Extra geld voor afronding project Bruchterbeek

BRUCHT – Waterschap Vechtstromen heeft 25.000 euro nodig voor het afronden van het project Bruchterbeek.

Met het opknappen van de beek, die uitmondt in de Vecht, is in september 2017 begonnen. Over een lengte van 700 meter is een stuw verwijderd die vervangen is door een vispassage. Hierdoor kunnen vissen vanuit de Vecht de beek gebruiken om te paaien. Daarnaast is de beek verbreed om neerslagpieken beter af te kunnen voeren.

Het bedrag voor de afronding komt bovenop de 100.000 euro die al eerder beschikbaar was gesteld. In maart 2018 moet het project Bruchterbeek helemaal afgerond zijn.