Menselijk lint in Ommerschans

OMMERSCHANS – Vierhonderd vrijwilligers had men nodig om een menselijk lint te vormen in Ommerschans, werd gedacht. Dat lint moest de omtrek vormen van wat eens het grootste gebouw van Nederland was van 100 bij 100 meter. Het werden zaterdagmiddag uiteindelijk ruim 350, die met wat passen en meten toch konden laten zien hoe groot het bedelaarsgesticht is geweest.

De ludieke actie maakt deel uit van een jaar van herdenken. In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid is opgericht door Johannes van den Bosch. Ommerschans was een van de zeven koloniën van de Maatschappij. Het was een project om de armoede het hoofd te bieden en de woeste gronden in het noorden en oosten van ons land tot ontwikkeling te brengen.

Alle deelnemers kregen zaterdag een t-shirt als aandenken, er was een kwakzalver, een gelegenheidskoor van paupers die naast smartlappen een speciaal Ommerschanslied zongen en de veldwachter was aanwezig om de mannen van de vrouwen te scheiden, zoals dat in de bedelaarskolonie in de 19e eeuw ook gebeurde.