Supermarkten elke zondag open

HARDENBERG – In de gemeente Hardenberg mogen supermarkten alle zondagen geopend zijn. En verder mag elke kern zelf bepalen op welke tien zondagen alle winkels de deuren mogen openen. Dat beslist de raad over twee weken, met de stem van de ChristenUnie tegen. En misschien die van D66, maar dat is nog niet duidelijk, want het ene moment zei fractievoorzitter Rodermond dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering dat hij volkomen keuzevrijheid wil, waarbij er geen rol zou moeten zijn voor de gemeente, terwijl hij later aangaf dat hij grote zorgen heeft over het afstevenen op een 24-uurs economie zonder rustmomenten.

Het voorstel dat B&W over twee weken in stemming brengen ziet er overigens anders uit, maar het CDA komt met twee amendementen, kondigde haar fractievoorzitter Rick Brink alvast aan.
B&W menen balans gevonden te hebben tussen alle meningen, gevoelens en ideeën, door voor te stellen dat supermarkten open mogen zijn van april t/m oktober en rond de feestdagen in december. Verder stelt het college voor dat de maximaal tien koopzondagen in de hele gemeente op dezelfde dag worden gehouden. Beide zaken gaan voor een raadsmeerderheid niet ver genoeg, vandaar dat het CDA met amendementen komt.

De CU was gezien haar achtergrond wel verplicht een tegengeluid te laten horen en ze deed dat dan ook. Ook inspreker Gerard Veurink (zie foto) van de gelijknamige slagerij aan de Europaweg was niet blij met het voorstel. Hij zag als grootste bezwaar dat er geen gezamenlijk rustpunt meer is in ons leven. Volgens hem zou er meer nadruk moeten liggen op welzijn in plaats van welvaart. Voor iedereen de zondag als rustdag schept duidelijkheid, vond Veurink.

Winkeliers willen meer vrijheid
Een heel ander geluid liet Henk Schoemaker horen, die insprak namens de centrumwinkeliers in Hardenberg en Dedemsvaart. Hij wilde ook duidelijkheid, maar dan voor de winkeliers en consumenten. Volgens Schoemaker moest gelegenheid worden geboden om elke zondag de supermarkt te openen. Zonder dwang voor de winkelier en zonder dwang voor het personeel. En de maximaal tien koopzondagen zou elke kern zelf moeten invullen. Zijn idee bleek door de raadsmeerderheid te worden ondersteund. Over twee weken neemt de raad het definitieve besluit.

Bedrijventerrein Broeklanden mag worden uitgebreid

HARDENBERG – Het industriegebied Broeklanden bij Hardenberg wordt uitgebreid met het gedeelte Broeklanden-zuid: 20 hectare bedrijventerrein en 19 hectare groen en waterberging. Dat is minder dan enkele jaren geleden werd gedacht, toen men nog uitging van een behoefte van netto 38 hectare. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat dit voorstel van B&W op 12 februari een hamerstuk wordt.

Broeklanden-zuid is het gedeelte tussen de Duitslandweg, het Overijssels kanaal, de Broekdijk en de Kuilenweg. Nu is dat nog agrarisch gebied, met daarop drie woningen. Het ter inzage leggen van het plan, eind oktober 2018, was aanleiding voor vier verenigingen van Plaatselijk Belang (Bruchterveld, Ebbenbroek, Bergentheim en Hardenbergerveld) en de buurtbusvereniging Bruchterveld-Ebbenbroek om gezamenlijk bij de gemeente aan de bel te trekken. Lees meer

Dominee en koopman bespreken koopzondag

HARDENBERG – Waar waren de jongere consumenten maandagavond tijdens de discussieavond over de koopzondag? Zo’n 100 belangstellenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de commissie ZinIn van de PKN-kerken in Hardenberg om in gesprek te gaan over koopzondagen. Maar het grootste deel bestond uit 60-plussers. Veel volgelingen van de dominee en in mindere mate van de koopman, terwijl de jongeren eerder voor het omgekeerde kiezen.

