Laatste tunnels N34 officieel geopend

ANE – De twee tunnels onder de N34 tussen Gramsbergen en de Drentse grens – sinds eind december in gebruik – zijn vrijdagmiddag officieel geopend door wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg en de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman. Dat deden ze door met een trekker door een lint in de Engelandtunnel te rijden. Daarna werd per bus een rit door de andere tunnel gemaakt bij de Groote Scheere.

Het openingsprogramma begon met een ontvangst in de Anerhof door Henk Waterink, voorzitter van Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen. Hij roemde de samenwerking met de plannenmakers. De oorspronkelijke uitgangspunten zouden voor vervelende situaties zorgen, zoals veel omrijden voor agrariërs. “Maar we kunnen nu constateren dat de burgerparticipatie is geslaagd, want het plan is behoorlijk aangepast. We zijn erg tevreden over de tunnel, die niet alleen functioneel is maar ook mooi”, vertelde Waterink. Wethouder Te Rietstap sloot zich daarbij aan: “Met samenwerking en veel inzet kun je veel bereiken, dat is hier duidelijk geworden. En dat er naar de agrariërs is geluisterd stemt mij als wethouder met landbouw in zijn portefeuille alleen maar tot tevredenheid.”

De angst die sommige bewoners aanvankelijk hadden dat de tunnels niet groot genoeg zouden zijn werd vrijdag definitief weggenomen: de bus reed zonder een schrammetje door de Engelandtunnel.

(klik op een afbeelding voor een groter exemplaar)

Nieuwe fietsverbinding met Duitsland

HARDENBERG – Radewijk-achterin, de ‘neus’ van de gemeente Hardenberg, krijgt een fietsverbinding met Duitsland. Dat voorstel van B&W wordt dinsdag 15 januari door de gemeenteraad besproken. Door de aanleg van een klein stukje fietspad worden het Nederlandse fietsnetwerk en de Grafschafter Fietsentour op elkaar aangesloten.

De aanleg van het fietspad is een afspraak die het vorige Hardenberger college heeft gemaakt met de burgemeester van het Duitse Laar, Gerhard Trüün. De beide fietsnetwerken zijn al op enkele plekken met elkaar verbonden, maar dat op dit punt de wereld voor fietsers ophield werd als een gemis ervaren. Aan de Nederlandse kant wordt een verbinding gemaakt met de Radewijkerweg, aan de Duitse kant met de Scholtmannsdiek, ter hoogte van B&B Op de Borgh.

In februari 2018 is het voorstel voor het eerst door B&W besproken, maar het project kon pas verder worden opgepakt als met de grondeigenaren overeenstemming was bereikt. Dat is inmiddels gebeurd, zodat een tekening en begroting gemaakt konden worden. De gemeente Hardenberg betaalt het grootste deel van de aanleg, maar ook de gemeente Laar draagt een deel bij. Als de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd en de procedure voor de aanleg in gang wordt gezet, worden de direct omwonenden hiervan op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld via Plaatselijk Belang Radewijk.

(afbeelding Google Maps)

Proef met parkeerschijf aan Europaweg

HARDENBERG – De Europaweg in Hardenberg-centrum wordt een Stop & Shop zone. Bezoekers van de 8 winkels krijgen maximaal een half uur de tijd om hun boodschappen bij de slager, de bloemist of de elektrowinkel te doen.

Het betreft een proefproject, op verzoek van de winkeliers. Zij zijn niet gelukkig met de regeling voor betaald parkeren: bezoekers komen bijna altijd met de auto, ze bezoeken specifiek één winkel en parkeren maar korte tijd. Dat is anders dan in het overige winkelgebied, vinden ze. Hun klanten zijn soms meer tijd kwijt aan het heen en teruglopen naar een parkeermeter dan aan boodschappen doen. Een groot deel van de klanten neemt dan maar het risico om geen ticket te kopen, omdat de kans op een bekeuring niet zo groot is. Lees meer

Belangrijke rol Wavin in project PlasticRoad

HARDENBERG – Bij plastic denk je in deze contreien meteen aan Wavin. En als dan melding wordt gemaakt van een tweede proefproject van plastic wegen, de zogenoemde PlasticRoad, is het niet onlogisch om te kijken wat de rol van Wavin is.

