Belangrijke rol Wavin in project PlasticRoad

HARDENBERG – Bij plastic denk je in deze contreien meteen aan Wavin. En als dan melding wordt gemaakt van een tweede proefproject van plastic wegen, de zogenoemde PlasticRoad, is het niet onlogisch om te kijken wat de rol van Wavin is.

Volgens Emiel van den Boomen van Wavin heeft het bedrijf zeker een rol in het project, waarbij wegdelen worden gemaakt van gerecycled plastic. Zelfs een prominente rol. De mensen van Wavin Technology & Innovation in Dedemsvaart onder leiding van Marcel Jager en Claudia Goemans zijn de afgelopen jaren druk geweest de technologie van ontwerp en productie uit te werken. Nu zijn ze zover dat inmiddels twee pilots zijn gestart: in september in Zwolle en in november in Giethoorn. Lees meer

Open Dag N34

HARDENBERG – Zaterdag 10 november gaat de N34 tussen Hardenberg en Coevorden, na een afsluiting van 10 weken, weer open voor het verkeer. De weg wordt om 15.45 uur geopend voor het auto- en vrachtverkeer door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Alwin te Rietstap van Hardenberg. Maar daarvoor vinden nog allerlei activiteiten plaats voor de inwoners van NO-Overijssel.

Open Dag
Voordat het auto- en vrachtverkeer van de N34 gebruik gaat maken, is de provinciale weg voor één keer het domein voor wandelaars, hardlopers en fietsers. Tijdens de open dag is op de N34 onder het nieuwe viaduct ’t Holt, tussen 10.00 en 14.30 uur, een verkeersplein ingericht. Hier kan jong en oud zijn of haar rijvaardigheid testen bij onder andere het Veilig Verkeer Nederland BOB-team met een BOB-auto, een rijsimulator en de ANWB Streetwise verkeersbus. Voor de jeugd zijn er luchtkussens en een verkeersplein. Plastic Fantastic is met een stand aanwezig waar oud plastic ter plekke wordt gerecycled naar sleutelhangers. Lees meer

B&W maken pas op de plaats met Hessenweg

HARDENBERG – De afsluiting van de Hessenweg voor doorgaand verkeer bij sportpark De Boshoek wordt opnieuw een politiek onderwerp van gesprek.

Naar aanleiding van de discussie die over die afsluiting is ontstaan gaan B&W de belangen van de gebruikers van het sportpark, omwonenden en plaatselijk belang vastleggen in een verkeersbesluit. Tot die tijd gebeurt er niets, behalve dat het stuk vangrail dat de weg afsluit wordt vervangen door paaltjes waar hulpdiensten langs kunnen en er worden borden geplaatst om de route duidelijker aan te geven. Verder wil de gemeente samen met de sportverenigingen kijken hoe men de wildparkeerders op de Hessenweg toch via de nieuwe route kan laten rijden.

In het voorjaar van 2019 wordt de herinrichting van de Hessenweg vanaf de Lindenlaan opnieuw opgepakt.

Nieuwe bruggen worden eigendom gemeente

GRAMSBERGEN – De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vervangen en daarna overgedragen aan de gemeente Hardenberg.

Beide bruggen zijn sinds 18 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig was aangetast, dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Door de aanleg van een noodbrug en noodweg hoeven de omwonenden niet meer om te rijden.

Met de gemeente Hardenberg is afgesproken dat de gemeente als wegbeheerder de Kieftbrug en de Beltmansbrug van waterschap Vechtstromen overneemt, mits het waterschap een groot deel van de kosten voor nieuwe bruggen betaalt. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen is met dit voorstel akkoord gegaan. In de begroting voor 2019 heeft het waterschap rekening gehouden met een maximale bijdrage van 1,2 miljoen euro.

Gemeente: Boshoektunnel zorgt voor verkeersveiligheid

HARDENBERG – Het is even wennen, denken B&W van Hardenberg, voor de mensen die gewend waren via de Hessenweg naar sportpark De Boshoek te rijden. Maar na een poosje weten ze niet anders dan dat ze via de nieuwe tunnel moeten rijden.

