Onderzoek naar afsluiting Hessenweg

HARDENBERG – Afgelopen zomer is de Boshoektunnel naar sportpark De Boshoek in gebruik genomen en is de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting heeft voor een maatschappelijke discussie gezorgd. De gemeente heeft daarom eind 2018 de werkzaamheden aan de Hessenweg opgeschort. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en zijn de tegengestelde wensen duidelijk geworden.

B&W hebben nu besloten dat een onafhankelijk verkeerskundig bureau de opdracht krijgt om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te beschrijven. Het rapport is begin mei klaar waarna het college in juni een besluit neemt over hoe er verder gehandeld moet worden.
Mocht de weg weer aangepast worden, bijvoorbeeld een verbinding tussen Hessenweg en sportpark De Boshoek, dan kan dat pas in het najaar klaar zijn.

Trouwen en tradities

Trouwen in een smederij zoals vroeger in het Schotse plaatsje Gretna Green, waarbij je getrouwd was als de smid een klap op het aambeeld gaf, kan in Nederland niet. Maar over wat wel mogelijk is kan Ina Timmer uit Doesburg, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, veel vertellen. Dat doet ze veel en vaak: in Hardenberg op donderdag 25 april.

Op uitnodiging van de Historische vereniging Hardenberg zal zijn in de podiumzaal van het LOC+ aan de Sportlaan vanaf 20.00 uur op ontspannen en humorvolle wijze vertellen over de geschiedenis van verloven, trouwen en de bijbehorende tradities. Dat doet ze aan de hand van een presentatie met zo’n 150 afbeeldingen.
Daarbij komen allerlei wetenswaardigheden aan bod, zoals de kleding van vroeger en nu, het koppelen, het huwelijksbootje en niet te vergeten de bruidstaart. Ook zal zij vertellen over de dagelijkse praktijk en de bijzondere ervaringen van haar ambt. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen is het een boeiend onderwerp, blijkt uit ervaring.

De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Het meenemen van trouwfoto’s wordt van harte aanbevolen.

Leden Alma willen eerder vernieuwing spoorlijn Mariënberg-Almelo

MARIËNBERG – De wachtkamer op station Hardenberg zou langer geopend moeten zijn, op station Mariënberg is dringend behoefte aan een toilet en natuurlijk is er de wens voor heropening van station Bergentheim en het doortrekken van de lijn Zwolle-Emmen naar Groningen. Maar nummer 1 op de wensenlijst van reizigersvereniging Alma is en blijft de elektrificatie van het spoor tussen Mariënberg en Almelo, bleek maandag in Vroomshoop, tijdens de jaarvergadering van de vereniging. En net dát punt blijft onvrede oproepen.

Vorig jaar heerste in eerste instantie blijdschap over de motie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel. In juni werd het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen vóór 1 januari 2019 met een plan van aanpak en een investeringsvoorstel te komen om de lijn te elektrificeren voordat het contract met Arriva in 2026 afgelopen zou zijn. Een motie die met 45 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen. Maar de eigen CU-gedeputeerde Bert Boerman vond dat het anders moest: over 7 jaar loopt de concessie af en moeten de treinen vervangen worden, een goed moment om van diesel over te stappen op elektriciteit.
CU-fractievoorzitter Jan Westert liet vervolgens weten dat het van hem wel wat sneller mocht, omdat het een ‘mopperlijn’ is met veel uitval, maar hij was toch tevreden dat de lijn wordt geëlektrificeerd.

