Gemeentehuis vier weken in de rommel

HARDENBERG – In het weekend van 17 februari verhuizen zo’n 90 gemeenteambtenaren van het LOC aan de Parkweg naar het gemeentehuis. Alleen het Samen Doen-team blijft in het gebouw gehuisvest.

De verhuizing betreft voornamelijk ambtenaren die zich bezig houden met werk en scholing. Om voor hen een plek te creëren in het gemeentehuis, inclusief spreekkamers voor gesprekken met cliënten, denkt de gemeente zo’n vier weken nodig te hebben. Dat betekent dat vanaf de tweede week van 2018 met de verbouwing wordt begonnen.

De verhuizing biedt onderwijsinstellingen Alfa-college en AOC De Groene Welle de mogelijkheid om uit te breiden. Verder wordt gezocht naar huurders die een binding hebben met onderwijs. In totaal komt ruim 1500 m2 vrij.

Voor de verhuizing en verbouwing heeft de gemeenteraad in november ruim 4 ton beschikbaar gesteld.