De Krim zorgt zelf voor zwembad

DE KRIM – De inwoners van De Krim hebben ervoor gezorgd dat het dorp nog steeds een zwembad heeft. En niet alleen dat: dankzij hen ziet ook de nabije toekomst er goed uit voor zwemliefhebbers in dit Hardenbergs dorp.

In 2013 wilde het gemeentebestuur het bad sluiten vanwege financiële problemen, maar na protesten van de bevolking draaide de gemeenteraad dat besluit terug. Samen met Plaatselijk Belang is gezocht naar een oplossing, omdat op de oude manier doorgaan geen optie was. Dankzij de inzet van vrijwilligers kon geld bespaard worden, dat deels weer ingezet is voor een opknapbeurt van het bad.

Na de feestelijke heropening in 2014 is gewerkt aan het oprichten van de stichting zwembad Onder Ons De Krim, die namens de inwoners het onderhoud voor haar rekening nam. Met de gemeente is toen afgesproken dat een proefperiode van twee jaar duidelijkheid moest geven over deze constructie.

Die periode loopt nu ten einde, zodat de balans opgemaakt kan worden. Volgens zowel de zwembadstichting als de gemeente is de proef naar tevredenheid verlopen. Maandagmiddag is dan ook een huurovereenkomst tussen beide partijen getekend. Daarin is afgesproken dat vrijwilligers zorgden voor de schoonmaak, kleine reparaties en het dagelijkse onderhoud. Het groot onderhoud aan gebouwen en installaties blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gediplomeerde zweminstructeurs die toezicht houden en zwemlessen geven, zijn in dienst van de gemeente en worden ingehuurd door de stichting.