Eindelijk nieuw bestemmingsplan voor Rodedijk

BAALDER – Het leek een gebed zonder end te worden, maar de gemeenteraad van Hardenberg mag 3 juli toch een besluit nemen over het Bestemmingsplan Rodedijk 16 in Baalder. Eigenaar Klokkert stopt met zijn bedrijf en mag ter vervanging twee woningen bouwen.

Op het perceel aan de Rodedijk is al geruime tijd een boerenbedrijf gevestigd. De huidige eigenaar heeft diverse pogingen ondernomen om bij zijn bedrijf opslagloodsen te bouwen en de boerderij te vernieuwen, maar al zijn plannen zijn in schoonheid gestorven: de boerderij is bijna onzichtbaar door al het dekzeil dat erop is aangebracht, de ene werktuigenberging waarvoor hij een vergunning heeft is half afgebouwd en aan de tweede is hij niet eens begonnen.

De rommelige aanblik is de bewoners van de naburige woonwijk een doorn in het oog.
Overleg met de heer Klokkert heeft er uiteindelijk toe geleid dat, onder voorwaarden, de gemeente kon instemmen met het laten vervallen van de agrarische bestemming in ruil voor de bouw van twee woningen. Dit betekent dat de boerderij verbouwd wordt tot woning, dat de ene schuur wordt gesloopt en dat aan de bouw van de andere niet wordt begonnen en dat er twee woningen op het perceel gebouwd mogen worden. De totale bebouwde oppervlakte wordt hierdoor verminderd en de bebouwing sluit meer aan bij de woonwijk, meent de gemeente.

Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend, zodat nu de gemeenteraad aan zet is.