CDA wil onderzoek naar basisinkomen

HARDENBERG – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Hardenberg is dinsdag op haar wenken bediend met een vraag over het basisinkomen.

Fractievoorzitter Martijn Breukelman vroeg tijdens de algemene beschouwingen hiervoor aandacht. Hij wilde weten hoe het college van B&W aankijkt tegen het idee om een pilot te starten. Volgens Breukelman kunnen mensen in onder meer financiële nood gemakkelijker weer terugkeren naar betaald werk of naar een nuttige functie in de samenleving met een basisinkomen.

Raadslid Gitta Luiten (PvdA) toonde zich zeer verrast door “deze draai van het CDA met betrekking tot een experiment basisinkomen” maar daarvan was volgens Breukelman geen sprake. In november vorig jaar had zijn partij dit al aan de orde gesteld en ook tijdens de oriënterende raadsvergadering van twee weken geleden had hij hierover gesproken, dus een draai was dit zeker niet.

PvdA-wethouder René de Vent kon Breukelman op zijn wenken bedienen. Maandag 27 november wordt in Hardenberg een symposium gehouden over het basisinkomen en daarvoor is de geschiedkundige en opiniemaker Rutger Bregman uitgenodigd. Deze ‘goeroe van het basisinkomen’ is onderdeel van een programma waar alle ins en outs van het basisinkomen aan de orde komen.

Rondom den Herdenbergh belicht Kwartje van Bemboom

HARDENBERG – Het Attractiepark in Slagharen heeft dit jaar al 14 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe achtbaan en tientallen nieuwe vakantiehuisjes. Maar zo’n veertig jaar geleden dreigde de toenmalige eigenaar Henk Bemboom het hele park te verhuizen naar Duitsland. De reden hiervoor was een ruzie met het gemeentebestuur van Hardenberg. In de nieuwste uitgave van het historische tijdschrift Rondom den Herdenbergh zijn de achtergronden te lezen.

In het juninummer wordt verder aandacht besteed aan de Kleppertoer 2017 en de twee nieuwe exposities in museum ’t Stadhuus. Uit Slagharen komt een bijdrage over pastoor Vergouw, de man die maar liefst 36 jaar leiding gaf aan de katholieke parochie. En uit Heemse het verhaal over de leden van de familie Vinke die hun heil zochten in Amsterdam. Een artikel over armenhuisjes en bedsteden, een foto van de geboorte van een lokale politieke partij, dierengezegdes in het dialect en een hulpvraag van de werkgroep fotoherkenning completeren dit tweede kwartaalnummer. De leden ontvangen het blad binnenkort thuis. Losse exemplaren zijn te koop in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat.

Baalder krijgt combi-school

Twee scholen in één schoolgebouw. Om te beginnen, want er is plek voor drie. Maar dat laatste is toekomstmuziek, die misschien nooit te horen valt. Wat wel gaat gebeuren is dat de openbare school Baalder en de gereformeerde Albertus Risaeusschool in dezelfde Hardenberger wijk gaan verhuizen naar de nieuwe school.

Die nieuwe school komt op de plek waar nu OBS Baalder staat. Daar is ruimte genoeg om ook onderdak te bieden aan de ARS en op termijn aan de derde school in de wijk, CNS De Elzenhof. Op de plek van de ARS komt woningbouw.
De keus voor de nieuwe locatie is samen bepaald met de schoolbesturen, de medezeggenschapsraden zijn akkoord gegaan en eigenlijk snapt iedereen in Baalder wel dat dit de enige plek is voor de nieuwe school. Dat gebouw moet er komen omdat de ‘oudjes’ zijn gebouwd in begin jaren ’70, de tijd van de revolutiebouw. Nu zijn ze oud en der dagen zat. Omdat ondertussen het aantal leerlingen flink is gedaald kan de gemeente onmogelijk twee nieuwe scholen bouwen, vandaar dat gezocht is naar samenwerking. Hoe die samenwerking eruit gaat zien en wie het gebouw gaat exploiteren is van later zorg, eerst moest een plek worden gekozen en dat is nu gebeurd.

