Trouwen en tradities

Trouwen in een smederij zoals vroeger in het Schotse plaatsje Gretna Green, waarbij je getrouwd was als de smid een klap op het aambeeld gaf, kan in Nederland niet. Maar over wat wel mogelijk is kan Ina Timmer uit Doesburg, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, veel vertellen. Dat doet ze veel en vaak: in Hardenberg op donderdag 25 april.

Op uitnodiging van de Historische vereniging Hardenberg zal zijn in de podiumzaal van het LOC+ aan de Sportlaan vanaf 20.00 uur op ontspannen en humorvolle wijze vertellen over de geschiedenis van verloven, trouwen en de bijbehorende tradities. Dat doet ze aan de hand van een presentatie met zo’n 150 afbeeldingen.
Daarbij komen allerlei wetenswaardigheden aan bod, zoals de kleding van vroeger en nu, het koppelen, het huwelijksbootje en niet te vergeten de bruidstaart. Ook zal zij vertellen over de dagelijkse praktijk en de bijzondere ervaringen van haar ambt. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen is het een boeiend onderwerp, blijkt uit ervaring.

De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Het meenemen van trouwfoto’s wordt van harte aanbevolen.

Duurzaamheidsprijs voor idee zonnepaneelbankje

HARDENBERG – Wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg heeft woensdagmorgen in de raadszaal de winnaar bekend gemaakt van The Green Battle. Dat is een wedstrijd voor scholieren van het Vechtdal College in Dedemsvaart, Hardenberg en Ommen om hun school duurzamer te maken.

Het winnende idee, beloond met een bamboetrofee, was van Lian Bouwhuis en Merlynn Ebbink van het Vechtdal College in Hardenberg. Zij hadden bedacht dat leerlingen van de afdeling techniek zonnepaneelbankjes maken voor op het schoolplein: zitbanken met daarbij een laadpaal die werkt op zonne-energie, zodat de leerlingen hun smartphone of tablet kunnen opladen. Dit idee wordt de komende maanden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Na de prijsuitreiking kregen de scholieren uitleg over de maatregelen die de gemeente Hardenberg neemt om zowel wateroverlast als droogte te bestrijden en ze bezochten onder leiding van Bart Visser en Hans Kriele van de afdeling Openbaar Gebied het Vechtpark.

De winnaressen gaan vrijdag 12 april samen met hun klas een dagje naar Wildlands in Emmen voor een kijkje achter de schermen, waarbij vooral aandacht is voor de duurzame manier van werken in deze dierentuin. Ook de winnende klassen van de scholen in Dedemsvaart en Ommen gaan samen met hun mentoren mee.

Eerste zonnepark komt in Lutten

LUTTEN – Lutten krijgt een zonnepark. De gemeenteraad van Hardenberg heeft het dinsdag goedgevonden dat de coöperatie Lutten Levert zonnepanelen plaatst op een terrein aan de Dedemsvaartseweg-Noord 110. De panelen moeten groene stroom gaan leveren voor 330 huishoudens.

Alle partijen waren tevreden over de manier van werken van de Luttenaren, waarbij de omgeving steeds bij de plannen is betrokken en ook de raadsleden telkens van informatie zijn voorzien.
Alleen was het CDA wat terughoudend ten aanzien van het gebruik van landbouwgrond in de toekomst. “Eerst panelen op daken en eventueel op landbouwgrond, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. We willen niet dat er steeds meer geproduceerd moet worden op steeds minder grond”, zei CDA-raadslid Arjen Roelofs. Een vraag van hem over mogelijke problemen met het leveren van stroom aan het elektriciteitsnet kon door wethouder Breukelman meteen worden beantwoord: “Nestcapaciteit is er voldoende voor Lutten”, vertelde hij, “er ligt al een getekende overeenkomst.”

Het agendapunt leverde nog wel wat werk voor college en ambtenaren op. VVD’er Back vroeg zich af of de legesverordening voor dit soort zaken niet aangepast kan worden. Lutten Levert betaalt op een investering van 1,2 miljoen 2% legeskosten. B&W gaan een notitie maken waarin alle voor- en nadelen op een rijtje worden gezet en waarbij de juridische consequenties duidelijk in beeld komen.

Gemeente moet zonnepanelen op schooldaken promoten

HARDENBERG – Alle raadsfracties in de gemeente Hardenberg willen dat B&W schoolbesturen stimuleren om mee te doen met de Schooldakrevolutie. Dat is een door de landelijke overheid gesteund initiatief waardoor scholen onder gunstige voorwaarden zonnepanelen kunnen plaatsen en zo direct op hun energierekening kunnen besparen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar 100 miljoen euro in een fonds komt om panelen op schooldaken te subsidiëren.

