Nieuwe lijsttrekker en andere wethouder CU

HARDENBERG – De ChristenUnie is Hardenberg moet op zoek naar een nieuwe wethouder als de partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weer ‘regeringsverantwoordelijkheid’ draagt. De huidige wethouder Jannes Janssen is na 12 jaar raadslidmaatschap en 12 jaar wethouderschap niet meer beschikbaar.

“Je moet een keer plaatsmaken voor een ander. Dat is goed voor de frisheid van de partij, maar ook voor je eigen frisheid”, vertelt de bijna 63-jarige CU-bestuurder.
Wat hij na maart 2018 gaat doen weet hij nog niet “want daar heb ik mij nog niet mee beziggehouden, eerst dit karwei goed afmaken”, maar de zoekrichting zal toch wel zijn op het grensvlak van overheid en onderwijs, of overheid en landbouw. Janssen: “In ieder geval niet niks doen.”

Daarnaast moet de partij op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Fractievoorzitter Wim Boersma is in 2010 zoals hij zelf zegt “vanuit het niets” fractievoorzitter geworden. De 63-jarige onderwijsman heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het raadslidmaatschap na de verkiezingen. Die nieuwe lijsttrekker denkt het bestuur gevonden te hebben in het huidige raadslid Sake Christiaan Stelpstra (36). Sinds 2010 raadslid, met als specialiteit de portefeuilles financiën, sport en het grondbedrijf. Om hem te laten warmdraaien voor de baan van fractievoorzitter zal Wim Boersma per 1 oktober het stokje aan Stelpstra overdragen.

Over een jaar stoppen als raadslid wil niet zeggen dat Wim Boersma uit de politiek verdwijnt. Mocht de CU in het nieuwe college vertegenwoordigd zijn dan is hij de kandidaat van de partij om wethouder te worden. Met het vertrek van Jannes Janssen en het verwachte vertrek van CDA-wethouder Douwe Prinsse verdwijnt een schat aan ervaring. Volgens de CU is er dan wel behoefte aan continuïteit en stabiliteit, aan iemand die weet hoe de hazen lopen. Vooral ook omdat algemeen verwacht wordt dat Hardenberg in plaats van de huidige drie straks vier wethouder gaat tellen. De gemeente is dit jaar de grens van 60.000 inwoners gepasseerd en telt met ingang van de nieuwe raadsperiode 33 raadsleden tegen 31 nu. “Het huidige college doet geweldig werk, heeft veel bereikt maar het is bijna onverantwoord om dit met een burgemeester en drie wethouders te doen”, meent Boersma. Dat betekent dat er wellicht nog een wethouder bijkomt en dat zal waarschijnlijk een onervaren iemand zijn.

Overigens is de voordracht van het bestuur niet meer dan een voorstel. Als hoogste orgaan van de partij zullen de leden zich begin oktober kunnen uitspreken over de voordracht voor de lijsttrekker, de kandidaat-wethouder en de kieslijst.

Nieuwbouw Waterinkschool valt duurder uit

HARDENBERG – De nieuwe Professor Waterinkschool aan de Lage Gaardenstraat in Hardenberg zou al 1,4 miljoen euro duurder worden dan de gemeente in eerste instantie had begroot, maar er moet nog meer geld bij. De prijzen van bouwmaterialen en het werk van bouwvakkers valt duurder uit dan was gedacht.

De school uit 1973 is aan het einde van zijn latijn. Opknappen heeft geen zin meer, of je zou 1,8 miljoen op tafel moeten leggen. Nieuwbouw is nu wat duurder, maar op termijn goedkoper want renovatie moet je in 20 jaar afschrijven en nieuwbouw in 40 jaar. De gemeenteraad heeft vorig jaar juli dan ook groen licht gegeven voor het bouwen van een nieuwe school voor een bedrag van 2,6 miljoen euro, bijna het dubbele van wat aanvankelijk was gedacht. De nieuwbouw wordt naast de huidige school gebouwd, zodat de leerlingen niet tijdelijk hoeven te verhuizen.

