Opkomen voor streekcultuur

REGIO – De statenleden van Overijssel hebben steeds vaker en steeds meer aandacht voor streekcultuur. Streektaal, kerkorgels en streekgeschiedenis zijn de afgelopen weken onderwerp van gesprek geweest.

Anneke Beukers van de PvdA wil actie om de Overijsselse streektaal voor uitsterven te behoeden. Na de zomer tekenen een aantal provincies samen met het rijk een overeenkomst om de streektaal te gaan bevorderen, maar Beukers wil nu alvast nadenken over moderne manieren om het Nedersaksisch te stimuleren. Zijzelf denkt bijvoorbeeld aan het actief stimuleren van kennis van streektaal bij kinderen, meer aandacht voor ‘plat’ in Overijsselse bibliotheken en een centrale rol voor de Nedersaksische taal en geschiedenis in het cultuurbeleid van de provincie.

ChristenUnie en CDA vragen aandacht voor het onderhoud van kerkgebouwen en kerkorgels. De landelijke overheid stelt de komende jaren 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed en monumenten. Daarvan mag best een flink deel naar Overijssel, vinden CU en CDA, en ze zijn bereid er zelf – als Overijsselse overheid – ook aan bij te dragen. Met 45 stemmen voor en 5 tegen was duidelijk dat de motie breed is gedragen.

Streekgeschiedenis kwam de afgelopen week aan bod bij D66. De partij weet dat de provincie Overijssel 500 jaar bestaat in 2028, maar een deel van de besluiten van het provinciaal bestuur zijn niet openbaar. De periode 1528-1813 is te vinden bij het stadsarchief Kampen, het stadsarchief Deventer en het Historisch Centrum Overijssel, maar eigenlijk kan niemand er iets mee omdat het oude handschrift slecht leesbaar is. D66 wil dit archief ontsluiten en digitaliseren met behulp van vrijwilligers. Een goed plan, vonden de leden van Provinciale Staten, want er stemde geen enkel lid tegen.