Idee voor zonnepark bij windpark De Veenwieken

DEDEMSVAART – Energiebedrijf Raedthuys wil een zonnepark van 20 hectare aanleggen bij het windmolenpark dat dit jaar wordt gebouwd op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen, ten zuiden van Dedemsvaart.

Het idee verkeert in een pril stadium, er is nog geen vergunning aangevraagd en er loopt geen formele procedure. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf een informatiebijeenkomst op 23 januari in buurthuis Ommerkanaal.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt
De verwachte opbrengst van het zonnepark is 20 miljoen kilowattuur per jaar, een kwart van wat de gemeente Ommen gebruikt.

Het bedrijf heeft het idee om 25% van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Dit wordt ook toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari in het dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Hardenberg wil minder nieuwe thuiskappers

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen minder nieuwe thuiskappers. Normaal gesproken mag niemand een kapsalon aan huis beginnen, maar B&W kunnen van die regels afwijken. Wanneer dat wel en niet kan staat in nieuwe beleidsregels. Die zijn de afgelopen weken besproken met onder meer de ANKO, de brancheorganisatie van kappers, en met de middenstandsverenigingen in Hardenberg en Dedemsvaart.

In die beleidsregels staat dat in kernen met een eigen winkelcentrum geen nieuwe kapsalons meer aan huis gevestigd mogen worden. Ook mogen bestaande kapsalons aan huis niet worden verplaatst naar een andere woning. Het betreft hier de kernen Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen en De Krim. In kernen zonder eigen winkelcentrum kunnen onder voorwaarden nog wel nieuwe kapsalons aan huis worden gevestigd. Lees meer

Dromen over hondenspeeltuin in Hardenberg

HARDENBERG – Jessica Frijling uit Hardenberg, eigenaresse van De Trimacademie, probeert geld bijeen te brengen voor een hondenspeeltuin in Hardenberg. Dat is een plek waar honden elke dag terecht kunnen om te klimmen, te klauteren en met andere honden te spelen.

In de regio is de dichtstbijzijnde speeltuin te vinden in Hoogeveen, maar volgens Jessica kost de reis ernaar toe elke keer veel tijd. Ze denkt dat een speeltuin niet alleen prettig is voor hondenliefhebbers maar ook voor mensen die niet zo blij zijn met honden. “Voor de liefhebber is het een veilige plek waar de hond in een omheind gedeelte kan loslopen en spelen met soortgenoten. Voor mensen die het niet zo op hebben met honden betekent dit geen tot minder loslopende honden in de buitengebieden en minder overlast van hondenpoep binnen de bebouwde kom.” Lees meer

Bevolking betrekken bij sloopplannen

HARDENBERG – B&W willen een lijst laten maken van alle beeldbepalende objecten (huizen, winkels, fabrieken, kantoren e.d.) in de gemeente Hardenberg. Dat moet gebeuren door de stichting Het Oversticht, om te beginnen in Dedemsvaart en Hardenberg.

Aanleiding is de ophef die eerder dit jaar is ontstaan nadat enkele Hardenbergers protest aantekenden tegen de sloop van het voormalig chinees restaurant aan de Voorstraat in Hardenberg. In de hierop volgende discussie in de gemeenteraad is door het college beloofd in het vervolg de bevolking en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij dit soort gevallen te betrekken.

Om die belofte gestand te kunnen doen moet er wel een lijst komen met beeldbepalende objecten. De gemeente heeft een lijst met rijks- en gemeentelijke monumenten, maar daar staan niet alle beeldbepalende objecten op. Het voormalig chinees restaurant stond er bijvoorbeeld niet op omdat het geen monumentstatus heeft. Lees meer

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

HARDENBERG – “Willen jullie zonnepanelen, dan krijgen jullie zonnepanelen.” Indachtig de woorden van oud-vakbondsman Herman Bode heeft het college van B&W van Hardenberg meteen gereageerd op de motie van de gemeenteraad om de eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Die motie werd begin december ingediend tijdens de discussie over het wel of niet aanleggen van zonneparken op landbouwgrond.

Overigens gaat de gemeente naar aanleiding van de motie meer doen dan alleen zonnepanelen aanschaffen: er worden meer ledlampen geplaatst in gemeentelijke panden om zodoende minder energie te gebruiken en er wordt gekeken waar energiezuinige installaties zoals warmte-koude opslag geplaatst kunnen worden.

In totaal gaat de gemeente de komende maanden een kleine duizend panelen plaatsen: ongeveer de helft op de gemeentewerf en de rest op het zwembad en de sporthal op de Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan en op theater De Voorveghter. De investering hiervan bedraag ruim 400.00 euro, die naar verwachting in acht jaar wordt terugverdiend.

Gasten De Kleine Belties sparen voor Woord en Daad

HARDENBERG – In het vakantieseizoen 2018 hebben de gasten van vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg geld ingezameld voor de organisatie Woord en Daad.

Dat gebeurde tijdens de collectes van de Zondagavondzang, de collecte van het 70-jarig jubileumconcert, de 55+weken en op de Belties Braderiedag. Samen heeft dit een bedrag van 7.500 euro opgebracht.

Het geld wordt aan twee projecten besteed: het cashewproject en Drops4Crops.Het cashewproject biedt kleine boeren de mogelijkheid hun oogst te vermarkten en biedt veel vrouwen een baan in de verwerking. Drops4Crops traint kleine boeren in het benutten van het schaarse water om de oogst te verbeteren en zo een menswaardig inkomen op te bouwen. Lees meer

Mist blijft rond herbouw schoenmakershuisje

HARDENBERG – De raadsleden Roelofs (CDA) en Odink (CU) zijn met een officieel kluitje in het riet gestuurd als antwoord op hun vragen over het schoenmakershuisje in Heemse.

Bij de bouw van het Rabo-kantoor op de hoek N34/Haardijk moest het huisje van de vroegere schoenmaker Ep Breukelman worden afgebroken, maar de afspraak was dat de eigenaar het een eindje verderop weer zou opbouwen. Dat laatste is nooit gebeurd en nadat Hardenberger Jan Wendt enkele maanden geleden tijdens een inspraakbeurt bij de gemeenteraad om actie vroeg, zijn de twee raadsleden in de pen geklommen. Lees meer

College weer compleet

HARDENBERG – Het college van B&W van de gemeente Hardenberg is weer op volle sterkte. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 december is Jan ten Kate uit Koekange geïnstalleerd als wethouder voor OpKoers.

Tot deze datum was hij wethouder voor gemeentebelangen in de Drentse gemeente De Wolden, de gemeente waar burgemeester Peter Snijders eerst burgemeester was. De installatie leek daarom wel wat op die van 2010, toen Ten Kate ook door Snijders werd geïnstalleerd. De nieuwe wethouder is de opvolger van Falco Bruinsma uit Dedemsvaart, die in verband met gezondheidsproblemen moest stoppen.

Ten Kate, van oorsprong melkveehouder, blijft met ontheffing van de raad in Koekange wonen. Sinds dit jaar hoeft de raad die ontheffing niet meer jaarlijks te geven, maar kan dat voor de gehele zittingsperiode van het college. Zijn agrarisch bedrijf wordt gerund door zijn vrouw Nannie en de zoons Koen en Tom.

(klik op de afbeelding voor een groter exemplaar)