Onvrede
Teleurstellend, vonden de aanwezige leden van Alma maandag tijdens de jaarvergadering. In de aanloop naar gemeentelijke en provinciale verkiezingen is veel met politici overlegd, in verkiezingsprogramma’s staan zinnen als “Dieseltreinen die nog rijden, moeten worden vervangen door elektrische treinen” maar uiteindelijk moet nog jaren genoegen worden genomen met een vieze, onbetrouwbare lijn. Voor het bestuur van Alma reden om zich te blijven inzetten voor datgene waarvoor in 1997 de vereniging is opgericht, namelijk een kwaliteitsverbinding tussen Almelo en Mariënberg. Hoewel volgens treinkenner Evert Heusinkveld (die de avond afsloot met een lezing over de geschiedenis van het spoor in de regio) de vereniging eigenlijk MA-AL had moeten heten, omdat de lijn begint in Mariënberg en eindigt in Almelo.

OpKoers vraagt naar stand van zaken bij AZC Heemserpoort

HARDENBERG – Waar waren de Hardenbergers met grote verhalen over de problemen die AZC De Heemserpoort zou opleveren? Dinsdag hield de politieke partij OpKoers een openbare ledenvergadering met in het tweede deel, vanaf negen uur, een bijdrage van burgemeester Peter Snijders over de stand van zaken na ruim twee jaar AZC. Voor iedereen toegankelijk, maar buiten bestuur, raadsleden, huidige en vorige wethouder waren slechts twee leden en twee andere belangstellenden aanwezig.

Snijders was vergezeld van David Korver, de locatiemanager van het AZC. Die vertelde dat er momenteel 570 personen in het AZC verblijven, maar dat dit binnenkort wordt aangevuld tot 670, het maximum. Officieel zouden er 700 een plek kunnen krijgen met 50 noodopvang, maar omdat rekening wordt gehouden met mensen met een beperking kunnen er enkele tientallen minder opgevangen worden.

De samenstelling is volgens Korver sinds de start wel veranderd. Naar schatting maakt zo’n 20% kans op een verblijfsvergunning en 80% niet. Veel Nigerianen, die vrijwel kansloos zijn om te mogen blijven. In de beginperiode waren deze cijfers heel anders. Door de toename van het aantal asielzoekers, de bezuinigingen bij de IND en de moeite om nieuwe medewerkers te vinden duurt het momenteel 80 weken tot het eerste gesprek. Lees meer

Museumseizoen geopend

HARDENBERG – Een conservenblik achterop je fiets, met daaraan een spijker en een touwtje. Aan de voorkant een leeg blikje schoenpoets en een halve wasknijper. Met een paar simpele voorwerpen had de jeugd zo’n 50 à 60 jaar geleden een fietssirene en een fietsklepper. En dan fietsend door de straat, soms tot wanhoop van ouders en buren. Zo’n ‘lawaaifiets’ is te zien in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat in Hardenberg. Zaterdag 6 april was de opening van het nieuwe seizoen, tijdens het Nationale Museumweekend.

De opening werd verricht door de 19e-eeuwse schoolinspecteur Olsman. die de toegangsdeur ontsloot voor de exposities Van ganzenveer tot tablet en Van luier tot sluier. De onderwijsexpositie was voor een groot deel van de tientallen bezoekers een feest van herkenning, want ze zagen de tafeltjes, schoolboekjes, inktpotten en wandkaarten terug die deel hadden uitgemaakt van hun jeugdleven. De andere wisseltentoonstelling is een expositie van historische kleding over geboorte en huwelijk.

Ook nieuw op de verbouwde bovenverdieping is de kleine expositie over de joodse Hardenbergers en hun synagoge. Een rabbijn kijkt over de Voorstraat, er zijn voorwerpen die afkomstig zijn uit de in 1980 afgebroken synagoge en de originele gevelsteen met de tekst van psalm 118:19 kan weer bekeken worden.
Het museum is tot eind oktober geopend op maandag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Materiaal gepresenteerd voor les op Vechtzomp

HARDENBERG – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg is woensdagmiddag het lesmateriaal gepresenteerd voor gebruik op zowel de Nederlandse als Duitse Vechtzomp. De nieuwgebouwde historische platbodems gaan dienen als varend leslokaal voor kinderen van de basisscholen.

