Nog geen oplossing voor stadsmuur

HARDENBERG – De reparatie van de stadsmuur in Hardenberg kost geld, maar hoeveel is niet te zeggen. In oktober van het vorige jaar is een deel van de muur bij het Wilhelminaplein ingestort. De gemeente heeft toen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gevraagd de oorzaak te onderzoeken en ook te adviseren over het herstel.

Het kost echter meer tijd dan was gedacht om de oorzaak te achterhalen. Pas als dat bekend is kan een restauratieplan worden gemaakt. Om die reden kan ook nog niet worden aangegeven hoeveel de herstelkosten bedragen. De gemeenteraad krijgt dinsdag 6 juni tijdens de bespreking van de Eerste Bestuursrapportage 2017 dan ook alleen maar het voorstel om bij de begrotingswijziging rekening te houden met een kostenpost voor herstel van de stadsmuur.

Vragen CDA over wateroverlast Balkbrug

Het CDA in de gemeente Hardenberg heeft bij monde van raadslid Arjen Roelofs vragen gesteld aan B&W over de herhaalde wateroverlast in Balkbrug.

Drie jaar geleden dachten de gemeente en de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland dat ze een oplossing hadden voor de overlast in De Wieken en De Omloop, maar, zei de gemeente: “Het echte vertrouwen komt uiteraard pas terug als er weer een extreme bui over Balkbrug is getrokken en de maatregelen goed hebben gewerkt”. Afgelopen weekeinde bleek volgens het CDA dat de oplossingen niet hebben gewerkt.

De christendemocraten willen nu van B&W weten of er nog meer maatregelen zijn gepland om de overlast tegen te gaan of dat er nieuwe maatregelen worden bedacht. Verder wil het CDA weten of er al contact is geweest met de waterschappen en wat die voor ideeën hebben om Balkbrug aan droge voeten te helpen.

Sporthal Bergentheim heeft nog halve ton tekort

BERGENTHEIM – De werkgroepen in Bergentheim die hebben onderzocht wat er moet gebeuren om sporthal de Möllincksslag in leven te houden, hebben hun werk gedaan. Er komt een nieuw stichtingsbestuur, een onderhoudsploeg van vrijwilligers, de horeca wordt anders geregeld en er wordt voortaan bespaard op energie. Alleen het achterstallig onderhoud zorgt nog voor grote problemen. Er is 350.000 euro nodig om de hal weer bij de tijd te brengen. Het nieuwe bestuur kon een ton ophoesten en vroeg de rest aan de gemeente, maar B&W willen de lasten verdelen: elk de helft. Dat betekent dat de sporthalbestuurders nog 50.000 euro elders moeten zien te vinden.

Toeristische sector zoekt toekomst

HARDENBERG – Het afgelopen jaar kende Hardenberg 1,2 miljoen overnachtingen door toeristen, maar dat vinden gemeente en de toeristische sector nog niet genoeg. Want meer overnachtingen betekent meer inkomsten en meer werkgelegenheid. Om te beginnen zijn de websites die toekomstige gasten moeten ‘lokken’ en informeren bij elkaar geveegd en is er één nieuw startpunt: visithardenberg.nl. Daarnaast wordt maandag 19 juni een symposium gehouden over De vakantiegast van de toekomst.

Op de nieuwe site zie je meteen dat de regio maar liefst 7 Europese topcampings telt, alleen is dat een kwetsbare sector. Mensen gaan weer wat makkelijker naar het buitenland of zoeken het gemak van bungalows. Die laatste groep onderkomens is in de regio niet sterk vertegenwoordigd, zodat daar extra aandacht voor nodig is.
Daarnaast wordt verbreding van het seizoen gezocht, zodat er meer gasten komen wier bezoek over een langere periode worden uitgespreid. En men wil meer Duitse gasten ontvangen. Jaarlijks steken miljoenen Nederlanders de grens over naar Duitsland, maar de omgekeerde beweging mag wel wat toenemen, vinden de toeristische ondernemers in de regio. Ze gaan daarbij vernieuwingen niet uit de weg. Een bezoek aan de Warsteiner brouwerij als je vakantie viert in het Sauerland is heel gewoon en dergelijke crossovers zoekt men ook in het Vechtdal, bijvoorbeeld door een Wavintoer te organiseren.

