Hardenberg heeft nieuw college

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft over een week een nieuw college van B&W. Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 17 mei worden Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (CU), Falco Bruinsma (OpKoers) en Gitta Luiten (PvdA) geïnstalleerd als wethouder. Coach van de compleet nieuwe ploeg is burgemeester Peter Snijders.

Het coalitieakkoord is vrijdagmorgen ondertekend in De Binder in Gramsbergen. Dat gebeurde daar, omdat het gemeentehuis gesloten was, maar ook omdat de naam van het multifunctioneel centrum past bij de ambities van de nieuwe ploeg: samen met raad en inwoners verder gaan met de ontwikkeling van Hardenberg. Een trendbreuk met het beleid van de afgelopen jaren wordt het niet, maar de accenten worden wel anders gelegd. Aan de ene kant omdat dit moet – denk aan de energietransitie – aan de andere kant omdat men dat wil, zoals het maken van een raadsagenda. Dat laatste wil zeggen dat bij sommige onderwerpen eerst de raad aan zet is en dan pas het college en de ambtenaren en niet, zoals nu, dat B&W de ideeën uit het coalitieakkoord voorbereiden waarna de raad mag zeggen wat die ervan vindt.

De komende vier jaar zijn voor de PvdA de speerpunten armoedebestrijding en duurzaamheid. Het CDA wil vooral veel aandacht voor de woningmarkt en de ontwikkeling van de landbouw. OpKoers heeft al verlaging van de hondenbelasting binnen (inkomsten en kosten moeten in evenwicht zijn) en gaat zich nu sterk maken voor een nieuw parkeerbeleid in Hardenberg-centrum. Voor de ChristenUnie behoren een goed sociaal beleid (zorg voor de naaste) en verbindingen en bereikbaarheid van de gemeente Hardenberg tot de grote opgaven voor de komende raadsperiode.

Een fors punt van discussie was de openstelling van winkels op zondag. De partijen varieerden van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Als compromis is bedacht dat vanaf de komende zomerperiode de partijen ervaring gaan opdoen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. In Hardenberg en Dedemsvaart mogen om de week de supermarkten op zondagmiddag open, de andere winkels 3 tot 5 keer per jaar. Voor de andere kernen in de gemeente verandert er niets.

(foto: De ondertekening van het coalitieakkoord door de fractievoorzitters. Vlnr Sake-Christiaan Stelpstra, Annie Kelder, Martijn Breukelman en Gitta Luiten)