N34 enkele weken dicht

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming is de N34 tussen de rotonde Witte Paal en de N343 (Haardijk) van 12 maart tot en met 20 april afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting wordt de rijbaan vernieuwd en verbreed, wordt duurzame bermverharding aangelegd en worden de tunnels bij de Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek aangelegd. De omleidingsroutes voor het verkeer worden met borden aangegeven.

Na de afsluiting van de N34 worden de toe- en afritten van de drie tunnels afgebouwd. De N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot en met juni 2018. Daarna zijn de tunnels Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek klaar voor gebruikt.

Start bouw spoorviaduct

Gedeputeerde Bert Boerman en directeur ProRail Noord-Oost Jan Mulder hebben vrijdag 23 februari het startschot gegeven voor de bouw van het spoorviaduct in de N340 tussen Zwolle en Ommen. Dat deden ze door een bouwbord te onthullen.

Een deel van de bestaande N340 (Hessenweg bij Zwolle) wordt verlegd. Dat is beter voor de doorstroming en veiligheid. De nieuwe weg kruist de spoorlijn Zwolle-Meppel ongeveer 300 meter ten noorden van de huidige weg. Het viaduct over het spoor is het eerste bouwwerk binnen het project Vechtdal Verbinding en is naar verwachting eind 2018 gereed.

Bastingplein krijgt grote opknapbeurt

BERGENTHEIM – De oren van bestuurslid Arend Jan ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim moeten wel geglommen hebben van al die mooie woorden die hij dinsdag tijdens de raadsvergadering te horen kreeg. Ten Brinke was inspreker bij het agendapunt Herinrichting Bastingplein en de raadsfracties buitelden bijna over elkaar heen om te vertellen welk goed werk de Bergentheimers hadden geleverd: burgerparticipatie in optima forma. Precies zoals de partijen graag wilden en zoals ze in hun verkiezingsprogramma’s hadden beschreven.

Inwoners van Bergentheim hebben al langere tijd geklaagd bij Plaatselijk Belang over het plein, dat lastig is voor winkelend publiek, geen uitstraling heeft en niet voldoet aan voorwaarden voor verkeersveiligheid. Dit is bij een bezoek van wethouder Jannes Janssen naar voren gebracht, die adviseerde een werkgroep te formeren die de knelpunten in beeld moest brengen en met oplossingen moest komen die breed werden gedragen. Dat is gebeurd waarna de gemeenteraad in 2017 een bedrag van 3 ton toezegde voor herinrichting van het plein. Lees meer

Lichten in wegdek bieden scholieren veiliger fietsroute

HARDENBERG – “We hebben iets nieuws”, zei wethouder Jannes Janssen maandagmiddag in het gemeentehuis van Hardenberg bij de ingebruikname van een bijzonder verkeerssysteem. Het is te hopen dat de afloop beter is dan het project van oud-KNVB-voorzitter Jos Staatsen, die 22 jaar geleden zei: “We gaan iets nieuws doen”. Zijn tv-zender Sport 7 stierf een roemloze dood.

Die roemloze dood kan ook het pilotproject in Hardenberg treffen, want het is een proef. De eerste pilot op dit gebied in Nederland, vertelde voorzitter Bert Boerman van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. Het ROV had gemeenten gevraagd mee te doen met proefprojecten om te kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en Hardenberg had zich hiervoor aangemeld. Lees meer

Derde dieseltrein voor spoorlijn Almelo-Hardenberg

HARDENBERG – Sinds de spoorlijn Almelo-Mariënberg is doorgetrokken naar Hardenberg doen zich volgens reizigersvereniging ALMA steeds weer problemen voor, doordat de twee dieseltreinen van het type Lint storingen blijven vertonen.

Ondanks herhaalde en soms langdurige reparaties is er sprake van een onbetrouwbare dienstverlening. Om bij een uitval van materieel snel een andere trein te kunnen inzetten, heeft de provincie in overleg met Arriva besloten een derde dieseltrein van het type Lint aan te schaffen. Dit is een tweedehands trein die in Limburg overbodig wordt. Lees meer

Nieuwe parkeerplaats ziekenhuis

HARDENBERG – Voor patiënten en bezoekers van het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg zijn 80 nieuwe plekken gecreëerd aan de linkerzijde van de toegangsweg. Hierdoor zijn ze minder ver verwijderd van de hoofdingang.

Het werk aan de parkeerplaats gaat nog verder, waardoor er op termijn plek is voor 200 auto’s. De parkeerplaats voor personeelsleden gaat verdwijnen, omdat daar het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd. Tijdens de bouw kunnen de medewerkers parkeren bij de Sportboulevard tegenover het ziekenhuis.