Sneller geld voor opknappen sporthal De Meet

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen meer dan zes ton steken in het opknappen van sporthal De Meer in Hardenberg-centrum. Dat geld is al beschikbaar gesteld en zou uitbetaald moeten worden in twee porties, namelijk in 2019 en 2022, maar nu heeft de beheersstichting gevraagd of dat eerder kan: in 2018, 2019 en 2020.

De stichting die deze gemeentelijke hal exploiteert heeft gevraagd of het geld voor het opknappen meer verspreid over de jaren beschikbaar gesteld kan worden. Hierdoor kan het werk door inzet van leden van de volleybalvereniging en aannemers over een langere periode plaatsvinden.  Lees meer

HHC vergeet te scoren tegen VVSB

HARDENBERG – “Voetbal is een eenvoudig spel: 22 man jagen 90 minuten op een bal en aan het eind winnen de Duitsers.” Woorden van de Engelse oud-international Gary Linker. Hardenberg ligt dicht genoeg bij de Duitse grens om een beetje van die afgedwongen mazzel op zich af te laten stralen, maar afgelopen zaterdag gebeurde dat niet. HHC had de overwinning verdiend, maar aan het eind gingen de spelers van VVSB met de drie punten naar Noordwijkerhout.

De eerste helft was niet van een geweldig niveau. De Hardenbergers kwamen te weinig bij het doel van VVSB en de tegenstanders brachten maar één keer gevaar voor het HHC-doel. Dat deden ze meteen erg goed, want de vrije trap van Vladimir Jozic in de 10e minuut zorgde voor de 0-1 stand op het scorebord. Lees meer

Waterschap zoekt bestuursleden

REGIO – Waterschap Vechtstromen houdt dinsdag 24 april in het Stadslab in Almelo, op het Indië Terrein aan de Sluiskade, en woensdag 25 april bij Wildlands in Emmen een Meet and Greet. Het waterschap wil laten zien en vertellen wat het doet, omdat er waterschapsverkiezingen zitten aan te komen in 2019.

Watergraaf Stefan Kuks is aanwezig om te vertellen over het werk van bestuursleden en waterschappers vertellen over hun werk. Daarnaast zijn verschillende huidige politieke partijen aanwezig.

Waterschap Vechtstromen is op zoek naar mensen die interesse hebben in water, die weten wat er speelt in hun omgeving en bestuurlijk actief willen worden. Mensen kunnen als kandidaat deelnemen aan de waterschapsverkiezingen in 2019 en bij voldoende stemmen een plek in het algemeen bestuur bemachtigen. Hiervoor moeten zij zich aansluiten bij een partij of zelf een partij beginnen.

Onveilige bruggen afgesloten

GRAMSBERGEN – De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vanaf woensdagmiddag 18 april 2018 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de bruggen voorlopig blijven gebruiken. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg hebben dit besluit genomen om de veiligheid voor wegverkeer te waarborgen. De zes agrarische gebruikers in de omgeving zijn hierover op woensdagmiddag bijgepraat en bezocht.

Tijdens periodiek onderzoek van waterschap Vechtstromen (eigenaar van de bruggen) en externe experts (constructeurs) is de situatie van de bruggen bekeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat er in de afgelopen winterperiode de betonkwaliteit van de Kieftbrug en Beltmansbrug sterk is verslechterd ten opzichte van eerdere inspecties in 2017. Lees meer

VVD valt voorlopig buiten de boot

HARDENBERG – Informateur Jeroen Goudt adviseert het CDA en de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg om verder te praten over een nieuw programma en een nieuw college met OpKoers en de PvdA.

De VVD valt voorlopig af, omdat de verschillen met die partij volgens hem aanzienlijk zijn en er ook over de samenstelling van het college heel anders wordt gedacht. Bovendien hebben CDA en CU aangegeven het meeste vertrouwen te hebben in onderlinge samenwerking met OpKoers en de PvdA.

Goudt adviseert verder de coalitiebesprekingen onder zijn leiding te laten voeren. In deze besprekingen zullen de inhoudelijke verschilpunten aan de orde komen, evenals de portefeuilleverdeling en de koppeling van kandidaat-wethouders aan die portefeuilles. Ook zal onderwerp van bespreking zijn of een compact of breed coalitieakkoord gewenst is en hoe de fracties in de gemeenteraad betrokken kunnen worden bij het te voeren beleid.

De eerstvolgende onderhandelingen zullen plaatsvinden op vrijdag 20 april.

Kastanjehof blijft voorlopig broedplaats

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen de voormalige basisschool De Kastanjehof in Hardenberg-centrum toch niet kwijt. Twee jaar geleden stond het schoolgebouw te koop, maar kregen tijdelijke huurders zoals het Alfa-college, startende ondernemers en het Leercentrum er een plaats. Dat bevalt zo goed dat B&W het begrip ‘tijdelijk’ wat willen oprekken.

Om deze ‘broedplaats van jonge, startende ondernemers’ langer beschikbaar te stellen moet het gebouw opgeknapt worden. Het pand heeft groot onderhoud nodig en er moeten installaties worden vervangen. De gemeente denkt dat over zo’n 12 jaar die investeringen zijn terugverdiend via de huurprijs die de gebruikers moeten betalen. Maar voordat die 12 jaar om zijn willen B&W kijken of de plannen goed worden uitgevoerd. Over een jaar of vier moet dan bekeken worden of de gemeente het pand houdt of dat het weer te koop wordt gezet. Lees meer

Hoedjes in de Voorstraat

HARDENBERG – Het museumweekend is zaterdagmiddag in Hardenberg begonnen met het zingen van een lied. Bij museum ’t Stadhuus liep een lange sliert Hardenbergers achter de samenstellers van de nieuwe expositie aan, ondertussen het bijpassend kinderliedje zingend: 1, 2, 3 4, hoedje van papier. De bezoekers waren getooid met een papieren hoedje, om aan te geven dat de tentoonstelling hoeden, handschoenen en jassen van weleer laat zien.

In het museum van de historische vereniging Hardenberg is daarnaast voor het tweede seizoen de expositie ‘Grens en smokkelen’ te zien. Vergeleken met verleden jaar zijn een paar zaken aangepast en uitgebreid, maar het grootste deel is intact gebleven.

Het museum is geopend van maandag t/m zaterdag, van 13.30 tot 16.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 2,50 euro voor personen van 18 jaar en ouder.

Meer activiteiten op de Vecht

HARDENBERG – Met het geld dat overblijft van de aanleg van het Vechtpark Hardenberg hebben B&W twee plannen: onderzoek doen naar een Waterpark Gramsbergen en onderzoek doen naar de kansen voor een haventje bij Hardenberg-centrum.

Wat bij Hardenberg is gebeurd, namelijk de rivier de Vecht meer betrekken bij de stad, zou ook iets voor Gramsbergen zijn. Samen met waterschap Vechtstromen zou bekeken moeten worden wat er mogelijk is met de Vecht en de Vechtoever tussen Baalder bij Hardenberg en de Haandrik ten noorden van Gramsbergen. De zandwinplas Het gat van Joosten bij Ane – particulier bezit – zou een plek in die plannen kunnen krijgen. Lees meer