Dat CNS De Elzenhof nog niet meteen meedoet heeft onder meer te maken met de kwaliteit van het schoolgebouw van deze basisschool. Stamt ook uit de jaren ’70, maar uit het laatste jaar van dat decennium, toen er beter werd gebouwd. En het is de vraag of de teruggang in leerlingenaantal niet omslaat in een groei omdat de wijk aan het verjongen is, waardoor verhuizing minder noodzakelijk is.

Meer afvalcontainers, niet meer kosten

HARDENBERG – De inwoners van de gemeente Hardenberg kennen al grijze containers voor het restafval en groene containers voor gft-afval. Daar komt met ingang van 1 januari 2018 een derde bij: een container met een oranje deksel voor pmd (plastic, metaal, kunststofverpakkingen), ter vervanging van de plastic zakken. Dat is tenminste het voorstel van B&W, waar de gemeenteraad komende maand een besluit over neemt.

Dat is niet de enige verandering. Nu wordt nog 1 keer per 4 weken het restafval opgehaald. Dat wordt 1 keer per 8 weken, het gemiddelde van wat de inwoners nu ook al aanbieden. Voor wie ècht niet zo lang kan wachten is er een tussenoplossing bedacht. Ieder huishouden krijgt een milieupas waarmee bij elke ondergrondse container tussendoor restafval kan worden aangeboden. Er zijn in de hele gemeente op dit moment 79 van dergelijke containers geplaatst, voornamelijk bij flats. In dorpen waar nog niets is, zoals Kloosterhaar of Sibculo, wordt in samenspraak met Plaatselijk Belang gekeken waar een ondergrondse container kan komen.
En voor bewoners van het buitengebied verandert nog iets: zij krijgen opnieuw een groene container, zodat iedere inwoner van de gemeente Hardenberg zoveel mogelijk gelijk wordt behandeld. En ook evenveel moet betalen, is de bedoeling. Overigens niet meer dan nu het geval is, want Hardenberg wil wel duurzamer afval verwerken, maar niet duurder.

De manier waarop Hardenberg over ruim een half jaar het afval wil inzamelen wordt al twee jaar toegepast in de gemeente Staphorst. Volgens die gemeente en volgens afvalverwerker ROVA gebeurt dat tot tevredenheid.

Start aanpak N34 Witte Paal – Drentse grens

HARDENBERG – Bereikbaarheid, veiligheid, doorstroming. Het klonk bijna als een mantra de afgelopen tien jaren van voorbereiding en woensdag 14 juni, tijdens de officiële starthandeling van het werken aan de N34, werd de woordcombinatie nog eens weer herhaald.

De N34 van de Witte Paal naar de Drentse grens moet ervoor zorgen dat Noord-Nederland beter bereikbaar wordt voor met name Twente. Maar bij het geleiden van dat verkeer over een bredere, snellere weg moet de veiligheid voorop staan. Dus gevaarlijke oversteken eruit en vijf tunnels en twee viaducten ervoor in de plaats. Omdat tot 2030 een groei van het verkeer over de weg wordt verwacht van misschien wel 30% moet er een snelle doorstroming komen. Dat betekent een weg aanleggen waar 100 km/uur kan worden gereden in plaats van 80 zoals nu.

De officiële starthandeling bij restaurant De Ganzenhoeve op zo’n beetje de grens van Overijssel en Drenthe werd verricht door de Hardenberger wethouder Jannes Janssen en de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman. Zij onthulden het bouwbord langs de N34. Van juni 2017 tot maart 2019 zal dat bord daar blijven staan. Voorlopig worden er wat voorbereidende werkzaamheden verricht maar vanaf september gaat echt de schop in de grond. Dan zal het verkeer er ook wat van gaan merken omdat weggedeelten bij toerbeurt afgesloten zullen worden. “Maar bedrijven en aanwonenden blijven bereikbaar”, beloofde Jan Hendrik Fischer van de combinatie FLOOW, een samenwerkingsverband van de regionale infrabedrijven van Reef en Schagen en Salverda Bouw.

