Politiek Hardenberg reageert paniekerig over gaswinning

HARDENBERG – Een deel van de politieke partijen in de gemeenteraad van Hardenberg reageert nogal paniekerig op een bericht in De Stentor over gaswinning in Hardenberg.

De journalist van de krant heeft stukken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezien waarin staat, dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een procedure is gestart om langer gas te winnen uit kleine velden zoals bij Hardenberg. Daarbij wil men gebruik maken van de fracking-methode, een methode om gas uit grondlagen te halen door scheurtjes te maken in het brongesteente.

In dat stuk staat ook dat de NAM waarschuwt voor bodemdaling, aardbevingen en schade aan gebouwen door gaswinning. De regionale omroep RTV Oost heeft echter meer onderzoek verricht en navraag gedaan bij de NAM. Daar laat men weten dat er in de regio Hardenberg niet meer risico is op trillingen of aardbevingen dan in de afgelopen 70 jaar het geval was. Wel wordt in het nieuw ingediende winningsplan uitgebreider aandacht geschonken aan mogelijke risico’s van gaswinning. Dit omdat hierover de laatste jaren meer kennis is opgedaan en het sinds de problemen in Groningen meer aandacht heeft.

Het provinciale CDA heeft naar aanleiding van het artikel in De Stentor meteen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Men wil weten of de provincie wist dat de NAM een aanvraag heeft ingediend, of men bekend is met de risico’s van fracking en wat GS vinden van de plannen nu bekend is dat er een reële kans is op bevingen, trillingen en schade aan gebouwen.

De aard van de vragen en de reacties van de politieke partijen in Hardenberg tenderen naar paniekvoetbal, omdat er niets nieuws onder de zon is. Ook de kennis over fracking is nogal beperkt, aangezien de NAM al 50 jaar op een conventionele manier aan fracking doet met nul incidenten, wat veel verschilt van de omstreden manier om schaliegas te fracken waarbij veel milieuschade ontstaat en kans op bevingen.

De gemeente Hardenberg zal op een later moment reageren op de situatie.