Meer activiteiten op de Vecht

HARDENBERG – Met het geld dat overblijft van de aanleg van het Vechtpark Hardenberg hebben B&W twee plannen: onderzoek doen naar een Waterpark Gramsbergen en onderzoek doen naar de kansen voor een haventje bij Hardenberg-centrum.

Wat bij Hardenberg is gebeurd, namelijk de rivier de Vecht meer betrekken bij de stad, zou ook iets voor Gramsbergen zijn. Samen met waterschap Vechtstromen zou bekeken moeten worden wat er mogelijk is met de Vecht en de Vechtoever tussen Baalder bij Hardenberg en de Haandrik ten noorden van Gramsbergen. De zandwinplas Het gat van Joosten bij Ane – particulier bezit – zou een plek in die plannen kunnen krijgen. Gramsbergen heeft al een passantenhaven in het Overijssels kanaal, maar als de plannen uitgewerkt kunnen worden en er is subsidiegeld te vinden dan zou Gramsbergen er een haventje bij kunnen krijgen, maar nu aan de kant van de Vecht. Bij Het gat van Joosten zou een vorm van waterrecreatie kunnen plaatsvinden.
Hardenberg wil het waterschap en de provincie Overijssel meekrijgen in de ideeën, omdat er nog een opgave voor waterberging ligt (water kwijt kunnen in tijden van veel regenval) en voor de aanleg van natuur. Naar schatting zal het hele plan een kleine zes miljoen euro gaan kosten.

Haventje Hardenberg
Het andere onderzoek heeft te maken met de mogelijkheden om meer watersport in Hardenberg te krijgen. Nu het waterschap heeft ingestemd met het idee boten met een grotere diepgang toe te laten op de Vecht, kunnen plezierbootjes straks van Zwolle via Dalfsen en Ommen het centrum van Hardenberg bereiken. Ook voor Hardenbergers bestaat dan de kans met eigen bootjes de rivier te bevaren.

Het huidige haventje in Hardenberg-centrum kan die aanwas niet aan, zodat er een nieuw haventje bij moet komen. B&W willen een stuk of vier, vijf plekken laten onderzoeken, waaronder het gedeelte tussen de Voorstraatbrug en de prins Bernhardbrug. Het kan echter ook zo worden dat het haventje in het centrum voor bezoekers geschikt wordt gemaakt en dat er bijvoorbeeld voor de Hardenbergers een haventje komt tegenover natuurcentrum De Koppel.