Middenstanders houden verfraaiing Wilhelminaplein tegen

HARDENBERG – Het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt heringericht, maar niet zoals veel inwoners willen. Omdat de middenstanders rond het plein eigenlijk geen parkeerplaats kwijt willen, wordt er toch ruimte gemaakt voor het wagenpark van bezoekers.
Weliswaar gaat de capaciteit terug van 43 naar 30, maar daarmee wordt er nog steeds geen aantrekkelijk verblijfsplein van gemaakt, een cultureel horecaplein met plek voor terrassen en kleinschalige evenementen.

Om de relatie met de middenstanders niet op het spel te zetten, zijn in het voorstel zelfs een drietal parkeerplaatsen opgenomen aan de oostkant van het plein, bij de Höftekerk, hoewel die er volgens de plannenmakers eigenlijk niet zouden moeten komen.
Het verzoek om meer parkeerplaatsen van de stichting Centrummanagement Stad Hardenberg komt nogal vreemd over, omdat uit onderzoek is gebleken dat de middenstanders zelf op het plein parkeren. En recente metingen hebben uitgewezen dat op alle gemeten momenten sprake is van overcapaciteit aan parkeerplaatsen op het plein.

In het voorstel staat dat aan de oostkant een rustig pleintje wordt gemaakt met centraal een oude stadspomp van Bentheimer zandsteen. Vanuit de inrichting van het plein zou het wenselijk zijn om daar geen parkeerplaatsen aan te leggen, staat in het ambtelijk voorstel dat door B&W is overgenomen, “maar het niet opnemen van deze drie parkeerplaatsen zal de relatie met het centrummanagement onder druk kunnen zetten.” Om die reden zijn alsnog extra parkeerplaatsen opgenomen in het ontwerp.

Herstel stadsmuur
Mocht de gemeenteraad geen actie ondernemen en het besluit van B&W wordt uitgevoerd, dan kunnen de plannen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd worden. De kosten van voorbereiding en uitvoering bedragen zes ton, maar het geld hiervoor is al gereserveerd.

Als het Wilhelminaplein wordt heringericht wordt ook de stadsmuur hersteld. Voor dit Rijksmonument was al een herstelplan opgenomen van een kwart miljoen euro, maar dat is afgewezen omdat er veel schade veroorzaakt wordt aan de oude resten, die archeologisch gezien van grote waarden zijn. Een nieuw plan is in de maak.