Dat ze van die tunnel gebruik moeten maken en dat ze niet meer via de Hessenweg kunnen rijden is al jaren geleden besloten. Dat is vroegtijdig bekend gemaakt en in allerlei overleggen meegenomen, antwoordt het college op vragen van de VVD. Die partij had vragen gesteld omdat enige commotie was ontstaan over het afsluiten van de Hessenweg. Ook de praktijk voor fysiotherapie De Haere en voetbalvereniging HHC waren in de pen geklommen en hadden hun bezwaren en zorgen geuit. Lees meer

Inwoners Dedemsvaart willen meer lantaarnpalen

HARDENBERG – Dedemsvaarter Gerrit Harholt heeft samen met zijn plaatsgenoot Mirjam Bernardus een petitie met 146 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad van Hardenberg. Hierin vragen zij om meer lantaarnpalen langs het fietspad in het Zuiderbos in Dedemsvaart. Daarnaast gaf Harholt als symbool voor de vraag om meer verlichting een fietslamp aan voorzitter Simone Hof van de oriënterende raadsvergadering.

Het fietspad wordt veel gebruikt door scholieren, maar is met name ‘s ochtends en ‘s avonds zó donker dat het wat unheimisch voelt. “Er zijn zelfs mensen die omkeren omdat het te donker is of die het pad zelfs mijden” vertelde Hartholt, die op een vraag van raadslid Kloekhorst (OpKoers) aangaf dat hij dat met eigen ogen had gezien.

Plaatselijk Belang Dedemsvaart heeft zich ook gemeld, met het verzoek om het fietspad de status te geven van schoolfietsroute. Nu staat het pad nog genoteerd als route voor recreatieve doeleinden. Uitbreiding van het aantal lantaarnpalen staat daardoor niet hoog op het to do-lijstje.

De Dedemsvaarters willen het liefst een verlichting die alleen inschakelt als er fietsers rijden. Voor de dieren in de omgeving van het fietspad – met name reeën – is het niet goed dat de lampen continu branden.
De extra lampen zouden voor het winterseizoen geplaatst moeten worden, vinden de inwoners van Dedemsvaart.

Middenstanders houden verfraaiing Wilhelminaplein tegen

HARDENBERG – Het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt heringericht, maar niet zoals veel inwoners willen. Omdat de middenstanders rond het plein eigenlijk geen parkeerplaats kwijt willen, wordt er toch ruimte gemaakt voor het wagenpark van bezoekers.
Weliswaar gaat de capaciteit terug van 43 naar 30, maar daarmee wordt er nog steeds geen aantrekkelijk verblijfsplein van gemaakt, een cultureel horecaplein met plek voor terrassen en kleinschalige evenementen.

Om de relatie met de middenstanders niet op het spel te zetten, zijn in het voorstel zelfs een drietal parkeerplaatsen opgenomen aan de oostkant van het plein, bij de Höftekerk, hoewel die er volgens de plannenmakers eigenlijk niet zouden moeten komen.
Het verzoek om meer parkeerplaatsen van de stichting Centrummanagement Stad Hardenberg komt nogal vreemd over, omdat uit onderzoek is gebleken dat de middenstanders zelf op het plein parkeren. En recente metingen hebben uitgewezen dat op alle gemeten momenten sprake is van overcapaciteit aan parkeerplaatsen op het plein. Lees meer

CU wil actie om dieseltrein kwijt te raken

HARDENBERG – De Overijsselse ChristenUnie wil dat Gedeputeerde Staten een voorstel maken om het spoorgedeelte Almelo-Mariënberg te elektrificeren. Dat is niet alleen schoner, maar zorgt ook voor minder kans op storing, schrijft de partij.

De provincie heeft de komende jaren 210 miljoen euro beschikbaar om samen met het Rijk en de gemeenten te investeren in zaken als circulaire economie, de arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Een deel van dat geld moet gebruikt worden om de dieseltrein van de Vechtdallijn Almelo-Hardenberg te weren, vindt de CU.

Bij de begroting voor 2019 komt de partij met een motie waarin staat dat gedeputeerde Boerman met een concreet investeringsvoorstel moet komen, zodat in 2019 met de elektrificatie kan worden begonnen. De motie wordt gesteund door 50Plus, D66, VVD, CDA, Groen Links, PvdA, SGP en PvdD.