Raadslid Linda Verschuur van 50Plus kwam dinsdag tijdens de raadsvergadering met de motie om B&W op te dragen de Schooldakrevolutie te promoten. De zogenoemde klimaatspijbelaars, jongeren die meedoen met een schoolstaking omdat ze vinden dat er meer moet gebeuren om de klimaatdoelstelling te halen, maken duidelijk dat er nu iets moet gebeuren. Volgens het 50Plus-raadslid zou de gemeente zich bij dit gevoel van urgentie moeten aansluiten.
Haar motie werd unaniem aangenomen.

Onterechte zorg over panelen op gemeentelijke daken

HARDENBERG – Wethouder Jan ten Kate kon dinsdag meteen flink aan de bak. B&W wilden uiting geven aan de decembermotie van de raad om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien, maar de fracties hadden in de Stentor gelezen dat het elektriciteitsnet nieuwe stroom bijna niet meer aankan. Dat bleek maar een gedeeltelijke waarheid.

De aftrap werd gegeven door Linda Verschuur van 50+. Zij had gelezen dat er nog maar beperkte ruimte op het elektriciteitsnet is, zodat ze wilde weten wat dit betekende voor de plannen om in de omgeving van Hardenberg zonneparken aan te leggen.
De ChristenUnie vroeg zich af waarom maar op 4 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen worden gelegd. En hoe zit het met panelen op schooldaken en gebouwen van sportverenigingen? Ook bij deze partij was er angst over de geringe netcapaciteit. Het CDA wilde weten of regionale ondernemers worden ingeschakeld, de VVD vroeg aandacht voor de communicatie: de gemeente moet duidelijk maken wat de investeringen opleveren en GroenLinks vroeg zich af of de panelen wel gemaakt worden door schone bedrijven en niet door bijvoorbeeld bedrijven in Zuid-Korea die ook clusterbommen maken. Lees meer

Gemeente wil dat NAM gaswinning terugschroeft

HARDENBERG – De landelijke overheid mag wel een tandje bijzetten als het gaat om energietransitie en duurzaamheid. Dat schrijft de gemeente Hardenberg aan de Raad van State. De gemeente wil dat het besluit van de minister om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg wordt aangepast.

Hardenberg wil zelf zo snel als kan stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en dan is het niet te verkopen om tegen de inwoners te zeggen, dat ze van het gas af moeten terwijl nog jarenlang gas in hun omgeving wordt gewonnen.
Eerst maar eens toestemming geven om tot eind 2025 gas te winnen, dan is er genoeg tijd om te kijken of er nieuwe inzichten zijn op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, menen B&W.

Maar als wordt besloten om niet tot 2033 gas te winnen maar tot 2025, dan mag niet opeens extra gas worden gewonnen, schrijven B&W in hun brief aan de Raad van State: “Bij een kortere looptijd van het instemmingsbesluit, hoort ook een lager productievolume van maximaal 1.400 miljoen Nm3.”

Verder wil de gemeente dat er meer meetstations komen om grondtrillingen te meten, dat er een nulmeting wordt uitgevoerd om te kijken hoe de toestand van gebouwen nu is en dat er een onafhankelijke commissie komt die eventuele schade beoordeelt.

Idee voor zonnepark bij windpark De Veenwieken

DEDEMSVAART – Energiebedrijf Raedthuys wil een zonnepark van 20 hectare aanleggen bij het windmolenpark dat dit jaar wordt gebouwd op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen, ten zuiden van Dedemsvaart.

Het idee verkeert in een pril stadium, er is nog geen vergunning aangevraagd en er loopt geen formele procedure. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf een informatiebijeenkomst op 23 januari in buurthuis Ommerkanaal.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt
De verwachte opbrengst van het zonnepark is 20 miljoen kilowattuur per jaar, een kwart van wat de gemeente Ommen gebruikt.

Het bedrijf heeft het idee om 25% van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Dit wordt ook toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari in het dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

HARDENBERG – “Willen jullie zonnepanelen, dan krijgen jullie zonnepanelen.” Indachtig de woorden van oud-vakbondsman Herman Bode heeft het college van B&W van Hardenberg meteen gereageerd op de motie van de gemeenteraad om de eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Die motie werd begin december ingediend tijdens de discussie over het wel of niet aanleggen van zonneparken op landbouwgrond.

Overigens gaat de gemeente naar aanleiding van de motie meer doen dan alleen zonnepanelen aanschaffen: er worden meer ledlampen geplaatst in gemeentelijke panden om zodoende minder energie te gebruiken en er wordt gekeken waar energiezuinige installaties zoals warmte-koude opslag geplaatst kunnen worden.

In totaal gaat de gemeente de komende maanden een kleine duizend panelen plaatsen: ongeveer de helft op de gemeentewerf en de rest op het zwembad en de sporthal op de Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan en op theater De Voorveghter. De investering hiervan bedraag ruim 400.00 euro, die naar verwachting in acht jaar wordt terugverdiend.