OpKoers vraagt naar stand van zaken bij AZC Heemserpoort

HARDENBERG – Waar waren de Hardenbergers met grote verhalen over de problemen die AZC De Heemserpoort zou opleveren? Dinsdag hield de politieke partij OpKoers een openbare ledenvergadering met in het tweede deel, vanaf negen uur, een bijdrage van burgemeester Peter Snijders over de stand van zaken na ruim twee jaar AZC. Voor iedereen toegankelijk, maar buiten bestuur, raadsleden, huidige en vorige wethouder waren slechts twee leden en twee andere belangstellenden aanwezig.

Snijders was vergezeld van David Korver, de locatiemanager van het AZC. Die vertelde dat er momenteel 570 personen in het AZC verblijven, maar dat dit binnenkort wordt aangevuld tot 670, het maximum. Officieel zouden er 700 een plek kunnen krijgen met 50 noodopvang, maar omdat rekening wordt gehouden met mensen met een beperking kunnen er enkele tientallen minder opgevangen worden.

De samenstelling is volgens Korver sinds de start wel veranderd. Naar schatting maakt zo’n 20% kans op een verblijfsvergunning en 80% niet. Veel Nigerianen, die vrijwel kansloos zijn om te mogen blijven. In de beginperiode waren deze cijfers heel anders. Door de toename van het aantal asielzoekers, de bezuinigingen bij de IND en de moeite om nieuwe medewerkers te vinden duurt het momenteel 80 weken tot het eerste gesprek. Lees meer

Motie over ligging van huizen afgeschoten

HARDENBERG – Een huis bouwen als het vroegere tbc-huisje, dat kan meedraaien met de zon, hoeft nog niet van een groep raadsleden van de gemeente Hardenberg. Maar dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met een zo gunstig mogelijke ligging zodat daken volop zon kunnen vangen, dat zien ze wel zitten.

Hun idee is dan ook verwoord in een motie die dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in stemming is gebracht. Indiener ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66 en één CDA-raadslid waren voorstander van de motie, maar hun 12 stemmen waren niet voldoende om de 20 tegenstemmers op andere gedachten te brengen.

De VVD vond dit maar hap-snapbeleid en wilde wachten op een duurzaamheidsvisie van B&W. Bovendien dachten de liberalen dat de indieners van de motie woningen als het ware ‘op slot’ wilden zetten zodat bouwers in een bepaalde richting worden gedwongen. Volgens Hans Odink (CU) was dat zeker niet de bedoeling: het moest gezien worden als een proces van bewustwording. Mensen die willen bouwen zouden gewezen moeten worden op de voordelen van een gunstige ligging van hun woning.

Sympathiek, noemde CDA-woordvoerster Heidi Mensink het idee, maar dat hoefde niet in een motie vastgelegd te worden. Haar partijgenoot Piet-Cees van der Wel was het daar niet mee eens. Als enige van zijn partij stemde hij dan ook voor de motie.

Zwembad Kloosterhaar krijgt flinke opknapbeurt

HARDENBERG – Plaatselijk Belang Kloosterhaar krijgt eenmalig 11.000 euro van de gemeente Hardenberg voor groot onderhoud aan zwembad De Bargn’s.

PB heeft de gemeente laten weten dat de chloordoseerinstallatie aangepast moet worden en dat de kozijnen van toilet, douche, kantine en opbergruimte vervangen moeten worden, net als de oude handbediende rolluiken. Bovendien moet de steeds opbollende kunststof bodem van het bad gerepareerd worden.

De vereniging heeft de kosten geraamd op bijna 45.000 euro. Veel van het herstelwerk wordt door vrijwilligers gedaan, de stichting Dooze & Dorp doet een financiële schenking van 20.000 euro, Plaatselijk Belang spreekt haar reserves aan maar daarnaast is de gemeente gevraagd 30% van de kosten voor haar rekening te nemen.

B&W hebben besloten de aanvraag deels te honoreren, omdat De Bargn’s het enige buitenbad is in de gemeente Hardenberg dat zonder structurele bijdragen van de gemeente geëxploiteerd wordt. Plaatselijk Belang Kloosterhaar is zowel eigenaar als exploitant van het bad en doet slechts af en toe een beroep op de gemeente. Het college kan niet het hele tekort betalen, omdat op grond van de Subsidieverordening voor sportaccommodaties maximaal 25% subsidie mag worden gegeven, vandaar dat het bij ruim 11.000 euro moet blijven.

