Geld voor fraaier centrum

HARDENBERG – Oplaadpunten voor e-bikes in het centrum van Hardenberg, parkeergarage de Gedempte haven verfraaien met muurschilderingen en de rode bloempotten in het stadscentrum vervangen door zwart/gouden exemplaren met in elk jaargetijde bloeiend groen. Deze drie ideeën van middenstanders uit Hardenberg werden beloond met een cheque van 2.500 euro elk, uitgereikt door gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel.

Dat gebeurde donderdagmiddag in De Troubadour, tijdelijk omgedoopt tot stadscafé. De grootste gift had de gedeputeerde voor de gemeente en de stichting Centrummanagement Hardenberg, namelijk een subsidie van 250.000 euro voor concrete projecten en acties om het centrum fraaier en compacter te maken. Om een paar voorbeelden te noemen: de Markt moet gezelliger worden, er moet meer verbinding worden gezocht met de Vecht en het moet duidelijker worden waar de entree van het centrum is.

Het geld is afkomstig van het provinciaal programma Stadsbeweging, waarbij in de steden ‘van onderop’ ideeën worden aangedragen en uitgewerkt om stadscentra bruisender en leefbaarder te maken.
“Maar de provincie is er niet alleen voor de centen. Natuurlijk, geld helpt maar we hebben ook kennis, kunde en ervaring. Daar mag ook een beroep op worden gedaan”, vertelde Van Haaf.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Winkel Europaweg kan geen kebabzaak worden

HARDENBERG – “Er zit gewoon een horecabestemming op het pand. Bestemming 1 en 2, om precies te zijn. We hebben het ook netjes via de makelaar allemaal geregeld”, vertelde Herman Meerholz onlangs tegen De Stentor. Hij is eigenaar van het pand Europaweg 15 in Hardenberg en is van plan een deel te verhuren aan plaatsgenoot Ahmed Ebrahim, die zijn kebabzaak in Dedemsvaart wil verruilen voor eenzelfde zaak in Hardenberg.

Ebrahim krijgt echter geen toestemming om aan de Europaweg een horecazaak te beginnen, terwijl alle betrokkenen dachten dat er niets aan de hand was. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan B&W, maar uit de beantwoording blijkt dat er helemaal geen horecabestemming op het pand zit.

GroenLinks, de ondernemers en de betrokkenen denken dat de weigering van B&W komt doordat er plannen zijn met het gebied Europaweg/Bruchterweg/Spinde.
Volgens B&W is er geen sprake van nieuw beleid. Het enige dat telt is het bestemmingsplan en de detailhandelsvisie, allebei vastgesteld door de gemeenteraad. Er zit geen horecabestemming op het pand en B&W zijn ook niet van plan die bestemming te geven. De visie van raad, college en ondernemers is, om het winkelgebied compacter te maken. Als het kan de winkels in De Spinde laten verhuizen en van de winkels aan de Europaweg een shop & go gebied te maken: even snel een bos bloemen of iets dergelijks kopen en weer verder rijden. Om die reden zijn de parkeermeters daar vervangen door een blauwe zone.

De opmerking over ‘gebrekkige communicatie’ delen B&W niet. Het bestemmingsplan en de detailhandelsvisie zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. Ook de vraag van GroenLinks of de gemeente een alternatief wil zoeken wordt niet positief beantwoord. “Een ondernemer moet zelf een locatie zoeken, maar wij willen wel meedenken”, schrijven B&W. Overigens is al een gesprek gepland met de eigenaar en de ondernemer.

Elke zondag supermarkt open

HARDENBERG – Ondanks een ultieme poging van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, hebben de raadsleden dinsdagavond in grote getale gekozen voor het invoeren van de koopzondag. Uitgebreider nog dan B&W hadden voorgesteld, dankzij twee amendementen die het CDA twee weken geleden al had aangekondigd. Alleen de ChristenUnie stemde tegen alle voorstellen en amendementen. Verder vond D66 het ene amendement te ver gaan en het CDA-lid Joldersma het andere amendement.

