Meeste winkels op koopzondag open

HARDENBERG – Naar schatting zo’n 70 procent van de middenstanders in het kernwinkelgebied van Hardenberg zal meedoen met de koopzondag. Daaronder supermarkt Jumbo, een bakker, de HEMA als de winkelchef de bezetting rond kan krijgen en sport- en kledingwinkels. Maar niet Albert Heijn en ook niet speciaalzaken als bijvoorbeeld optiekwinkels, zo vertelde een vertegenwoordiger van de centrumwinkeliers.

De coalitiepartijen hebben in eerste instantie afgesproken dat supermarkten in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart om de twee weken geopend mogen zijn op zondag van 13.00 tot 17.00 uur en andere winkels 3 tot 5 keer per jaar. Maar wethouder Alwin te Rietstap heeft twee weken geleden wat meer ruimte gevraagd, om binnen de kaders van het nieuwe winkeltijdenbesluit maatwerk te kunnen leveren. Die ruimte kreeg hij dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. In een amendement gaven de coalitiepartijen aan dat het niet meer nodig is dat de supermarkten om en om in Hardenberg en Dedemsvaart geopend mogen zijn, maar dat het ook gelijktijdig kan, bijvoorbeeld op zondag 23 december, als alle winkels graag hun deuren willen openen. En het is ook niet meer nodig om de ene week wel en de andere week niet een koopzondag te houden, het mogen nu ook opeenvolgende zondagen zijn.

Tegenactie oppositie
Het voorstel van de regeringspartijen werd niet met gejuich ontvangen door de supermarktwinkeliers in de kleinere kernen als Balkbrug en Slagharen. Zij willen dezelfde keus als de collega’s in Hardenberg en Dedemsvaart. Ook de oppositiepartijen vonden het voorstel van B&W en het amendement van de coalitie maar niks. Bij monde van VVD-raadslid Mirjam Klok werd een tweede amendement ingebracht, dat veel verder ging dat wat het CDA, de CU, OpKoers en de PvdA hadden afgesproken. De koopzondagen voor supermarkten zouden voor alle kernen moeten gelden en niet alleen voor Hardenberg en Dedemsvaart. “Laat de middenstanders en de klanten zelf kiezen. Zij moeten niet in de knel komen door ons besluit, dat is slecht voor hen maar ook voor de leefbaarheid in de dorpen”, vertelde Klok.
D66, GroenLinks en 50+ volgden haar redenering, dat ondernemers in de kleinere kernen niet buitengesloten moeten worden.
Verder stond in het voorstel van de oppositie dat supermarkten elke zondag geopend mogen zijn en de andere winkels in principe 12 keer per jaar, maar als de winkeliers dat willen zou dat ook uitgebreid kunnen worden tot 20 koopzondagen per jaar.

Stemming
De stemming over het amendement van de VVD werd op verzoek van deze partij hoofdelijk gehouden. Dat was volgens Mirjam Klok om te laten zien dat de meerderheid van de partijen vóór de verkiezingen hadden aangegeven voorstander van koopzondagen te zijn, maar dat ze allemaal water bij de wijn hadden gedaan om de coalitie te kunnen vormen. Op de CU na, die zich altijd al tegenstander van een koopzondag had getoond.

Het amendement van de oppositie werd met 8-23 verworpen. Het voorstel van B&W daarentegen werd met 23-8 aangenomen. Binnenkort gaan dus voor het eerst sinds de 18e eeuw op zondag de winkels in Hardenberg weer open. Binnen een jaar wordt bekeken hoe deze proef is bevallen. “Hopelijk hebben we het dan nooit meer over koopzondagen”, vertelde Annie Kelder (OpKoers). En Rein Jonkhans (PvdA) durfde de voorspelling wel aan, dat over een jaar de koopzondag een normaal verschijnsel zal zijn in de hele gemeente.