Raad vindt nieuw fietspad wel wat duur

HARDENBERG – Alle politieke partijen in Hardenberg zijn tevreden met het plan om een fietspad aan te leggen tussen Radewijk-achterin en de Duitse gemeente Laar. Maar ze moesten zich wel even achter de oren krabben toen dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering over de kosten werd gepraat.

Toen enkele jaren geleden tussen Hardenberg en Laar is afgesproken dat er een toeristische fietsroute bijkomt over de landsgrens werd nog gedacht dat dit zo’n 40.000 euro zou kosten. Nu de plannen concreet zijn blijkt dat er ruim 72.000 euro op tafel moet komen: 3.000 euro voor Laar, de rest voor Hardenberg. Lees meer

Onterechte zorg over panelen op gemeentelijke daken

HARDENBERG – Wethouder Jan ten Kate kon dinsdag meteen flink aan de bak. B&W wilden uiting geven aan de decembermotie van de raad om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien, maar de fracties hadden in de Stentor gelezen dat het elektriciteitsnet nieuwe stroom bijna niet meer aankan. Dat bleek maar een gedeeltelijke waarheid.

De aftrap werd gegeven door Linda Verschuur van 50+. Zij had gelezen dat er nog maar beperkte ruimte op het elektriciteitsnet is, zodat ze wilde weten wat dit betekende voor de plannen om in de omgeving van Hardenberg zonneparken aan te leggen.
De ChristenUnie vroeg zich af waarom maar op 4 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen worden gelegd. En hoe zit het met panelen op schooldaken en gebouwen van sportverenigingen? Ook bij deze partij was er angst over de geringe netcapaciteit. Het CDA wilde weten of regionale ondernemers worden ingeschakeld, de VVD vroeg aandacht voor de communicatie: de gemeente moet duidelijk maken wat de investeringen opleveren en GroenLinks vroeg zich af of de panelen wel gemaakt worden door schone bedrijven en niet door bijvoorbeeld bedrijven in Zuid-Korea die ook clusterbommen maken. Lees meer

Ziekenhuis heet Saxenburgh Medisch Centrum

HARDENBERG – Nog veertien maanden en dan moet het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg gebruiksklaar zijn. Een bijzondere gebeurtenis, omdat her en der ziekenhuizen de deuren moeten sluiten. De medewerkers van wat nu nog het Röpcke-Zweersziekenhuis heet zijn dan ook wat trots en blij dat woensdag 16 januari gevierd is dat het hoogste punt van de bouw was bereikt.

Tegelijkertijd is ook de naam van het ziekenhuis onthuld, door vertegenwoordigers van de gebruikers en de medewerkers. Het viertal ontrolde een lang doek met daarop de naam Saxenburgh Medisch Centrum. Even daarvoor had bestuursvoorzitter Wouter van der Kam de Saxenburgh vlag gehesen. Hij mocht ook samen met directeur Dinand van den Berg van Goossen Te Pas Bouw twee kruiwagens met pannenbier aan de bouwvakkers overhandigen vanwege het bereiken van het hoogste punt. Overigens zullen er straks weinig pannen te zien zijn op het ziekenhuisdak, want er komen 1500 zonnepanelen op om zelf een deel van de benodigde energie te leveren. Lees meer

Bert Baarslag herdacht in gemeenteraad

HARDENBERG – Aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag 15 januari stond burgemeester Peter Snijders even stil bij het overlijden in december van het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag.

Baarslag, 40 jaar directeur van het gelijknamig vervoersbedrijf, heeft 17 jaar in de gemeenteraad gezeten. De eerste twaalf jaar voor de ‘oude’ gemeente Hardenberg en na de gemeentelijke herindeling, waarbij Avereest, Gramsbergen en Hardenberg een nieuwe gemeente vormden, nog vijf jaar.

Al die jaren in het gemeentehuis van 1962, want tot zijn ‘geluk’ heeft hij nooit in de nieuwe raadszaal gewerkt. Bert Baarslag was fanatiek tegenstander van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in het centrum. Volgens hem kon beter worden uitgeweken naar een industrieterrein: beter bereikbaar en geen parkeerproblemen. Lees meer

Geschiedenisles van Diederik van Vleuten

HARDENBERG – Normaal gesproken mag je in een museum nergens aanzitten. In het museum van de Nederlander Jean-Paul de Vries in het Noord-Franse dorpje Romagne-sous-montfaucon wordt dat juist aangemoedigd. Samen met cabaretier/verteller Diederik van Vleuten was hij maandagmiddag te gast op het Vechtdal College in Hardenberg om de Eerste Wereldoorlog in woord en beeld te laten herleven.

Zo’n 300 leerlingen van vmbo, havo en vwo met geschiedenis op hun lesrooster hoorden eerst van Diederik van Vleuten over het ontstaan en het verloop van de oorlog, waarna Jean-Paul de Vries zijn museum liet zien. Beelden van wanden vol scheppen, veldflessen en foto’s, om te laten zien hoe massaal er was gestorven. Geen miljoenen soldaten, maar miljoenen x 1 mens, was zijn boodschap.

