Kortweg

Recreatiesluis – De recreatiesluis in de Vecht bij Hardenberg gaat komend weekeinde dicht. De sluis bij natuurcentrum De Koppel wordt gebruikt tijdens een grootschalige brandweeroefening en daarbij zijn watersporters niet welkom. Voor deze oefening komen 10 brandweerkorpsen uit het hele land naar Hardenberg.

Rode Kruis
– De afdelingen van het Rode Kruis in de gemeente Hardenberg zijn onlangs gefuseerd tot Rode Kruis Vechtdal. Van 18 t/m 24 juni gaan de vrijwilligers voor het eerst onder de nieuwe vlag op pad om te collecteren. Maar hiervoor heeft men nog extra helpende handen nodig. Een mailtje naar Janneke Schunselaar – jschunselaar@rodekruis.nl – wordt op prijs gesteld. De opbrengst van de collecte komt in zijn geheel ten goede aan de eigen afdeling. Het thema van deze collecteweek is: EHBO in het onderwijs. De insteek is om grootschalig EHBO-onderwijs te geven op middelbare scholen, om de kennis onder jongeren te vergroten.

Woningen – De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart – gesloten in 2013 – wordt geschikt gemaakt voor huisvesting, nu het niet gelukt is het pand te verkopen. De gemeente wil er 5 woningen in maken voor zogenoemde woonurgenten (mensen die zeer dringend woonruimte moeten hebben) en statushouders, oftewel voormalige asielzoekers die permanent in Nederland mogen blijven. Voorlopig wordt gedacht aan een periode van 5 jaar en onder voorwaarde dat de provincie meebetaalt aan het plan.

Geld voor hulp aan nieuwe Hardenbergers

De coalitiepartijen in Hardenberg zullen VVD-fractievoorzitter Bert Gelling zo langzamerhand wel zat zijn. CDA-voorman Martijn Breukelman deed dat dinsdag wel zo voorkomen. Gelling had weer eens een opmerking gemaakt over de begroting. Dat leek aanvankelijk een positief verhaal te worden, want hij was blij dat er geld was overgebleven het afgelopen jaar. Maar daarna kwam hij weer bij zijn stokpaardje terecht, namelijk dat het dit keer heel anders was dan de afgelopen 15 jaar, toen het CDA en partners zoveel geld over de balk hadden gegooid. Breukelman kon die repeterende breuk van de VVD niet erg waarderen, zo bleek uit zijn antwoord. Gelling doet voortdurend alsof zijn partij 3 jaar geleden is opgericht, of afkomstig is van Mars of Pluto. Terwijl onder veel besluiten over uitgaven (wegen, tunnels, sportvoorzieningen, armoedebestrijding etc.) ook de handtekening van de VVD staat. Unanieme besluiten zijn geen zeldzaamheid in Hardenberg.

Tegenover dit negativisme van Gelling stond dit keer ook iets positiefs: hij had namelijk best begrepen dat tijdens de vorige raadsvergadering een fraai toneelstukje was opgevoerd door GroenLinks. Het GL-raadslid Anne van den Hoek had allerlei asielzoekers en statushouders opgetrommeld om te laten horen hoe erg het was gesteld in Hardenberg met discriminatie, gebrek aan passend werk en halfbakken taalcursussen. Met tussendoor een dankwoordje aan het adres van de Hardenberger samenleving, anders zou het wel érg ongeloofwaardig klinken. “Laten we niet doen alsof één verhaal over discriminatie tekenend is voor het gedrag van alle Hardenbergers”, vertelde Gelling. Hij wilde onderzoek naar de toestand. Daarin vielen andere partijen hem bij, waarna wethouder De Vent toezegde vóór eind oktober de raad te laten weten wat dit onderzoek naar racisme en discriminatie heeft opgeleverd.