Hardenberg houdt zich al een jaartje bezig met het fenomeen koopzondag. Er zijn proeven gehouden die nu moeten resulteren in een voorstel van B&W. Maar voordat de gemeenteraad daarover gaat besluiten wilde de dominee (ds. Wim van der Wel, links) op een openbaar bankje in gesprek met de koopman (centrummanager Eduard Plate, rechts). Dat bankje is het podium van het OLC+ aan de Sportlaan geworden. En niet alleen zij, ook Robert Prins en Johannes Vasse (ondernemers) en consument Giny Hurink namen om beurten plaats achter het spreekgestoelte om een stelling te verdedigen, onder toeziend oog van gespreksleider Henk Brink. Lees meer

Hardenberg wil minder nieuwe thuiskappers

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen minder nieuwe thuiskappers. Normaal gesproken mag niemand een kapsalon aan huis beginnen, maar B&W kunnen van die regels afwijken. Wanneer dat wel en niet kan staat in nieuwe beleidsregels. Die zijn de afgelopen weken besproken met onder meer de ANKO, de brancheorganisatie van kappers, en met de middenstandsverenigingen in Hardenberg en Dedemsvaart.

In die beleidsregels staat dat in kernen met een eigen winkelcentrum geen nieuwe kapsalons meer aan huis gevestigd mogen worden. Ook mogen bestaande kapsalons aan huis niet worden verplaatst naar een andere woning. Het betreft hier de kernen Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen en De Krim. In kernen zonder eigen winkelcentrum kunnen onder voorwaarden nog wel nieuwe kapsalons aan huis worden gevestigd. Lees meer

Belangrijke rol Wavin in project PlasticRoad

HARDENBERG – Bij plastic denk je in deze contreien meteen aan Wavin. En als dan melding wordt gemaakt van een tweede proefproject van plastic wegen, de zogenoemde PlasticRoad, is het niet onlogisch om te kijken wat de rol van Wavin is.

Volgens Emiel van den Boomen van Wavin heeft het bedrijf zeker een rol in het project, waarbij wegdelen worden gemaakt van gerecycled plastic. Zelfs een prominente rol. De mensen van Wavin Technology & Innovation in Dedemsvaart onder leiding van Marcel Jager en Claudia Goemans zijn de afgelopen jaren druk geweest de technologie van ontwerp en productie uit te werken. Nu zijn ze zover dat inmiddels twee pilots zijn gestart: in september in Zwolle en in november in Giethoorn. Lees meer

Ruimhartig beleid voor mensen met een arbeidsbeperking

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen ruimhartig omgaan met de mogelijkheden om mensen te helpen die vanwege een arbeidsbeperking geen regulier werk kunnen doen. Voor hen is er de regeling Nieuw Beschut Werk.

Om voor Beschut Werk in aanmerking te komen moet het UWV een verklaring afgeven, dat iemand niet kan werken vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. De gemeente wil echter ook mensen helpen die ‘te goed’ zijn voor zo’n verklaring maar die toch geen baan kunnen vinden vanwege hun beperking. B&W gaan daarom de gemeenteraad voorstellen ruimhartiger met de mogelijkheden om te gaan dan de wet aangeeft. Lees meer

Vechtdal nog verrukkelijker

HARDENBERG – De stichting Marketing Oost krijgt van de gemeente Hardenberg 5.000 euro voor het project Verrukkelijk Vechtdal next level. Marketing Oost heeft namens 12 samenwerkingspartners uit de wereld van voedsel, recreatie en de agrarische wereld geld gevraagd om meer streekproducten af te kunnen zetten en het culinair toerisme te versterken.

Het plan bestaat onder meer uit het aanleggen van een Vechtdalvoedselbos waar bezoekers zelf producten oogsten en verwerken, het ontwikkelen van Vechtdal borrelboxen met drankjes en hapjes voor bewoners en bezoekers van het Vechtdal en de aanschaf van een foodtruck (een hooiwagen) als promotiemiddel voor streekproducten uit het Vechtdal. Behalve uit Hardenberg hoopt men geld te ontvangen van de andere Vechtdalgemeenten, de provincie Overijssel en ‘Brussel’, samen 100.000 euro.

Idee om Duitse gasten te trekken met zaterdagmarkt

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg wil het Centrummanagement Hardenberg aan het werk zetten.

In de eerste plaats wil de raad contact met het Centrummanagement over wifi in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart. Volgens wethouder Martijn Breukelman is de wens om wifi aan te bieden besproken met de middenstanders, er is gekeken naar wat andere plaatsen doen maar de conclusie van de stakeholders is dat ze het belang ervan niet inzien. In feite zijn het dan geen stakeholders, want een stakeholder is een belanghebbende. Het winkelend publiek is dat wel en volgens de politiek willen de bezoekers van het centrum wél wifi: of een algehele dekking of, zoals Eindhoven doet, met wifizuilen die veilig internetten mogelijk maken. Lees meer