Omdat de meeste scholieren niet direct de mogelijkheid hebben om naar het museum in Frankrijk toe te gaan, komt De Vries speciaal naar Nederland om op scholen te vertellen over zijn werk en zijn museum. Hij wordt daarbij vergezeld door Van Vleuten, die na een bezoek aan het museum met anderen de stichting Vrienden van Romagne 14-18 heeft opgericht. In Hardenberg was een deel van die vriendengroep bij de geschiedenisles aanwezig: als toehoorder of als deelnemer, gekleed als Amerikaanse of Duitse soldaat.

Fusiebrief scholen Radewijk en Den Velde voor gemeenteraad

DEN VELDE – De gemeenteraad van Hardenberg krijgt dinsdag 15 januari een brief te behandelen van de onderwijsstichting Arcade. Deze stichting heeft besloten om per 1 augustus 2019 obs Den Velde te laten fuseren met cbs ’t Kompas in Radewijk.

De nieuwe school, een samenwerkingsschool voor openbaar en christelijk onderwijs, wordt gevestigd in Den Velde. De brief van Arcade is een formele zaak, omdat de gemeente een toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs heeft. Van de ouders die zich hebben uitgesproken over de fusie was 95% voorstander van de fusie.

De beide schoolbesturen, Arcade van obs Den Velde en Chrono van cbs Radewijk, zijn sinds 2017 met elkaar in gesprek om de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie te bespreken. Die fusie blijkt nodig omdat beide scholen apart niet kunnen overleven, maar samen wel. Bovendien krijgt het onderwijs een nieuwe impuls, omdat dankzij extra financiën van Arcade gewerkt wordt aan onder meer een leerplein, het meubilair wordt vernieuwd en de buitenkant krijgt een modernere uitstraling.

Om duidelijk te maken dat het een samenwerkingsschool wordt krijgt de school een identiteitscommissie met wettelijke bevoegdheden. De naam van de school wordt obs Den Velde, maar het kan zijn dat het schoolgebouw later nog een andere naam krijgt.

Overigens is het voorstel van B&W dat zij zullen reageren op de brief van Arcade.

(foto: de vroegere lagere school in Den Velde)

Gemeente wil dat NAM gaswinning terugschroeft

HARDENBERG – De landelijke overheid mag wel een tandje bijzetten als het gaat om energietransitie en duurzaamheid. Dat schrijft de gemeente Hardenberg aan de Raad van State. De gemeente wil dat het besluit van de minister om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg wordt aangepast.

Hardenberg wil zelf zo snel als kan stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en dan is het niet te verkopen om tegen de inwoners te zeggen, dat ze van het gas af moeten terwijl nog jarenlang gas in hun omgeving wordt gewonnen.
Eerst maar eens toestemming geven om tot eind 2025 gas te winnen, dan is er genoeg tijd om te kijken of er nieuwe inzichten zijn op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, menen B&W.

Maar als wordt besloten om niet tot 2033 gas te winnen maar tot 2025, dan mag niet opeens extra gas worden gewonnen, schrijven B&W in hun brief aan de Raad van State: “Bij een kortere looptijd van het instemmingsbesluit, hoort ook een lager productievolume van maximaal 1.400 miljoen Nm3.”

Verder wil de gemeente dat er meer meetstations komen om grondtrillingen te meten, dat er een nulmeting wordt uitgevoerd om te kijken hoe de toestand van gebouwen nu is en dat er een onafhankelijke commissie komt die eventuele schade beoordeelt.

Nieuwe fietsverbinding met Duitsland

HARDENBERG – Radewijk-achterin, de ‘neus’ van de gemeente Hardenberg, krijgt een fietsverbinding met Duitsland. Dat voorstel van B&W wordt dinsdag 15 januari door de gemeenteraad besproken. Door de aanleg van een klein stukje fietspad worden het Nederlandse fietsnetwerk en de Grafschafter Fietsentour op elkaar aangesloten.

De aanleg van het fietspad is een afspraak die het vorige Hardenberger college heeft gemaakt met de burgemeester van het Duitse Laar, Gerhard Trüün. De beide fietsnetwerken zijn al op enkele plekken met elkaar verbonden, maar dat op dit punt de wereld voor fietsers ophield werd als een gemis ervaren. Aan de Nederlandse kant wordt een verbinding gemaakt met de Radewijkerweg, aan de Duitse kant met de Scholtmannsdiek, ter hoogte van B&B Op de Borgh.

In februari 2018 is het voorstel voor het eerst door B&W besproken, maar het project kon pas verder worden opgepakt als met de grondeigenaren overeenstemming was bereikt. Dat is inmiddels gebeurd, zodat een tekening en begroting gemaakt konden worden. De gemeente Hardenberg betaalt het grootste deel van de aanleg, maar ook de gemeente Laar draagt een deel bij. Als de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd en de procedure voor de aanleg in gang wordt gezet, worden de direct omwonenden hiervan op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld via Plaatselijk Belang Radewijk.

(afbeelding Google Maps)