CDA en CU zoeken twee partners

HARDENBERG – Vier wethouders van vier partijen. Dat is de voorkeursvariant van het CDA in Hardenberg, met 11 zetels de grootste fractie in de 33 raadsleden tellende gemeenteraad.
En dan het liefst met de ChristenUnie erbij plus twee andere partijen. Maar als er te veel water bij de wijn gedaan moet worden of als de juiste poppetjes niet gevonden kunnen worden, dan wil het CDA ook wel op zoek naar een tweede wethouder.

Dinsdagmorgen gaf informateur Jeroen Goudt tekst en uitleg wat zijn werk tot nu toe had opgeleverd, in het bijzijn van alle partijen behalve de VVD en D66, die wegens drukke werkzaamheden geen afgevaardigde konden sturen.

“Of je kiest voor fikse debatten in de raad en dan moet je een eenzijdig, niet stevig college hebben. Of je probeert meerdere kleuren in het college te krijgen, waarbij je rekening houdt met de grootte van die partijen”, vertelde Goudt. Hij had uit de gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen de afgelopen week de indruk gekregen dat die tweede manier beter bij Hardenberg past.

Dat betekent dat CDA en CU – het ‘rompcollege’- in eerste instantie kijken met welke twee partijen van het drietal Opkoers, VVD en PvdA zij verder in gesprek kunnen gaan. Die gesprekken gaan dan over mogelijke wethouders – naast de kandidaten Te Rietstap van de CU en Breukelman van het CDA – maar vooral over de inhoud van de raadsagenda voor de komende jaren.

Bespreekpunten
Waar in ieder geval duidelijkheid over moet komen zijn zaken als de streekfunctie van Hardenberg (werk, wonen, winkels, scholen), de overgang naar andere vormen van energie, grootschalige landbouw en natuurontwikkeling, verkeer, vervoer en betaald parkeren, armoedebestrijding, basisinkomen, bestuurlijke vernieuwing en het ‘loskoppelen’ van Ommen plus de zondagopenstelling van winkels.

In de gesprekken met de partijen heeft Goudt niets gehoord over een mogelijk ‘breekpunt’, integendeel, de partijen hebben aangegeven dat ze wel mogelijkheden zien om de verschillen te overbruggen, als ze maar iets van de eigen inbreng in de uiteindelijke besluiten kunnen terugzien.

Vervolg
Donderdag 12 april worden de gesprekken vervolgd, waarbij onder meer over ‘poppetjes’ wordt gesproken. Die vergadering is niet openbaar, zo hebben zelfs de felste voorstanders van openbaarheid aangegeven. Daarna wordt afgesproken of de onderhandelingen helemaal of deels in de openbaarheid worden gevoerd of dat men terug gaat in de tijd, dat wil zeggen vóór 2010, toen niets naar buiten kwam dan het eindresultaat van de onderhandelingen.