De Vereniging voor Zondagsrust, zoals ze in de wandelgangen wordt genoemd, is niet uitsluitend een streng christelijke club. Ook aanhangers van de SP zitten in de kaartenbak. Ze hebben niet allemaal dezelfde argumenten, maar zijn verenigd in hun strijd om de zondag als rustdag te bewaren.
Tegen milieuvervuiling, tegen extra lawaai en tegen burn-out, of vóór duurzaamheid, vóór bevorderen van sociale contacten: de 28.000 leden van de vereniging hebben zo hun eigen reden om van de zesdaagse werkweek geen zevendaagse te maken.
De beide bestuursleden Van der Sluis en Vogelaar die bij de raadsvergadering aanwezig waren (foto) onderschreven die redenen, maar, vertelde jurist Laus Vogelaar tijdens zijn inspraakbeurt, het belangrijkste staat in de Bijbel: “En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.” Dat was volgens hem pas echte duurzaamheid. Lees meer

Bakkerij Slatman krijgt predicaat Hofleverancier

ANE – De buitenmuur van bakkerij Slatman in Ane kan binnenkort wel wat ondersteuning gebruiken, want er wordt een gewichtig element aan de gevel aangebracht: het schild dat laat zien dat het bedrijf hofleverancier is.

Hofleverancier wil niet zeggen dat je koek en brood aan het hof levert, vertelde burgemeester Peter Snijders die woensdagmiddag het schild aanbood, maar dat je bedrijf minstens 100 jaar bestaat, dat het uitstekend presteert en dat de eigenaar van onberispelijk gedrag is.

Bakkerij Slatman bestaat zelfs al iets langer, namelijk 125 jaar. Tegenwoordig is met Johan en zijn echtgenote Riny de 4e generatie in het bedrijf werkzaam. Slatman is niet meer alleen gevestigd in Ane, maar sinds 1990 ook aan de Bruchterweg in Hardenberg, in het pand dat eerst gehuurd werd van bakker Zweers en sinds 2004 hun eigendom is.

Het jubileum en de ‘koninklijke onderscheiding voor het bedrijf’ werden woensdag volop gevierd tijdens een Open Huis in de bakkerij aan de Anerveenseweg, met klanten, leveranciers, buren en bekenden. En met muziek door het dweilorkest van Soli Deo Gloria uit Ane, de muziekvereniging waar Johan Slatman zelf lid van is.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Supermarkten elke zondag open

HARDENBERG – In de gemeente Hardenberg mogen supermarkten alle zondagen geopend zijn. En verder mag elke kern zelf bepalen op welke tien zondagen alle winkels de deuren mogen openen. Dat beslist de raad over twee weken, met de stem van de ChristenUnie tegen. En misschien die van D66, maar dat is nog niet duidelijk, want het ene moment zei fractievoorzitter Rodermond dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering dat hij volkomen keuzevrijheid wil, waarbij er geen rol zou moeten zijn voor de gemeente, terwijl hij later aangaf dat hij grote zorgen heeft over het afstevenen op een 24-uurs economie zonder rustmomenten.

Het voorstel dat B&W over twee weken in stemming brengen ziet er overigens anders uit, maar het CDA komt met twee amendementen, kondigde haar fractievoorzitter Rick Brink alvast aan.
B&W menen balans gevonden te hebben tussen alle meningen, gevoelens en ideeën, door voor te stellen dat supermarkten open mogen zijn van april t/m oktober en rond de feestdagen in december. Verder stelt het college voor dat de maximaal tien koopzondagen in de hele gemeente op dezelfde dag worden gehouden. Beide zaken gaan voor een raadsmeerderheid niet ver genoeg, vandaar dat het CDA met amendementen komt.

De CU was gezien haar achtergrond wel verplicht een tegengeluid te laten horen en ze deed dat dan ook. Ook inspreker Gerard Veurink (zie foto) van de gelijknamige slagerij aan de Europaweg was niet blij met het voorstel. Hij zag als grootste bezwaar dat er geen gezamenlijk rustpunt meer is in ons leven. Volgens hem zou er meer nadruk moeten liggen op welzijn in plaats van welvaart. Voor iedereen de zondag als rustdag schept duidelijkheid, vond Veurink.