Die toezegging was voor PvdA-woordvoerder Gitta Luiten (zie foto) reden om een aangekondigd amendement niet in te dienen. Zij had 150.000 euro willen uittrekken voor bestrijding van racisme in Hardenberg en ze wilde daarbij de middelbare scholen betrekken. Het was maar goed dat ze haar amendement niet daadwerkelijk uit de la hoefde te trekken, want ze had waarschijnlijk de wind flink van voren gekregen. Ten eerste omdat het bedrag van 150.000 euro nergens op gebaseerd was en ten tweede, omdat de raad niks te zeggen heeft over wat scholen wel of niet doen. Bovendien zijn middelbare scholen via het vak maatschappijleer al bezig met het bestrijden van racisme en discriminatie. De rijksoverheid heeft namelijk verordonneerd dat scholen wettelijk verplicht zijn aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.

De anderhalve ton van de PvdA wordt dus niet uitgegeven, maar andere maatregelen kosten wel veel geld: de stichting Vluchtelingenwerk krijgt jaarlijks twee ton, de GGD een halve ton, voor een persoon die de verbinding moet vormen tussen hulpverleners aan de ene kant en hulpvragers aan de andere kant wordt twee ton uitgetrokken en tenslotte een ton voor het extra werk dat ambtenaren moeten leveren omdat het aantal statushouders in de gemeente Hardenberg groeit. Samen 5,5 ton per jaar maar dat geld komt voornamelijk van de Rijksoverheid, zodat Hardenberg er geen geld bij inschiet.
Dit voorstel van B&W, om iedereen die in Hardenberg mag blijven mee te laten doen in de maatschappij, werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Dus ook door de VVD.

Kerken laten zich zien tijdens Lutherfestival

HARDENBERG – Het is een verhaal dat het altijd goed doet: op 31 oktober 1517 spijkerde de Duitse monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. Dat leerde je in de schoolbankjes, op zondagsschool en in de kerk. Al meer dan 50 jaar geleden is aangetoond dat dit erg onwaarschijnlijk is, maar dat geeft eigenlijk niks. Want dat Luther aan de basis stond van de reformatie is zonneklaar. En dat dit jaar wordt herdacht dat hij er 500 jaar geleden medeverantwoordelijk voor was dat de kerk inhoudelijk op de schop ging, is niet zo verwonderlijk. In Hardenberg gebeurde dat zaterdag 13 mei.

Het Lutherfestival begon ’s morgens om 10.00 uur met een dienst in de deelnemende kerken in Hardenberg en omliggende dorpen. Vervolgens trok iedereen naar de Markt waar vanuit elke kerk stellingen op twee deuren werden getimmerd. Het middagprogramma speelde zich in drie protestantse kerken in Hardenberg-centrum af. Er was een proeverij van Luther bier, een lezing over Lutherliederen en een workshop Zeg het met beeldtaal in de gereformeerd-vrijgemaakte Petrakerk. In de van oorsprong hervormde Stephanuskerk aan de Voorstraat gaf theoloog en theatermaker Ferdinand Borger een voorstelling en daarna studeerde een projectkoor onder leiding van Frank Kaman samen met enkele tientallen bezoekers Lutherliederen in die werden gezongen tijdens de slotviering. De Höftekerk, nu PKN-kerk maar daarvoor het geestelijk huis van de gereformeerde gemeente, was de plek voor het meer creatieve deel van het festival: boekbinden, kliederkerk voor kinderen en Biblejournaling, oftewel een Bijbeltekst een creatieve vorm geven.
Op de route van de ene kerk naar de andere kon men in de etalages van de voormalige Schoenenreus aan de Fortuinstraat een monnik en een dominee zien staan. De etalages zijn ingericht door de historische verenigingen van Sibculo en Hardenberg. Tot eind augustus blijven de geestelijken en hun geschiedenis in beeld.

Het kijkend en deelnemend publiek bestond voor een groot deel uit ouderen, maar dat is in deze tijd niet verwonderlijk. Het bijzondere was wel dat mensen uit verschillende kerken nu eens bij andere kerkgenootschappen over de vloer kwamen en dat men bijna probleemloos kon samenwerken om van deze Lutherdag een succes te maken.