Volgens Emiel van den Boomen van Wavin heeft het bedrijf zeker een rol in het project, waarbij wegdelen worden gemaakt van gerecycled plastic. Zelfs een prominente rol. De mensen van Wavin Technology & Innovation in Dedemsvaart onder leiding van Marcel Jager en Claudia Goemans zijn de afgelopen jaren druk geweest de technologie van ontwerp en productie uit te werken. Nu zijn ze zover dat inmiddels twee pilots zijn gestart: in september in Zwolle en in november in Giethoorn. Lees meer

Open Dag N34

HARDENBERG – Zaterdag 10 november gaat de N34 tussen Hardenberg en Coevorden, na een afsluiting van 10 weken, weer open voor het verkeer. De weg wordt om 15.45 uur geopend voor het auto- en vrachtverkeer door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Alwin te Rietstap van Hardenberg. Maar daarvoor vinden nog allerlei activiteiten plaats voor de inwoners van NO-Overijssel.

Open Dag
Voordat het auto- en vrachtverkeer van de N34 gebruik gaat maken, is de provinciale weg voor één keer het domein voor wandelaars, hardlopers en fietsers. Tijdens de open dag is op de N34 onder het nieuwe viaduct ’t Holt, tussen 10.00 en 14.30 uur, een verkeersplein ingericht. Hier kan jong en oud zijn of haar rijvaardigheid testen bij onder andere het Veilig Verkeer Nederland BOB-team met een BOB-auto, een rijsimulator en de ANWB Streetwise verkeersbus. Voor de jeugd zijn er luchtkussens en een verkeersplein. Plastic Fantastic is met een stand aanwezig waar oud plastic ter plekke wordt gerecycled naar sleutelhangers. Lees meer

B&W maken pas op de plaats met Hessenweg

HARDENBERG – De afsluiting van de Hessenweg voor doorgaand verkeer bij sportpark De Boshoek wordt opnieuw een politiek onderwerp van gesprek.

Naar aanleiding van de discussie die over die afsluiting is ontstaan gaan B&W de belangen van de gebruikers van het sportpark, omwonenden en plaatselijk belang vastleggen in een verkeersbesluit. Tot die tijd gebeurt er niets, behalve dat het stuk vangrail dat de weg afsluit wordt vervangen door paaltjes waar hulpdiensten langs kunnen en er worden borden geplaatst om de route duidelijker aan te geven. Verder wil de gemeente samen met de sportverenigingen kijken hoe men de wildparkeerders op de Hessenweg toch via de nieuwe route kan laten rijden.

In het voorjaar van 2019 wordt de herinrichting van de Hessenweg vanaf de Lindenlaan opnieuw opgepakt.

Nieuwe bruggen worden eigendom gemeente

GRAMSBERGEN – De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vervangen en daarna overgedragen aan de gemeente Hardenberg.

Beide bruggen zijn sinds 18 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig was aangetast, dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Door de aanleg van een noodbrug en noodweg hoeven de omwonenden niet meer om te rijden.

Met de gemeente Hardenberg is afgesproken dat de gemeente als wegbeheerder de Kieftbrug en de Beltmansbrug van waterschap Vechtstromen overneemt, mits het waterschap een groot deel van de kosten voor nieuwe bruggen betaalt. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen is met dit voorstel akkoord gegaan. In de begroting voor 2019 heeft het waterschap rekening gehouden met een maximale bijdrage van 1,2 miljoen euro.

Gemeente: Boshoektunnel zorgt voor verkeersveiligheid

HARDENBERG – Het is even wennen, denken B&W van Hardenberg, voor de mensen die gewend waren via de Hessenweg naar sportpark De Boshoek te rijden. Maar na een poosje weten ze niet anders dan dat ze via de nieuwe tunnel moeten rijden.

Dat ze van die tunnel gebruik moeten maken en dat ze niet meer via de Hessenweg kunnen rijden is al jaren geleden besloten. Dat is vroegtijdig bekend gemaakt en in allerlei overleggen meegenomen, antwoordt het college op vragen van de VVD. Die partij had vragen gesteld omdat enige commotie was ontstaan over het afsluiten van de Hessenweg. Ook de praktijk voor fysiotherapie De Haere en voetbalvereniging HHC waren in de pen geklommen en hadden hun bezwaren en zorgen geuit. Lees meer