Het was de bedoeling dat het nieuwe gebouw in september 2018 in gebruik zou worden genomen, maar dat lijkt niet haalbaar. De 2,6 miljoen voor nieuwbouw is namelijk niet meer genoeg. Door de aantrekkende economie en de toenemende opdrachten in de bouw stijgen ook de prijzen weer in de bouw. De school had dat enkele weken geleden al in een nieuwsbrief aan de ouders meegedeeld en de gemeente heeft dat nu bevestigd. School en gemeente gaan nu eerst om de tafel om te kijken of er goedkoper gebouwd kan worden door de plannen aan te passen. Lukt dat niet en moet er een extra krediet worden gevraagd dan komt de gemeenteraad weer in beeld. Het was de bedoeling dat in oktober met de bouw zou worden begonnen, maar de school verwacht dat de eerste schop wat later in de grond gaat.

Metamorfose voor stationsgebied

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg moet nog even op zoek naar zo’n 20 miljoen euro. Maar eerst moeten B&W ervoor zorgen dat de metamorfose van de stationsomgeving in Hardenberg op het to-do-lijstje van ProRail komt. Het liefst binnen een paar jaar. Als dat eenmaal is gebeurd kan de zoektocht naar het geld beginnen.

De stationsomgeving van Hardenberg is dringend toe aan verandering. Bij een telling van twee jaar geleden bleken er dagelijks 3100 passagiers het perron te bevolken. Naar verwachting zijn dat er over dertien jaar ongeveer 3800. Tot nu toe is dat perron volgens de normen van ProRail nog veilig, in tegenstelling tot Ommen waar het perron moet worden verbreed, maar als het aantal passagiers blijft groeien moet alleen vanwege de veiligheid al iets gebeuren. Andere problemen die om een oplossing vragen zijn het gebrek aan parkeerruimte, de overstekende passagiers en het gebrek aan fietsenstalling.

Schetsontwerp
De gemeente Hardenberg heeft nu een schetsontwerp laten maken, waarin deze problemen zijn opgelost. Er komt meer parkeerruimte aan de kant van het huidige parkeerterrein, er komt parkeerruimte aan de kant van het ziekenhuis, de fietsenstallingen worden verplaatst en uitgebreid en vooral: er komt een tunnel waardoor fietsers en voetgangers het spoor veilig kunnen oversteken. Ook de bushaltes komen op een plek die voor de reizigers logisch en veilig is. Voor het 112 jaar oude stationsgebouw is nog geen bestemming gevonden. Het pand is eigendom van de NS en de gemeente heeft met de spoorwegen afgesproken dat het gebouw blijft staan maar dat de gemeente haar best doet er een goede bestemming voor te zoeken.

Om alvast een indruk te krijgen van het schetsontwerp heeft de gemeente foto’s en een filmpje op internet gezet: www.hardenberg.nl/stationsgebied.

College verrast door besluit over ondergrondse opslag

HARDENBERG – B&W van Hardenberg zijn teleurgesteld in Gedeputeerde Staten van Overijssel. Er is lang gepraat over wat er moet gebeuren in de diep ondergrond van onze provincie, zo vanaf 500 meter. Het Rijk beslist uiteindelijk wat ermee gebeurt, maar is verplicht provincie en gemeente te consulteren. Vorige week kwamen GS opeens met de gemeente Hardenberg op de proppen als geschikte locatie voor opslag.

“We hebben samen opgetrokken met gemeenten in Twente en met de provincie om te kijken aan welke criteria ondergrondse opslag van CO2 of productiewater moet voldoen. Maar er is nooit gesproken over welke plekken geschikt zijn. Dat nu opeens de provincie aangeeft dat er 5 gasvelden onderzocht kunnen worden als het Rijk erom vraagt die toevallig allemaal in de gemeente Hardenberg liggen, heeft ons verbaasd”, vertelde wethouder René de Vent.
Volgens hem weten Gedeputeerde Staten dat dit erg gevoelig ligt, en dat dan niet met Hardenberg is overlegd noemt hij ‘teleurstellend’.