HHC tovert lijfsbehoud uit hoge hoed

VELDHOVEN – Een knollenveld van kunstgras, een accommodatie die menig Hardenberger het uitzicht beneemt en een scheidsrechter die geen neutrale indruk maakt. Verder een uur lang met tien man spelen, vlak voor tijd de tegenstander langszij zien komen waardoor alles voorbij lijkt en dan toch nog in blessuretijd het vege lijf redden. Zo’n scenario bedenk je niet, want dat is veel te ongeloofwaardig. En toch was het werkelijkheid. HHC wist zaterdagavond in de dying seconds de uitwedstrijd tegen UNA met 1-2 te winnen.

Het eerste half uur was voor HHC, vooral nadat de ploeg via een strafschop van Shkodran Metaj in de 12e minuut op 0-1 was gekomen. UNA had het daarna moeilijk, wist met fysieke oplossingen de Hardenbergers te weerstaan maar had in scheidsrechter Cairo een aardige bondgenoot. Voordat die een hoofdrol opeiste had Tiemen van Hezel HHC in redelijk veilige haven kunnen schieten, maar zijn schot van verre verdween over het doel. Daarna was het tijd voor Cairo om plaats te nemen in de schijnwerpers. Een lange bal van achteren naar de voorwaartsen van UNA waar Brian Boogers achteraan rende. Naast hem Kevin Görtz van HHC. De sprint eindigde met een buiteling van Boogers, waarna tot veler verbazing Görtz met rood kon vertrekken.

Daarna had UNA uiteraard een uur lang een overwicht. En prompt kwamen de vervelende trekjes van de Brabanders weer naar boven, namelijk bij elk schot dat in het zestienmetergebied tegen been, rug of knie kwam schreeuwen om een strafschop wegens hands. Gelukkig voor de Hardenbergers was overduidelijk te zien dat dit geen enkele keer het geval was, zodat Cairo ook niet bij twijfel in Brabants voordeel kon fluiten.
Hoewel UNA een man meer had en op een gegeven moment een verdediger inwisselde voor een extra aanvaller, liet de ploeg weinig zien. Alleen een fraai geluksschot van Jeroen Stottelaar was HHC-keeper Danes uiteindelijk te machtig, minder dan tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd. Vrijwel niemand gaf daarna nog een cent voor de kansen van HHC, maar de ploeg liet zien dat het geleerd had van de degradatiewedstrijden die het de laatste weken had gespeeld. De rug werd nog een keer gerecht en via – opnieuw- Shkodran Metaj werd in blessuretijd alsnog de volle winst behaald en dus handhaving in de Tweede Divisie bewerkstelligd. UNA moet net als Spakenburg promotie/degradatiewedstrijden spelen.

September start bouw appartementen Oosteinde

HARDENBERG – Ter Steege Bouw gaat in september beginnen met de bouw van 35 sociale huurappartementen aan het Oosteinde in Hardenberg. Op die plek zijn vorig jaar twee winkels en een garage afgebroken. Woningcorporatie Beter Wonen gaat de appartementen verhuren.

De appartementen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren. In het complex komen zowel tweekamer- als driekamer appartementen. In elke ruimte komt vloerverwarming en elk appartement wordt voorzien van zonnepanelen.

Planning
De bouw start vlak na de zomer van dit jaar. De verwachting is dat de bouw een jaar gaat duren en dat de appartementen na de zomer van 2018 gereed zijn. Eind dit jaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Dit wordt aangekondigd door middel van een advertentie in de lokale bladen. Daarna start de verhuur en kunnen belangstellenden hun interesse kenbaar maken via de website van Beter Wonen.