Vooruitlopend op een groeiend bezoek van oosterburen denkt men alvast na over het eten: Duitsers willen een Duitse Bratwurst en geen Nederlandse namaak. Bij Attractiepark Slagharen heeft men dat begrepen, met ongeveer 30% Duitse gasten, want daar kan het origineel besteld worden.

Symposium
Het symposium op 19 juni is voor ondernemers die willen nadenken over vragen als: wie is de vakantiegast van de toekomst, wat heeft die gast nodig, wat moet op mijn bedrijf gebeuren om die toekomstige gast te kunnen ontvangen. Het Platvorm Gastvrij Hardenberg onder voorzitterschap van burgemeester Peter Snijders organiseert de bijeenkomst.

Woonproject Kloosterhaar afgerond

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft donderdag 1 juni de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van de Schoolstraat in Kloosterhaar. Hiermee is het project afgerond, dat bestaat uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen.

Eén van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning is mevrouw Barone van de Kruys. ‘’Ik ben heel blij met mijn nieuwe woning. Mijn dochter komt in een van de nieuwe eengezinswoningen hiernaast, mooier kan dus niet!’’.

De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen door middel van een zonneboiler en zonnepanelen
In het midden van het project wordt een parkje gecreëerd. De eerste bomen staan inmiddels op hun plek, in het najaar worden er meer bomen en planten geplaatst.

Ook dit project wordt onderdeel van de woordkunstroute van Beter Wonen Vechtdal. Net als vele andere complexen in Hardenberg en omgeving wordt ook hier een spreuk geplaatst ter verfraaiing van het complex. Deze zal in september onthult worden.en

ROVA wil zonnepanelen op Bovenveld

HARDENBERG – Nog vóór de zomervakantie krijgt de gemeenteraad een voorstel van B&W over grootschalige energieproductie. Hardenberg moet meer duurzame energie opwekken. Dat kan via restwarmte van bedrijven, via zonnepanelen en via windmolens, want zonder die laatste energiebron lukt het niet om de doelen te halen: 14% in 2020 en zelfs 30% in 2030.

De gemeente gaat de plannen samen met partners uitvoeren. Dat kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook groepen inwoners die ideeën hebben voor hun dorp. Eén partner heeft zich al gemeld, namelijk vuilverwerker ROVA. Dit bedrijf wil op vuilstortplaats Bovenveld tussen Hardenberg en Ommen een zonnepark aanleggen. Daar is 6 tot 17 hectare beschikbaar, voldoende om energie op te wekken voor tussen de 1.000 en 3.000 huishoudens.

De bevoegdheid om dit toe te staan ligt bij de provincie Overijssel, maar Hardenberg moet het bestemmingsplan wijzigen. Voor ROVA betekent het een forse investering, maar landelijke subsidies moeten ervoor zorgen dat de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Subsidie energiebesparing rijksmonumenten

HARDENBERG – De provincie Overijssel heeft donderdag 1 juni een nieuwe ronde geopend voor de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie de restauratie van rijksmonumenten zoals kerken, landhuizen, boerderijen, schuren en panden als het voormalige stadhuis van Hardenberg (zie foto). Sinds vorig jaar is het mogelijk om ook subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen aan rijksmonumenten. De regeling sluit op 1 juli om 19.00 uur. Het totale budget voor de subsidieregeling is 1.7 miljoen euro.

De provincie wil het cultureel erfgoed en het historische karakter ervan niet alleen behouden, maar ook toekomstbestendig maken. Volgens de provincie zijn energiebesparende maatregelen daarbij een belangrijke maatregel.