De wegenbouwers beginnen met het gedeelte Witte Paal- Kellerlaan. Over dat gedeelte is enkele weken geleden een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug aangelegd, waardoor buurtbewoners en vooral recreanten veilig kunnen oversteken naar het staatsbos. De brug blijft staan tot 15 maart 2018. Daarna wordt het gedeelte van de Kellerlaan naar de Drentse grens onder handen genomen.
[klik hieronder op een afbeelding voor een groter exemplaar]

De zaak Jacobs Balkbrug: VVD en D66 willen niet wachten tot raadsvergadering

De toestand bij Jacobs in Balkbrug houdt de gemoederen van politiek-Hardenberg nog steeds flink bezig. Het bedrijf wast grind en daar zijn de omwonenden niet blij mee, omdat ze vermoeden dat er schadelijke stoffen tussen zitten die de gezondheid bedreigen.
De gemeente wil het bestemmingsplan wijzigen, maar de rechtbank gaf een paar maand geleden aan dat er meer onderzoek moet komen. Dat onderzoek is geweest en volgens de gemeente staats niets aanpassing in de weg. Binnenkort wordt het plan dan ook opnieuw besproken in de gemeenteraad.

De VVD, goed begrijpend dat over minder dan een jaar verkiezingen worden gehouden, wil niet wachten tot de raadsvergadering van dinsdag 20 juni, maar heeft via raadslid Erik Back schriftelijke vragen gesteld aan B&W.
De partij wil van het college weten of ze van zichzelf vindt dat ze goed heeft gehandeld ten opzichte van Jacobs en de omwonenden.
En of B&W het bedrijf toch willen legaliseren, ondanks dat niet bekend is of een raadsmeerderheid dat wil?

Met name die laatste vraag zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij volgers van de politiek, want het is tenslotte de raad die hierover beslist. De volgorde is dan ook dat eerst een raadsbesluit wordt genomen en dat daarna pas de uitwerking volgt. Niet andersom.

Na deze vragen kon de andere nieuweling D66 niet achterblijven. Geen vragen, maar een persbericht waarin staat dat misschien aan alle wettelijke eisen wordt voldaan maar dat dit niet voldoende is. Volgens de partij hoort het bedrijf niet op die plek. Verhuizen naar een betere plek is mogelijk maar kost veel geld. Hoeveel geld en waar dat gehaald kan worden geeft D66 niet aan, maar B&W moeten hiervoor maar maatregelen nemen, meent fractievoorzitter Jacco Rodermond.

Jeugdtoernooi HHC krijgt nieuwe naamgever

Voor de 5e maar tevens laatste keer heeft zaterdag 10 juni het HHC- Itter Jeugd Voetbaltoernooi plaatsgevonden op sportpark de Boshoek in Hardenberg. Hieraan is door ruim 20 teams deelgenomen. Naast diverse jeugdteams van de organiserende vereniging waren er ploegen van onder meer FC Emmen, VVOG, ATC en Sparta Enschede.

Die laatste drie bleken nadat meer dan 50 wedstrijden in 4 poules waren afgewerkt ook de uiteindelijke winnaars in hun leeftijdsklasse.
Dat sponsor Henk Wiersma van Itter b.v. na 5 jaar op zoek gaat naar een andere vorm van binding met HHC betekent niet dat de organisatoren Herman van Tholen en Rick Brink nu niets meer te doen hebben.
Er is in de Rabobank al een nieuwe sponsor gevonden, zodat zaterdag het stokje tijdens de prijsuitreiking meteen overgedragen kon worden.

Jacobs in Balkbrug kan doorgaan met grindwassen

BALKBRUG – De Jacobs Groep aan De Pol in Balkbrug kan doorgaan met het wassen van dakgrind. B&W van de gemeente Hardenberg hebben besloten om niet tegen het bedrijf op te treden, ondanks dat de vergunningen nog niet op orde zijn. Volgens de gemeente voldoet het bedrijf wel aan de voorschriften en moet er alleen nog gewacht worden op de officiële toestemming.

Buurtbewoners hadden bezwaren ingediend tegen het bedrijf omdat ze denken dat er kankerverwekkend fijnstof vrijkomt bij de schoonmaak. Dat zou kunnen als er grind met teer verwerkt zou worden, maar dat mag Jacobs niet doen. De gemeente zag geen reden om op te treden, waarna de bewoners naar de rechter stapten. Die stelde ze in het gelijk omdat de gemeente geen duidelijk beeld zou hebben van de werkzaamheden van Jacobs.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Ook wat geluid en stof betreft blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen.

Hierna heeft de gemeente het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).
B&W hebben dan ook besloten dat niet tegen het bedrijf wordt opgetreden en dat de vergunningen zo spoedig mogelijk in orde worden gemaakt.