Winkeliers willen meer vrijheid
Een heel ander geluid liet Henk Schoemaker horen, die insprak namens de centrumwinkeliers in Hardenberg en Dedemsvaart. Hij wilde ook duidelijkheid, maar dan voor de winkeliers en consumenten. Volgens Schoemaker moest gelegenheid worden geboden om elke zondag de supermarkt te openen. Zonder dwang voor de winkelier en zonder dwang voor het personeel. En de maximaal tien koopzondagen zou elke kern zelf moeten invullen. Zijn idee bleek door de raadsmeerderheid te worden ondersteund. Over twee weken neemt de raad het definitieve besluit.

Bedrijventerrein Broeklanden mag worden uitgebreid

HARDENBERG – Het industriegebied Broeklanden bij Hardenberg wordt uitgebreid met het gedeelte Broeklanden-zuid: 20 hectare bedrijventerrein en 19 hectare groen en waterberging. Dat is minder dan enkele jaren geleden werd gedacht, toen men nog uitging van een behoefte van netto 38 hectare. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat dit voorstel van B&W op 12 februari een hamerstuk wordt.

Broeklanden-zuid is het gedeelte tussen de Duitslandweg, het Overijssels kanaal, de Broekdijk en de Kuilenweg. Nu is dat nog agrarisch gebied, met daarop drie woningen. Het ter inzage leggen van het plan, eind oktober 2018, was aanleiding voor vier verenigingen van Plaatselijk Belang (Bruchterveld, Ebbenbroek, Bergentheim en Hardenbergerveld) en de buurtbusvereniging Bruchterveld-Ebbenbroek om gezamenlijk bij de gemeente aan de bel te trekken. Lees meer

Dominee en koopman bespreken koopzondag

HARDENBERG – Waar waren de jongere consumenten maandagavond tijdens de discussieavond over de koopzondag? Zo’n 100 belangstellenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de commissie ZinIn van de PKN-kerken in Hardenberg om in gesprek te gaan over koopzondagen. Maar het grootste deel bestond uit 60-plussers. Veel volgelingen van de dominee en in mindere mate van de koopman, terwijl de jongeren eerder voor het omgekeerde kiezen.

Hardenberg houdt zich al een jaartje bezig met het fenomeen koopzondag. Er zijn proeven gehouden die nu moeten resulteren in een voorstel van B&W. Maar voordat de gemeenteraad daarover gaat besluiten wilde de dominee (ds. Wim van der Wel, links) op een openbaar bankje in gesprek met de koopman (centrummanager Eduard Plate, rechts). Dat bankje is het podium van het OLC+ aan de Sportlaan geworden. En niet alleen zij, ook Robert Prins en Johannes Vasse (ondernemers) en consument Giny Hurink namen om beurten plaats achter het spreekgestoelte om een stelling te verdedigen, onder toeziend oog van gespreksleider Henk Brink. Lees meer

Hardenberg wil minder nieuwe thuiskappers

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen minder nieuwe thuiskappers. Normaal gesproken mag niemand een kapsalon aan huis beginnen, maar B&W kunnen van die regels afwijken. Wanneer dat wel en niet kan staat in nieuwe beleidsregels. Die zijn de afgelopen weken besproken met onder meer de ANKO, de brancheorganisatie van kappers, en met de middenstandsverenigingen in Hardenberg en Dedemsvaart.

In die beleidsregels staat dat in kernen met een eigen winkelcentrum geen nieuwe kapsalons meer aan huis gevestigd mogen worden. Ook mogen bestaande kapsalons aan huis niet worden verplaatst naar een andere woning. Het betreft hier de kernen Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen en De Krim. In kernen zonder eigen winkelcentrum kunnen onder voorwaarden nog wel nieuwe kapsalons aan huis worden gevestigd. Lees meer