Aldi mag niet verhuizen naar weidegebied

DEDEMSVAART – Het was een dappere poging van advocaat Doornhof, die was ingehuurd door Aldi Ommen b.v. Hij wilde de gemeenteraad zover krijgen dat die ermee akkoord gaat, dat de Aldi in Dedemsvaart mag verhuizen naar het Mercatorplein langs de N377.
Uitbreiding aan de Markt is geen optie en de oplossing van de gemeente om eventueel te kijken naar een plek in het overloopgebied, dat tegen de kern van het winkelgebied aan ligt, is geen echte optie want daar is geen plek, vond Doornhof. “Dat is niet realistisch, het college steekt de kop in het zand, B&W baseren zich op verouderde gegevens.”

Behalve Doornhof waren er nog twee insprekers die iets wilden zeggen over de detailhandelsstructuurvisie, dat is de vertaling van de ideeën van de gemeente en handelsvereniging DMC over wat wenselijk is om van Dedemsvaart een aantrekkelijk winkeldorp te maken.
Zij waren als pandeigenaren niet op de hoogte gebracht van de vergadering en waren ook in het proces om tot de detailhandelsstructuurvisie te komen niet goed behandeld, vonden ze. Eentje was gekomen omdat haar man te emotioneel was om het woord te voren en ook zijzelf had moeite haar verhaal te doen. Hun pand was verhuurd maar leverde tegenwoordig te weinig op vanwege de onzekerheid. Een poging van de gemeente om het pand te kopen was mislukt omdat de gemeente onder de WOZ-waarde had geboden. En die inkomsten hadden ze nodig als aanvulling op hun pensioen.

Enkele raadsleden waren door de emotionele verhalen zó geraakt dat ze eerst alle insprekers vertelden dat ze zo goed hun verhaal hadden gedaan en daarna B&W verweten dat er blijkbaar niet netjes was omgegaan met eigenaren van panden. Uiteindelijk bleef van zowel het verhaal van de insprekers als de verwijten van de raadsleden niet veel over.

Verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse kon duidelijk maken – zonder al te diep op de zaken in te gaan vanwege de privacy van de pandeigenaren – dat er door makelaars van de gemeente en de pandeigenaar was onderhandeld en dat de makelaar van de pandeigenaar groen licht had gegeven. Dat uiteindelijk de eigenaar van die winkel dat bedrag veel te laag vond en meer geld wilde zien was zijn goed recht, vertelde Prinse, maar daar wilde de gemeente niet in meegaan. De pandeigenaar zou dus bij zijn eigen makelaar verhaal moeten halen.
Dat de andere pandeigenaar, woonachtig in Ommen, geen bericht had gekregen over inloopbijeenkomsten en vergaderingen was volgens de wethouder goed mogelijk, want middenstandsvereniging DMC had haar leden uitgenodigd en als ze zelf geen lid is krijgt ze geen uitnodiging. Gemeentelijke bijeenkomsten worden altijd aangekondigd in de Dedemsvaartse Courant.
Prinsse wilde nog wel laten uitzoeken waarom men geen uitnodiging voor de raadsvergadering had gekregen, want dat is wel gebruikelijk als mensen een zienswijze hebben ingediend.

Ook de advocaat van de Aldi kon niet met vrolijke verhalen bij zijn baas terugkeren. Het college voert uit wat de raad heeft besloten, namelijk geen detailhandel toestaan op het Mercatorterrein. Prinsse maakte de raad nog wel even duidelijk wat er allemaal aan vooraf was gegaan, dat Aldi eerst wel wilde verkassen naar de noordzijde van de Markt, dat de gemeente al kabels had verlegd maar dat Aldi toen opeens niet meer wilde maar naar het Mercatorterrein wilde verhuizen. “Dat past niet in de visie van de gemeente en de provincie. Ik heb gisteren nog een herbevestiging gekregen van provincie: geen supermarkt naar weidegebied”, vertelde de wethouder. Mocht Aldi op de huidige plek willen uitbreiden dan valt er met de gemeente te praten over het aanpassen van woningbouw en parkeren, beloofde Prinsse.

Dinsdag 4 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de detailhandelsstructuurvisie.