Geld voor fraaier centrum

HARDENBERG – Oplaadpunten voor e-bikes in het centrum van Hardenberg, parkeergarage de Gedempte haven verfraaien met muurschilderingen en de rode bloempotten in het stadscentrum vervangen door zwart/gouden exemplaren met in elk jaargetijde bloeiend groen. Deze drie ideeën van middenstanders uit Hardenberg werden beloond met een cheque van 2.500 euro elk, uitgereikt door gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel.

Dat gebeurde donderdagmiddag in De Troubadour, tijdelijk omgedoopt tot stadscafé. De grootste gift had de gedeputeerde voor de gemeente en de stichting Centrummanagement Hardenberg, namelijk een subsidie van 250.000 euro voor concrete projecten en acties om het centrum fraaier en compacter te maken. Om een paar voorbeelden te noemen: de Markt moet gezelliger worden, er moet meer verbinding worden gezocht met de Vecht en het moet duidelijker worden waar de entree van het centrum is.

Het geld is afkomstig van het provinciaal programma Stadsbeweging, waarbij in de steden ‘van onderop’ ideeën worden aangedragen en uitgewerkt om stadscentra bruisender en leefbaarder te maken.
“Maar de provincie is er niet alleen voor de centen. Natuurlijk, geld helpt maar we hebben ook kennis, kunde en ervaring. Daar mag ook een beroep op worden gedaan”, vertelde Van Haaf.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Eerste zonnepark komt in Lutten

LUTTEN – Lutten krijgt een zonnepark. De gemeenteraad van Hardenberg heeft het dinsdag goedgevonden dat de coöperatie Lutten Levert zonnepanelen plaatst op een terrein aan de Dedemsvaartseweg-Noord 110. De panelen moeten groene stroom gaan leveren voor 330 huishoudens.

Alle partijen waren tevreden over de manier van werken van de Luttenaren, waarbij de omgeving steeds bij de plannen is betrokken en ook de raadsleden telkens van informatie zijn voorzien.
Alleen was het CDA wat terughoudend ten aanzien van het gebruik van landbouwgrond in de toekomst. “Eerst panelen op daken en eventueel op landbouwgrond, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. We willen niet dat er steeds meer geproduceerd moet worden op steeds minder grond”, zei CDA-raadslid Arjen Roelofs. Een vraag van hem over mogelijke problemen met het leveren van stroom aan het elektriciteitsnet kon door wethouder Breukelman meteen worden beantwoord: “Nestcapaciteit is er voldoende voor Lutten”, vertelde hij, “er ligt al een getekende overeenkomst.”

Het agendapunt leverde nog wel wat werk voor college en ambtenaren op. VVD’er Back vroeg zich af of de legesverordening voor dit soort zaken niet aangepast kan worden. Lutten Levert betaalt op een investering van 1,2 miljoen 2% legeskosten. B&W gaan een notitie maken waarin alle voor- en nadelen op een rijtje worden gezet en waarbij de juridische consequenties duidelijk in beeld komen.

Wendt blijft vechten voor schoenmakershuisje

HARDENBERG – Het voormalig schoenmakershuisje aan de Haardijk in Hardenberg, op de hoek met de Hessenweg, blijft jaren na afbraak de gemoederen nog steeds bezig houden. Hardenberger Jan Wendt, die in september 2018 tijdens een raadsvergadering hierover insprak, heeft een open brief geschreven aan B&W en de raad waarin hij om actie vraagt.

