Hardenberg krijgt zonneparken

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond groen licht gegeven voor de aanleg van zonneparken. Het betreft 7 pilotprojecten in onder meer Lutten, De Krim, Heemse, Dedemsvaart en aan de Hoogenweg. Ook het project van LC Energy op de landbouwgrond van Albert Reinders tegenover woonwijk Baalderveld, waar nogal tegen werd geprotesteerd, kan doorgaan.

Wel heeft de raad via een amendement aangegeven dat ze eerst wil weten hoe aan de randvoorwaarden wordt voldaan voordat B&W een omgevingsvergunning verstrekken.
Die randvoorwaarden zijn onder meer het betrekken van de omgeving bij de plannen en het inpassen van de zonneparken in de omgeving. Lees meer

Ruimhartig beleid voor mensen met een arbeidsbeperking

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen ruimhartig omgaan met de mogelijkheden om mensen te helpen die vanwege een arbeidsbeperking geen regulier werk kunnen doen. Voor hen is er de regeling Nieuw Beschut Werk.

Om voor Beschut Werk in aanmerking te komen moet het UWV een verklaring afgeven, dat iemand niet kan werken vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. De gemeente wil echter ook mensen helpen die ‘te goed’ zijn voor zo’n verklaring maar die toch geen baan kunnen vinden vanwege hun beperking. B&W gaan daarom de gemeenteraad voorstellen ruimhartiger met de mogelijkheden om te gaan dan de wet aangeeft. Lees meer

Aanleg zonneparken zorgt voor beroering

HARDENBERG – Het college van B&W is dinsdagavond na de raadsvergadering waarschijnlijk met een vreemd gevoel naar huis gegaan. Doen ze een keer precies wat de raad wil, is het weer niet goed. En dat komt eigenlijk doordat de raadsleden een jaar geleden de consequenties van hun eigen besluit niet goed hebben overzien.

Hét onderwerp van gesprek was dinsdag het plan om als pilotproject zonneparken aan te leggen in de gemeente. Er zijn de laatste jaren veel plannen ingediend door bedrijven, particulieren en groepen dorpsbewoners en 7 van die plannen stonden deze week op de agenda. Op de meeste voorstellen was door inwoners niet gereageerd, maar het plan om een zonnepark van 13 hectare aan te leggen op de hoek Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost in Hardenberg bracht een deel van de wijk Baalderveld in beweging. Lees meer

Vragen over schoenmakershuisje

HARDENBERG – Het CDA in Hardenberg heeft enkele weken geleden beloofd antwoord te vinden op de vraag wat er is gebeurd met het schoenmakershuisje in Heemse, de voormalige woning van schoenmaker Breukelman op de hoek Hessenweg/Haardijk. Vandaag zijn hierover vragen gesteld aan B&W.

Het huisje, een gemeentelijk monument uit 1863, is in 2011 gesloopt om plaats te maken voor een toegangsweg naar het nieuwe kantoor van de Rabobank, met de belofte dat het elders weer zou worden opgebouwd.

Dat laatst is niet gebeurd, vandaar dat het CDA samen met de ChristenUnie wil weten waarom dat nog niet is gebeurd, wat de huidige status is van de herbouwplannen en wanneer het schoenmakershuisje op een nieuwe plek weer te bewonderen zal zijn. Ook willen de partijen weten wie de kosten van de herbouw gaat betalen.

De beantwoording door B&W wordt over enkele weken verwacht.

Nestkastjes in strijd tegen rupsen

HARDENBERG – In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Hardenberg 500 nestkastjes aangeschaft. Niet om ze zelf op te hangen maar om ze gratis aan de inwoners van de gemeente uit te delen. De nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van Pro Hardenberg. Als de actie een succes wordt en er veel vraag naar de kastjes komt kan de gemeente nog meer exemplaren aanschaffen.

Het is de bedoeling dat de nestkastjes straks worden bewoond door koolmezen, de natuurlijke vijanden van de processierups. De kastjes kunnen het beste in de buurt van eiken worden opgehangen. Verder moet er water in de buurt zijn en een geschikte schuilplek. Lees meer

Extra geld voor nieuwbouw Waterinkschool

HARDENBERG – De gemeente heeft al een flink bedrag uitgetrokken voor nieuwbouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg, maar nu de aanbesteding is afgerond blijkt dat er nog een kleine vier ton bij moet.

Het oorspronkelijke bouwplan, dat uitging van het gebruiken van de bestaande school tijdens de bouw, kan niet uitgevoerd worden omdat de bouwprijzen het afgelopen jaar fors zijn verhoogd. Het is alleen mogelijk binnen het bouwbudget te blijven als de leerlingen tijdens de bouw ergens anders onderdak vinden. Verhuizing naar een bestaand gebouw is niet gelukt, zodat er tijdelijke lokalen worden geplaats. Die tijdelijke verhuizing kost wel extra geld. De gemeente houdt rekening met een bedrag van 380.000 euro.

CU wil onderzoek naar spoorverbinding Twente-Groningen

HARDENBERG – De ChristenUnie, GroenLinks en het CDA in Overijssel willen via een motie Gedeputeerde Staten aan het werk zetten om onderzoek te doen naar het doortrekken van de spoorlijn Twente-Emmen naar Groningen, de zogenoemde Nedersaksenlijn. Samen met de provincies Drenthe en Groningen moet gewerkt worden aan één visie op deze spoorverbinding.

Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als de economische kracht voor Noordoost-Overijssel vinden CU, GL en CDA het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken.
Het ingenieursbureau Wittenveen & Bos heeft al onderzoek gedaan naar deze lijn. Dat onderzoek heeft een positief resultaat opgeleverd, maar de Overijsselse politieke partijen willen dat de provinciebesturen door middel van een quick scan nog eens kijken of die positieve geluiden terecht zijn.

Uiterlijk 1 mei 2019 moet duidelijk zijn wat die quick scan heeft opgeleverd.

Manege Gulden Spoor wil vernieuwen

HARDENBERG – Manege de Gulden Spoor vraagt aandacht van de gemeente voor de accommodatie op sportpark De Boshoek in Hardenberg.

De manege heeft volgens voorzitter Gerrit Kampman dringend groot onderhoud nodig. Daarnaast willen het manegebestuur en ‘grootgebruiker’ De Sallandruiters inhoudelijke vernieuwing om aantrekkelijk te blijven voor de hippische sporters. Om een toekomstbestendige vereniging te blijven is hulp van de gemeente nodig, vertelde Kampman.

Hij bracht dit dinsdagavond ter sprake tijdens de raadsvergadering, omdat in de begroting geld gereserveerd wordt voor aanpak van sportpark De Boshoek. Daar ontstaat krapte voor hockey en voetbal en ook de hippische sport kijkt naar herschikking van ruimtes. Voor aanpak van de urgente problemen is een begroting gemaakt van zeven ton, maar Kampman sloot desgevraagd niet uit dat ook gekeken kan worden naar verhuizing van de manege.

Een hippisch centrum in Hardenberg zag hij wel zitten, waar ook ruimte is voor hippische verenigingen in de regio, maar een voorkeur voor aanpak van het huidige pand of verhuizing kon hij niet uitspreken.