Gastles door veteranen

HARDENBERG – Een oud-marinier, een militaire chauffeur en een hulphond. Het bleek vorige week woensdag en donderdag een goede combinatie om twee klassen met leerlingen te boeien met verhalen over defensie.

Ton van den Berg en Stefan Sens, beiden veteraan van VOC Vechtdal, het Veteranen Ontmoetings Centrum in Hardenberg, hebben tijdens eens gastles aan twee eerste klassen van het Vechtdal College verteld over de humanitaire missies in Haïti en op Sint Maarten waaraan het Nederlandse leger heeft deelgenomen. Daarnaast werden de oorlog in Afghanistan en de anti-piraterij missie in de Golf van Aden in woord en beeld toegelicht.

Stefan Sens had zijn hond Wim meegenomen, die hem helpt bij de dagelijkse gang van zaken. Sens vertelde over het opbouwen van een leven na de uitzendingen naar oorlogsgebieden. Maar ook de psychische en fysische problemen die kunnen optreden na een missie werden benoemd.

De beide klassen brengen als vervolg op de gastles een bezoek aan het VOC Vechtdal, waar ze een rondleiding krijgen. De ervaringen met deze eerste gastles waren zowel bij de leerlingen als de veteranen positief, zodat gekeken wordt hoe ook andere klassen hierbij betrokken kunnen worden.