Nadat Wendt de raadsleden in september probeerde wakker te schudden, zijn schriftelijke vragen gesteld door de raadsleden Roelofs (CDA) en Odink (CU).
In hun beantwoording gaven B&W aan dat inderdaad is afgesproken dat het schoenmakershuisje enkele tientallen meters verplaatst zou worden, naar een plek aan de Hessenweg. Op dit moment is die plek een extra parkeerplaats van de Rabobank, waarvoor toestemming is gegeven tot eind 2020. Volgens B&W kan er tot die tijd niets gebeuren. En als er herbouwd gaat worden is dat voor rekening van de eigenaar van het huisje, bouwbedrijf Zweers uit Ane. Lees meer

Elke zondag supermarkt open

HARDENBERG – Ondanks een ultieme poging van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, hebben de raadsleden dinsdagavond in grote getale gekozen voor het invoeren van de koopzondag. Uitgebreider nog dan B&W hadden voorgesteld, dankzij twee amendementen die het CDA twee weken geleden al had aangekondigd. Alleen de ChristenUnie stemde tegen alle voorstellen en amendementen. Verder vond D66 het ene amendement te ver gaan en het CDA-lid Joldersma het andere amendement.

De Vereniging voor Zondagsrust, zoals ze in de wandelgangen wordt genoemd, is niet uitsluitend een streng christelijke club. Ook aanhangers van de SP zitten in de kaartenbak. Ze hebben niet allemaal dezelfde argumenten, maar zijn verenigd in hun strijd om de zondag als rustdag te bewaren.
Tegen milieuvervuiling, tegen extra lawaai en tegen burn-out, of vóór duurzaamheid, vóór bevorderen van sociale contacten: de 28.000 leden van de vereniging hebben zo hun eigen reden om van de zesdaagse werkweek geen zevendaagse te maken.
De beide bestuursleden Van der Sluis en Vogelaar die bij de raadsvergadering aanwezig waren (foto) onderschreven die redenen, maar, vertelde jurist Laus Vogelaar tijdens zijn inspraakbeurt, het belangrijkste staat in de Bijbel: “En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.” Dat was volgens hem pas echte duurzaamheid. Lees meer

Supermarkten elke zondag open

HARDENBERG – In de gemeente Hardenberg mogen supermarkten alle zondagen geopend zijn. En verder mag elke kern zelf bepalen op welke tien zondagen alle winkels de deuren mogen openen. Dat beslist de raad over twee weken, met de stem van de ChristenUnie tegen. En misschien die van D66, maar dat is nog niet duidelijk, want het ene moment zei fractievoorzitter Rodermond dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering dat hij volkomen keuzevrijheid wil, waarbij er geen rol zou moeten zijn voor de gemeente, terwijl hij later aangaf dat hij grote zorgen heeft over het afstevenen op een 24-uurs economie zonder rustmomenten.

Het voorstel dat B&W over twee weken in stemming brengen ziet er overigens anders uit, maar het CDA komt met twee amendementen, kondigde haar fractievoorzitter Rick Brink alvast aan.
B&W menen balans gevonden te hebben tussen alle meningen, gevoelens en ideeën, door voor te stellen dat supermarkten open mogen zijn van april t/m oktober en rond de feestdagen in december. Verder stelt het college voor dat de maximaal tien koopzondagen in de hele gemeente op dezelfde dag worden gehouden. Beide zaken gaan voor een raadsmeerderheid niet ver genoeg, vandaar dat het CDA met amendementen komt.

De CU was gezien haar achtergrond wel verplicht een tegengeluid te laten horen en ze deed dat dan ook. Ook inspreker Gerard Veurink (zie foto) van de gelijknamige slagerij aan de Europaweg was niet blij met het voorstel. Hij zag als grootste bezwaar dat er geen gezamenlijk rustpunt meer is in ons leven. Volgens hem zou er meer nadruk moeten liggen op welzijn in plaats van welvaart. Voor iedereen de zondag als rustdag schept duidelijkheid, vond Veurink.

Winkeliers willen meer vrijheid
Een heel ander geluid liet Henk Schoemaker horen, die insprak namens de centrumwinkeliers in Hardenberg en Dedemsvaart. Hij wilde ook duidelijkheid, maar dan voor de winkeliers en consumenten. Volgens Schoemaker moest gelegenheid worden geboden om elke zondag de supermarkt te openen. Zonder dwang voor de winkelier en zonder dwang voor het personeel. En de maximaal tien koopzondagen zou elke kern zelf moeten invullen. Zijn idee bleek door de raadsmeerderheid te worden ondersteund. Over twee weken neemt de raad het definitieve besluit.