Leerlingen spelen politieke spel met verve

Hardenberg krijgt een twee keer zo groot azc. De toestand in de wereld zorgt ervoor dat er veel vluchtelingen naar ons land komen die een veilige plek zoeken. Het college van B&W denkt ze die plek te kunnen geven in leegstaande woningen en gebouwen. Die opvang kost geld, maar een deel wordt betaald door de rijksoverheid. Veiligheid voor buurt en asielzoekers wordt gegarandeerd. De 700 extra asielzoekers leveren zo’n 30 banen op en daarnaast worden nog mensen gezocht voor onderhoud, schoonmaak en beveiliging. Bovendien kan de Hardenberger middenstand ervan profiteren. Gaat de gemeenteraad van Hardenberg dit voorstel van B&W steunen of niet? En waarom gaan de raadsleden wel of niet achter de plannen staan?

Het bovenstaande was dinsdagmiddag geen werkelijkheid maar een spel, een politiek spel gespeeld door leerlingen van vwo-5 van het Vechtdal College in Hardenberg in de raadszaal van het gemeentehuis. Met raadsleden in de rol van B&W en in de rol van coach van de verschillende partijen. Want alle leerlingen waren verdeeld over de verschillende fracties die Hardenberg telt. En dus moesten ze zich inleven in het standpunt van GroenLinks, de ChristenUnie en de VVD, om een paar te noemen. Er werden vragen gesteld om een mening te vormen, de wethouders werd het vuur na aan de schenen gelegd en uiteindelijk werd een standpunt ingenomen en verdedigd. Met na twee uur debatteren als uitkomst dat de extra opvang geregeld kan worden. Weliswaar niet in leegstaande woningen, want die zijn nodig voor de Hardenbergers, maar leegstaande scholen of kantoren zou kunnen. Alleen de leerlingen die de VVD-fractie vormden stemden tegen. Iets wat de VVD in het echt waarschijnlijk ook zou doen.

Het democratiespel van ProDemos, van harte ondersteund en aanbevolen door de gemeente en de provincie, werd hartstochtelijk gespeeld, waardoor het lijkt alsof Hardenberg straks met een gerust hart de politieke erfenis van de huidige raad kan overlaten aan een nieuwe generatie.

Dag van Europa van start in Hardenberg

De provinciale aftrap van de Dag van Europa op 9 mei was dit jaar in Hardenberg. In het LOC aan de Sportlaan werden de deelnemers ontvangen met Kaffee, Kuchen en Fassbrause.

Die deelnemers waren voornamelijk leerlingen van het Alfa-college, de Groene Welle en het Vechtdal College Na het welkomstwoord van directeur Klaas Bakker van het Alfa-college en burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg was er een optreden van de Duits-Nederlandse rapper Kalibah. Vervolgens werd bij de leerlingen de kennis van het Duits en van Duitsland getest door een vertegenwoordiger van de Euregio, het grensoverschrijdende samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen.

De Euregio heeft van de Dag van Europa ook een Dag van de Buurtaal gemaakt. Voor het vijfde jaar op rij staat de taal van het buurland centraal op circa twintig scholen in Hardenberg en Nordhorn, Enschede en Gronau/Epe en de Achterhoek en Kreis Borken. Het doel van deze dag is om op een ontspannen manier te benadrukken dat een goede kennis van de taal van de buren van belang is voor leren, werken en het dagelijks leven in het grensgebied. Om het belang van de buurtaal voor de toekomst van de scholieren en studenten te onderstrepen, hebben de scholen zelf activiteiten georganiseerd. Zo hebben leerlingen van vwo-3 van het Vechtdal College een rap in het Duits gemaakt, met een link naar het optreden van Kalibah en de taal van de bewoners over de landsgrens.

Tijdelijke burgemeesters

Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld-Schouten heeft drie waarnemend burgemeesters aangesteld.

Bas Verkerk wordt waarnemer in Ommen, Jean Paul Gebben wordt waarnemer in Losser en Annelies van der Kolk gaat aan de slag als waarnemend burgemeester in Twenterand. De heer Gebben en mevrouw Van der Kolk zijn vanmiddag door de commissaris beëdigd. De heer Verkerk zal, wegens verblijf in het buitenland op een later moment beëdigd worden. De waarnemend burgmeesters zullen half mei in hun nieuwe gemeente beginnen.