Verantwoordelijk gedeputeerde Monique van Haaf zei vorige week in de Statenvergadering op vragen van de PvdA en 50Plus dat de gemeenten tijdig op de hoogte waren gesteld, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Volgens wethouder De Vent was de relatie met de provincie altijd goed, maar is het nu wel tijd voor een goed gesprek.

Archeologisch onderzoek in Hardenberg-centrum

HARDENBERG – De afgelopen week hebben medewerkers van het bureau Laagland Archeologie (vestigingen in o.m. Ommen en Ootmarsum) onderzoek uitgevoerd in Hardenberg-centrum.

De aanleiding hiervoor is de voorbereiding van het bestemmingsplan Slotgraven. Waar vroeger het politiebureau van Hardenberg stond worden op termijn woningen gebouwd.

Op oude kaarten is te zien dat hier in het verleden een watergang liep naar de Vecht. Volgens een woordvoerder van de gemeente Hardenberg is dit een plek waar iets historisch verwacht kan worden, vandaar dat een proefsleufonderzoek is gedaan. Daarbij is gekeken naar de opbouw van de bodem en de grondsoort, om beter inzichtelijk te krijgen hoe groot de kans is dat je daadwerkelijk iets aantreft. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting begin juli bekend.

Hardenberg tegen ondergrondse opslag

HARDENBERG – De provincie Overijssel heeft de afgelopen week vastgesteld op welke plekken ondergrondse opslag van CO2 of afvalwater mogelijk is.

Meer dan 80% van de gasvelden is daarvoor niet geschikt, zo hebben Gedeputeerde Staten laten weten. Maar 5 stuks kunnen wèl onderzocht worden als het Rijk daarom vraagt. Twee voor CO2 (Hardenberg en Collendoorn), twee voor opslag van afvalwater (Hoogenweg en Den Velde) en eentje voor beide (Coevorden). Voor het opslaan van afvalwater wordt wel eerst gekeken of er geen alternatieven beschikbaar zijn die het milieu minder belasten.

Mocht het Rijk als bevoegd gezag met een vraag komen, dan zal de provincie voordat ze zelf een advies geeft eerst bij de gemeente Hardenberg aankloppen om te vragen wat die daarvan vindt.

Daarop vooruitlopen heeft GroenLinks in Hardenberg laten weten dat nergens in de gemeente opslag moet plaatsvinden. De partij had verwacht dat de gemeente dit alvast had laten weten aan de provincie en heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Ook het CDA heeft “met ontsteltenis kennisgenomen” dat Hardenberg in beeld is voor afvalwaterinjectie en opslag van CO2. Fractievoorzitter Martijn Breukelman laat weten dat zijn partij het injecteren van afvalwater in de ondergrond, met alle mogelijke risico’s van dien, niet wenselijk acht. Net als GroenLinks vindt hij het erg vreemd dat er blijkbaar geen overleg is geweest tussen de provincie en de gemeente Hardenberg. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de provinciale CDA-fractie om hier iets tegen te doen.

Nog één keer De Pol

BALKBRUG – Het bestemmingsplan voor De Pol in Balkbrug (Jacobs Groep) wordt 4 juli vastgesteld door de gemeenteraad en daarna spannen de buurtbewoners een rechtszaak aan tegen de gemeente Hardenberg. Dat is de verwachting na de beraadslagingen tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, waar de inmiddels bekende insprekers Harry Post en Jasper Lubbers namens de buurt hun zegje hebben gedaan.

Kern van het verhaal is vertrouwen. De gemeente moest van de rechter beter onderzoek doen naar geluid, stof en schadelijke stoffen op het terrein, zaken waar de buurt naar eigen zeggen last van heeft. B&W hebben vervolgens het onafhankelijk bureau Tauw opdracht gegeven deze zaken te onderzoeken. Op wat kleine aanbevelingen na heeft het bureau aangegeven dat het bedrijf zich aan de regels houdt, zodat het bestemmingsplan vastgesteld kan worden.
Maar juist die onafhankelijkheid wordt door de buurt in twijfel getrokken. Tauw werkt vaker voor de gemeente en zal het rapport wel naar de wens van B&W toe hebben geschreven, zeiden de insprekers.

