Bastingplein krijgt grote opknapbeurt

BERGENTHEIM – De oren van bestuurslid Arend Jan ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim moeten wel geglommen hebben van al die mooie woorden die hij dinsdag tijdens de raadsvergadering te horen kreeg. Ten Brinke was inspreker bij het agendapunt Herinrichting Bastingplein en de raadsfracties buitelden bijna over elkaar heen om te vertellen welk goed werk de Bergentheimers hadden geleverd: burgerparticipatie in optima forma. Precies zoals de partijen graag wilden en zoals ze in hun verkiezingsprogramma’s hadden beschreven.

Inwoners van Bergentheim hebben al langere tijd geklaagd bij Plaatselijk Belang over het plein, dat lastig is voor winkelend publiek, geen uitstraling heeft en niet voldoet aan voorwaarden voor verkeersveiligheid. Dit is bij een bezoek van wethouder Jannes Janssen naar voren gebracht, die adviseerde een werkgroep te formeren die de knelpunten in beeld moest brengen en met oplossingen moest komen die breed werden gedragen. Dat is gebeurd waarna de gemeenteraad in 2017 een bedrag van 3 ton toezegde voor herinrichting van het plein. Lees meer

Alleen gaswinning onder voorwaarden

HARDENBERG – Het beeld is dinsdagavond tijdens de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg ontstaan alsof burgemeester en wethouders bij ook maar de geringste trilling van de bodem persoonlijk de gaskraan kunnen dichtdraaien. In werkelijkheid is er maar één persoon die kan besluiten of er wel of geen gas gewonnen wordt bij Hardenberg en dat is minister Wiebes van Economische Zaken. B&W kunnen wel adviseren te stoppen met de gaswinning als de veiligheid in het geding is en dat zullen ze ook doen, zo heeft het college de raad laten weten.

De gemeente Hardenberg moet uiterlijk 6 maart aan het ministerie van Economische Zaken een advies geven over de plannen van de NAM om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg. Nu mag dat nog tot 2020, maar de NAM wil die periode verlengen. Dat advies wordt samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen opgesteld. Lees meer

Lichten in wegdek bieden scholieren veiliger fietsroute

HARDENBERG – “We hebben iets nieuws”, zei wethouder Jannes Janssen maandagmiddag in het gemeentehuis van Hardenberg bij de ingebruikname van een bijzonder verkeerssysteem. Het is te hopen dat de afloop beter is dan het project van oud-KNVB-voorzitter Jos Staatsen, die 22 jaar geleden zei: “We gaan iets nieuws doen”. Zijn tv-zender Sport 7 stierf een roemloze dood.

Die roemloze dood kan ook het pilotproject in Hardenberg treffen, want het is een proef. De eerste pilot op dit gebied in Nederland, vertelde voorzitter Bert Boerman van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. Het ROV had gemeenten gevraagd mee te doen met proefprojecten om te kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en Hardenberg had zich hiervoor aangemeld. Lees meer

Voetbalclub Bergentheim kan buren niet helpen

BERGENTHEIM – Voetbalvereniging Bergentheim heeft het niet voor elkaar gekregen dat bewoners van recreatiepark Moscou daar permanent mogen wonen. De club had dat graag gezien omdat dan de bewoners een oogje in het zeil konden houden op het naastgelegen sportpark.

Een wijziging van het bestemmingsplan of een persoonlijke gedoogbeschikking zou het beste zijn, vond de voetbalvereniging. In de gemeente Hardenberg mag echter niet permanent worden gewoond op een recreatiepark en B&W zijn niet van plan voor park Moscou een uitzondering te maken.

“Misschien dat de huidige landelijke discussie daar op den duur verandering in kan brengen”, laten B&W weten, “maar vooralsnog verandert het beleid niet.”

Tevredenheid over azc Heemserpoort

HARDENBERG – Minder asielzoekers in het azc Heemserpoort krijgt de buurt niet, want die wens is al vervuld. De buurtbewoners in Hardenberg-Heemserveen vroegen twee jaar geleden maximaal 500, het COA wilde 700. Door de verminderde instroom heeft het COA uiteindelijk het maximum op 500 gesteld, met ruimte voor noodopvang. Momenteel wordt aan ruim 450 asielzoekers onderdak geboden.

Toch heeft de buurt nog wel wat op het wensenlijstje staan, bleek uit de evaluatie van de bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA heeft afgesloten. Helemaal bovenaan staat de verkeersveiligheid. Dat staat overigens altijd bovenaan, bij elk azc, vertelde COA-regiomanager Ron Ligthart. Lees meer

Baalderborg Groep koopt sta-op-bed

DEDEMSVAART – In het Verpleeghuis Van Dedem Marke wordt op 22 februari een sta-op-bed in gebruik genomen. Dit bed helpt mensen om zelfstandig in en uit bed te komen.

Soms hebben ouderen moeite om zelf in of uit het bed te komen. Het Sta-Op-Bed kan dan helpen. Het bed bestaat uit een elektrische bedbodem die zich opvouwt tot een stoel en haaks op het bed draait. Zo kan de gebruiker vanuit zitpositie makkelijk in- en uitstappen.

De oudere kan het geavanceerde bed zelf bedienen. Hierdoor, en door het gemak, is hij minder afhankelijk van de hulp van anderen.

Het verpleeghuis in Dedemsvaart heeft 1 bed tot zijn beschikking. In de komende maanden wordt onderzocht of het haalbaar is meer bedden te kopen en in te zetten.

Natuurtuin voor De Eik Slagharen

SLAGHAREN – IVN Hardenberg, De Zorgzaak en De Eik Slagharen willen samen de omgeving van het voormalige klooster in Slagharen ‘vergroenen’, dat wil zeggen dat er een natuurtuin komt die de omgeving aantrekkelijker moet maken.

Het plan is onderdeel van het landelijke IVN-project Groen, Grijs en Gelukkig waarbij de natuurclub samen met de Postcodeloterij tienduizenden ouderen in zorginstellingen de positieve effecten van de natuur wil laten ervaren.

De uitwerking van het plan voor Slagharen kost ongeveer 9.500 euro. De Postcodeloterij geeft 3.000 euro subsidie, de gemeente betaalt 3.800 euro uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven zodat de drie partijen nog een kleine drieduizend euro elders moeten vinden of minder kosten moeten maken.

Werkgroep Bergentheim tegen komst windmolens

BERGENTHEIM – Er is een groep inwoners van Bergentheim die tegen de mogelijke plaatsing van windmolens is in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar. Namens die groep sprak dinsdagavond Jan Derk Bremmer (foto) in tijdens de oriënterende raadsvergadering.

Werkgroep Realistisch Duurzaam Bergentheim noemen ze zichzelf. Niet tegen duurzame energie, wel tegen windmolens. In de 5 minuten spreektijd die Bremmer had kon hij niet alle bezwaren noemen, maar dat hoefde ook niet want zijn belangrijkste punt was de raadsleden te attenderen op het bestaan van de werkgroep en een Facebookpagina. Lees meer