Station Hardenberg gemoderniseerd

HARDENBERG – “Hopelijk is dit geen openingshandeling maar een starthandeling.” Wethouder Alwin te Rietstap gaf donderdagmiddag duidelijk de ambities aan van de gemeente Hardenberg. Samen met Esther Hegeman van ProRail en Joost van der Bijl van NS mocht hij het lint doorknippen naar de vernieuwde wachtkamer van het stationsgebouw.

Te Rietstap vertelde dat Hardenberg een streekfunctie heeft waarin verbindingen belangrijk zijn. Voor de verbinding naar het nieuwe ziekenhuis moet er nog wel wat gebeuren aan de stationsomgeving, maar de ambities reiken verder: als de spoorlijn naar Groningen wordt doorgetrokken ligt Hardenberg op het draaipunt van noord en oost, waardoor de streekfunctie nog beter tot zijn recht komt. Lees meer

CU wil onderzoek naar spoorverbinding Twente-Groningen

HARDENBERG – De ChristenUnie, GroenLinks en het CDA in Overijssel willen via een motie Gedeputeerde Staten aan het werk zetten om onderzoek te doen naar het doortrekken van de spoorlijn Twente-Emmen naar Groningen, de zogenoemde Nedersaksenlijn. Samen met de provincies Drenthe en Groningen moet gewerkt worden aan één visie op deze spoorverbinding.

Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als de economische kracht voor Noordoost-Overijssel vinden CU, GL en CDA het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken.
Het ingenieursbureau Wittenveen & Bos heeft al onderzoek gedaan naar deze lijn. Dat onderzoek heeft een positief resultaat opgeleverd, maar de Overijsselse politieke partijen willen dat de provinciebesturen door middel van een quick scan nog eens kijken of die positieve geluiden terecht zijn.

Uiterlijk 1 mei 2019 moet duidelijk zijn wat die quick scan heeft opgeleverd.

Tijdelijke aanlegplaatsen voor pleziervaart

HARDENBERG – Volgend jaar komen er ligplaatsen voor bootjes in de Vecht bij Hardenberg, tussen het haventje en restaurant De Troubadour.

Dat gebeurt in de vorm van drijvende aanlegsteigers. Eerst tijdelijk voor het vaarseizoen 2019, maar ondertussen wordt met belanghebbenden en omwonenden gewerkt aan een definitieve versie. B&W laten enkele mogelijkheden voor ligplaatsen uitwerken. Die worden eerst met de betrokken inwoners besproken en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd.

De definitieve aanlegplaatsen moeten voor het begin van het vaarseizoen 2020 zijn gerealiseerd, zo is de bedoeling. Het idee van de watersportvereniging om de Voorstraatbrug te vervangen door een ophaalbrug wordt voorlopig even onder in de la gelegd.

CU wil actie om dieseltrein kwijt te raken

HARDENBERG – De Overijsselse ChristenUnie wil dat Gedeputeerde Staten een voorstel maken om het spoorgedeelte Almelo-Mariënberg te elektrificeren. Dat is niet alleen schoner, maar zorgt ook voor minder kans op storing, schrijft de partij.

De provincie heeft de komende jaren 210 miljoen euro beschikbaar om samen met het Rijk en de gemeenten te investeren in zaken als circulaire economie, de arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Een deel van dat geld moet gebruikt worden om de dieseltrein van de Vechtdallijn Almelo-Hardenberg te weren, vindt de CU.

Bij de begroting voor 2019 komt de partij met een motie waarin staat dat gedeputeerde Boerman met een concreet investeringsvoorstel moet komen, zodat in 2019 met de elektrificatie kan worden begonnen. De motie wordt gesteund door 50Plus, D66, VVD, CDA, Groen Links, PvdA, SGP en PvdD.

Treinstation moet veiliger worden gemaakt

HARDENBERG – Het treinstation in Hardenberg scoort slecht op reizigersveiligheid. Dat concludeert onderzoeksbureau Arcadis. Dit bureau heeft op verzoek van de gemeente Hardenberg hier onderzoek naar gedaan.

Doordat het op het station Hardenberg steeds drukker wordt nu de lijn Almelo-Mariënberg is doorgetrokken naar Hardenberg en doordat mbo-scholieren een ov-jaarkaart hebben gekregen, heeft het gemeentebestuur zich afgevraagd of op bepaalde piekmomenten de veiligheidssituatie wel voldoet aan de normen die ProRail daarvoor hanteert. Daarom is aan Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie voor reizigers op het zogenoemde ‘eilandperron’ van station Hardenberg. Lees meer

Meer kans op grotere boten op de Vecht

HARDENBERG – Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft 6 maart besloten het Vaarconcept Overijsselse Vecht te omarmen, als de andere partners binnen Ruimte voor de Vecht dat ook doen.

Dit betekent dat niet meer wordt vastgehouden aan de huidige vaardiepte, maar dat de maximale vaardiepte wordt bepaald door de sluizen en bruggen in de Vecht. Als die sluizen en bruggen kleine kajuitjachten en sloepen aankunnen, dan mogen ze varen op de rivier tussen Ommen en Hardenberg. Nu mogen dat alleen nog maar kano’s zijn. Nóg grotere boten toelaten kan niet, omdat anders de veiligheid en natuurwaarden aangetast zullen worden.
Naar verwachting is aan het begin van het vaarseizoen 2019 alles geregeld, zodat vanaf dat moment meer scheepvaart op de Vecht is te zien.

N34 enkele weken dicht

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming is de N34 tussen de rotonde Witte Paal en de N343 (Haardijk) van 12 maart tot en met 20 april afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting wordt de rijbaan vernieuwd en verbreed, wordt duurzame bermverharding aangelegd en worden de tunnels bij de Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek aangelegd. De omleidingsroutes voor het verkeer worden met borden aangegeven.

Na de afsluiting van de N34 worden de toe- en afritten van de drie tunnels afgebouwd. De N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot en met juni 2018. Daarna zijn de tunnels Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek klaar voor gebruikt.

Start bouw spoorviaduct

Gedeputeerde Bert Boerman en directeur ProRail Noord-Oost Jan Mulder hebben vrijdag 23 februari het startschot gegeven voor de bouw van het spoorviaduct in de N340 tussen Zwolle en Ommen. Dat deden ze door een bouwbord te onthullen.

Een deel van de bestaande N340 (Hessenweg bij Zwolle) wordt verlegd. Dat is beter voor de doorstroming en veiligheid. De nieuwe weg kruist de spoorlijn Zwolle-Meppel ongeveer 300 meter ten noorden van de huidige weg. Het viaduct over het spoor is het eerste bouwwerk binnen het project Vechtdal Verbinding en is naar verwachting eind 2018 gereed.