De gemeenteraad gaf aan dat dit nou net het grote probleem is voor de raad: een onafhankelijk bureau doet onderzoek, dat onderzoek wordt gepresenteerd en dan gaan anderen de uitkomsten tegenspreken. GroenLinks probeerde nog de zaak voor zich uit te schuiven door weer een onderzoek te doen naar de tegenstrijdige beweringen, maar daar had de rest van de raad geen zin in. Gerrit van den Berg (CDA) kon zich voorstellen dat door de uitzending van het VPRO-programma Monitor het beeld kon ontstaan dat het bedrijf zich niet aan de regels hield en dat wethouder Douwe Prinsse maar wat doet. “Maar klopt dit ook? Als je het dossier niet kent krijg je een vreemd gevoel. Wij zijn gerustgesteld door het onafhankelijk onderzoek door Tauw en onze zorgen zijn meegenomen in voorstel van B&W.”

Zowel GroenLinks als D66 gaf aan dat raad en B&W zich niet achter wet- en regelgeving moeten verschuilen maar dat ze hun gezond verstand moeten gebruiken. Het bedrijf kon beter naar een andere plek verhuizen, zei D66-voorman Jacco Rodermond (zie foto). Dat had hij al eerder laten weten, maar hoeveel een verhuizing gaat kosten wist hij toen niet en ook nu niet. Dat moesten B&W maar uitzoeken, vond hij.
Erik Back (VVD) vond de zaak een klassieke tegenstelling tussen ondernemer en omwonenden.
“Het valt te prijzen hoe college omgaat met ondernemersverzoeken, men krijgt ruimte om te ondernemen. Maar er is onderweg wel veel gebeurd. Ook verkeerde dingen. We moeten wel kijken naar waar dit zorgvuldiger had gekund”, meende hij.

Als straks de koppen worden geteld staat eigenlijk niets de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg. En daarna is de buurt weer aan de beurt.
Buurtbewoner Harry Post: “De Pol is een vrijstaat geworden, er gebeurt van alles wat niet mag, de gemeente gaat niet in op de zaken die de buurt heeft aangedragen. We gaan daarom een nieuwe beroepsprocedure starten bij de rechtbank”, gaf hij alvast als schot voor de boeg.

OZB kan nu wèl worden verlaagd

HARDENBERG – Het moet al raar lopen wil het college van B&W van Hardenberg in de begroting voor 2018 geen maatregel opnemen, waardoor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt verlaagd. De ChristenUnie en het CDA pleitten hier dinsdag tijdens de raadsvergadering nadrukkelijk voor.

“Er breken tijden aan waarin de gemeente het financieel wat beter krijgt. Wij zijn geen bank en hoeven niet te veel geld als reserve achter de hand te houden. Daarom is het nu tijd om de OZB te verlagen”, meende CU-raadslid Sake Stelpstra.
Martijn Breukelman van het CDA was hem met ongeveer dezelfde motivering voorgegaan. “Toen er enkele jaren geleden fors bezuinig moest worden is ook gekeken naar de OZB. Die lag beneden het landelijk gemiddelde. Vervolgens is ze in enkele stappen verhoogd. En eigenlijk is de OZB nu te hoog. In november is een motie aangenomen om de OZB te verlagen, maar dat heeft het college niet aangedurfd, omdat daar geen geld voor zou zijn. Dat geld is er nu wel, dus we verwachten dat de motie verwerkt wordt in de begroting voor 2018.”

Wethouder Jannes Janssen gaf aan dat het signaal duidelijk is en dat het onderdeel uitmaakt van de nieuwe begroting, maar over de manier waarop het geld aan de burger wordt teruggeven is nog geen duidelijkheid. “Wij willen onze inwoners wel ter wille zijn, maar het is niet de bedoeling dat we geld geven aan beleggers die hier woningen hebben laten bouwen.”

Op de vraag van Gitta Luiten (PvdA) waarom CDA en CU maar steeds voor de OZB kiezen als ze het over lastenverlichting hebben, reageerden beide partijen dat deze belasting de afgelopen jaren het meest is verhoogd en dat dit nu een beetje teruggedraaid kan worden.