Volgens Stéphanie Woldringh van de organiserende instelling INTERREG is het de bedoeling dat de leerlingen op een speelse manier iets leren over de plaatselijke natuur en het milieu. Per keer kunnen zo’n 25 leerlingen – voorzien van een zwemvest – plaats nemen in de boot om onder leiding van Natuur Rangers een greep te doen in de zogenoemde schatkisten, die onder meer gevuld zijn met kaarten om dieren te identificeren, huiden, schepnetten, flesjes om waterdiertjes te vangen en vergrootglazen. De kaarten zijn gemaakt met hulp van medewerkers van Tiergarten Nordhorn. Hierop staan alle planten en dieren afgebeeld die in en rond de Vecht zijn te vinden. Tweetalig, zodat aan beide kanten van de grens dezelfde kaarten gebruikt kunnen worden.

Aan de Duitse kant heeft men al twee jaar ervaring met dit varend leslokaal, aan Nederlandse zijde kan vanaf 1 mei worden gevaren. Meer informatie is te vinden op is.gd/vechtzomp.

Motie over ligging van huizen afgeschoten

HARDENBERG – Een huis bouwen als het vroegere tbc-huisje, dat kan meedraaien met de zon, hoeft nog niet van een groep raadsleden van de gemeente Hardenberg. Maar dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met een zo gunstig mogelijke ligging zodat daken volop zon kunnen vangen, dat zien ze wel zitten.

Hun idee is dan ook verwoord in een motie die dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in stemming is gebracht. Indiener ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66 en één CDA-raadslid waren voorstander van de motie, maar hun 12 stemmen waren niet voldoende om de 20 tegenstemmers op andere gedachten te brengen.

De VVD vond dit maar hap-snapbeleid en wilde wachten op een duurzaamheidsvisie van B&W. Bovendien dachten de liberalen dat de indieners van de motie woningen als het ware ‘op slot’ wilden zetten zodat bouwers in een bepaalde richting worden gedwongen. Volgens Hans Odink (CU) was dat zeker niet de bedoeling: het moest gezien worden als een proces van bewustwording. Mensen die willen bouwen zouden gewezen moeten worden op de voordelen van een gunstige ligging van hun woning.

Sympathiek, noemde CDA-woordvoerster Heidi Mensink het idee, maar dat hoefde niet in een motie vastgelegd te worden. Haar partijgenoot Piet-Cees van der Wel was het daar niet mee eens. Als enige van zijn partij stemde hij dan ook voor de motie.

Zwembad Kloosterhaar krijgt flinke opknapbeurt

HARDENBERG – Plaatselijk Belang Kloosterhaar krijgt eenmalig 11.000 euro van de gemeente Hardenberg voor groot onderhoud aan zwembad De Bargn’s.

PB heeft de gemeente laten weten dat de chloordoseerinstallatie aangepast moet worden en dat de kozijnen van toilet, douche, kantine en opbergruimte vervangen moeten worden, net als de oude handbediende rolluiken. Bovendien moet de steeds opbollende kunststof bodem van het bad gerepareerd worden.

De vereniging heeft de kosten geraamd op bijna 45.000 euro. Veel van het herstelwerk wordt door vrijwilligers gedaan, de stichting Dooze & Dorp doet een financiële schenking van 20.000 euro, Plaatselijk Belang spreekt haar reserves aan maar daarnaast is de gemeente gevraagd 30% van de kosten voor haar rekening te nemen.

B&W hebben besloten de aanvraag deels te honoreren, omdat De Bargn’s het enige buitenbad is in de gemeente Hardenberg dat zonder structurele bijdragen van de gemeente geëxploiteerd wordt. Plaatselijk Belang Kloosterhaar is zowel eigenaar als exploitant van het bad en doet slechts af en toe een beroep op de gemeente. Het college kan niet het hele tekort betalen, omdat op grond van de Subsidieverordening voor sportaccommodaties maximaal 25% subsidie mag worden gegeven, vandaar dat het bij ruim 11.000 euro moet blijven.