Gebrek aan gele containers in Hardenberg

HARDENBERG – De suggestie van het GroenLinks-statenlid Kees Slingerland om vragen te stellen over het inleveren van bakolie en frituurvet is opgepikt door D66-raadslid Jacco Rodermond. Hij vraagt B&W om meer aandacht te (laten) besteden aan het inzamelen van vetafval rond de jaarwisseling.

De Unie van Waterschappen doet elk jaar een oproep aan de bevolking om geen bakrestanten door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar in Hardenberg-stad kun je die restanten niet kwijt. Alleen op de derde donderdag van de maand een uurtje, als de chemokar in de Bramerstraat staat om het klein chemisch afval in ontvangst te nemen. Lees meer

Lutten vuurwerk-schoon

LUTTEN – Vier euro heeft Lieke Schotanus verdiend met het opruimen van vuurwerkafval. Zij was dinsdag 2 januari de eerste die een kruiwagen met afvalzakken inleverde bij het dorpshuis in Lutten.

Plaatselijk Belang had voor elke ingeleverde vuilniszak met vuurwerkrestanten 1 euro beschikbaar gesteld. Volgens Henk Hans van de werkgroep Lutten Leeft zijn tussen 13.00 en 15.00 uur 55 zakken bij het dorpshuis aan de Middenweg ingeleverd. Met de gemeente Hardenberg is afgesproken dat medewerkers van de buitendienst de zakken ophalen en inleveren bij de Rova-locatie aan het Bovenveld.

Extra geld voor afronding project Bruchterbeek

BRUCHT – Waterschap Vechtstromen heeft 25.000 euro nodig voor het afronden van het project Bruchterbeek.

Met het opknappen van de beek, die uitmondt in de Vecht, is in september 2017 begonnen. Over een lengte van 700 meter is een stuw verwijderd die vervangen is door een vispassage. Hierdoor kunnen vissen vanuit de Vecht de beek gebruiken om te paaien. Daarnaast is de beek verbreed om neerslagpieken beter af te kunnen voeren.

Het bedrag voor de afronding komt bovenop de 100.000 euro die al eerder beschikbaar was gesteld. In maart 2018 moet het project Bruchterbeek helemaal afgerond zijn.

Foto’s Kiekdagen op interactief scherm

HARDENBERG – Honderdveertig historische foto’s op prikborden, nog meer in acht fotomappen, een paar honderd bezoekers die met name donderdagmiddag voor opstoppingen zorgden maar bovenal: een nieuw, interactief ‘sociaal scherm’ om de Kiekdagen makkelijker te maken.

De historische vereniging Hardenberg e.o. had donderdag en vrijdag haar nieuwste aanwinst opgesteld bij de andere afbeeldingen in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat. Via het aanraakscherm konden alle foto’s van de Kiekdagen op groot formaat worden bekeken, maar ook andere verzamelingen (foto’s, archeologie, video’s) waren bereikbaar. En wie over een smartphone beschikte met qr-reader of nfc (near field communication) kon de foto’s ook downloaden om thuis nog eens op zijn gemak te bestuderen.

Helft Overijsselse gemeenten verkoopt aandelen Vitens

HARDENBERG – Twaalf van de 25 Overijsselse gemeenten zijn ingegaan op het aanbod van provincie Overijssel om hun aandelen in waterleidingmaatschappij Vitens aan de provincie te verkopen. Met de transactie is een bedrag van € 41,7 miljoen gemoeid. Het aandelenkapitaal van de provincie in Vitens is uitgebreid van 6,4% naar 13,4%.

Hardenberg heeft haar aandelen Vitens niet verkocht. Het jaarlijkse dividend levert momenteel meer op dan rente over het verkoopbedrag. Vooral armlastige gemeenten zoals Almelo hebben van het aanbod gebruik gemaakt.

Lutten veegt eigen straatje schoon

Lutten pakt het opruimen van vuurwerkafval zelf aan. Inwoners van dit dorp kunnen op 2 januari tussen 13.00 en 15.00 uur vuilniszakken met afval inleveren bij het Dorpshuis, waarna de opruimer 1 euro als tegenprestatie krijgt.

Enkele inwoners melden op Facebook dat ze blij zijn met de actie, omdat het in hun ogen vorig jaar een enorme troep was op straat.

Ruimtevaartcollege in De Voorveghter

HARDENBERG – Het is theater De Voorveghter gelukt astronaut André Kuipers naar Hardenberg te halen. Kuipers trekt opnieuw langs Nederlandse theaters om aan de hand van foto’s en video’s te vertellen over zijn werk als ruimtevaarder.

Dat zijn verhaal niet alleen voor volwassenen interessant is werd in maart van dit jaar duidelijk, toen hij in fabriekshal van Witte van Moort in Vriezenveen 150 werknemers van het bedrijf en 200 leerlingen van scholengemeenschap Noordik wist te boeien met verhalen over zijn ruimtereizen.

Het ruimtevaartcollege wordt gehouden op donderdag 26 april, aanvang 20.15 uur.