Toeristische sector zoekt toekomst

HARDENBERG – Het afgelopen jaar kende Hardenberg 1,2 miljoen overnachtingen door toeristen, maar dat vinden gemeente en de toeristische sector nog niet genoeg. Want meer overnachtingen betekent meer inkomsten en meer werkgelegenheid. Om te beginnen zijn de websites die toekomstige gasten moeten ‘lokken’ en informeren bij elkaar geveegd en is er één nieuw startpunt: visithardenberg.nl. Daarnaast wordt maandag 19 juni een symposium gehouden over De vakantiegast van de toekomst.

Op de nieuwe site zie je meteen dat de regio maar liefst 7 Europese topcampings telt, alleen is dat een kwetsbare sector. Mensen gaan weer wat makkelijker naar het buitenland of zoeken het gemak van bungalows. Die laatste groep onderkomens is in de regio niet sterk vertegenwoordigd, zodat daar extra aandacht voor nodig is.
Daarnaast wordt verbreding van het seizoen gezocht, zodat er meer gasten komen wier bezoek over een langere periode worden uitgespreid. En men wil meer Duitse gasten ontvangen. Jaarlijks steken miljoenen Nederlanders de grens over naar Duitsland, maar de omgekeerde beweging mag wel wat toenemen, vinden de toeristische ondernemers in de regio. Ze gaan daarbij vernieuwingen niet uit de weg. Een bezoek aan de Warsteiner brouwerij als je vakantie viert in het Sauerland is heel gewoon en dergelijke crossovers zoekt men ook in het Vechtdal, bijvoorbeeld door een Wavintoer te organiseren.

Vooruitlopend op een groeiend bezoek van oosterburen denkt men alvast na over het eten: Duitsers willen een Duitse Bratwurst en geen Nederlandse namaak. Bij Attractiepark Slagharen heeft men dat begrepen, met ongeveer 30% Duitse gasten, want daar kan het origineel besteld worden.

Symposium
Het symposium op 19 juni is voor ondernemers die willen nadenken over vragen als: wie is de vakantiegast van de toekomst, wat heeft die gast nodig, wat moet op mijn bedrijf gebeuren om die toekomstige gast te kunnen ontvangen. Het Platvorm Gastvrij Hardenberg onder voorzitterschap van burgemeester Peter Snijders organiseert de bijeenkomst.

Woonproject Kloosterhaar afgerond

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft donderdag 1 juni de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van de Schoolstraat in Kloosterhaar. Hiermee is het project afgerond, dat bestaat uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen.

Eén van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning is mevrouw Barone van de Kruys. ‘’Ik ben heel blij met mijn nieuwe woning. Mijn dochter komt in een van de nieuwe eengezinswoningen hiernaast, mooier kan dus niet!’’.

De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen door middel van een zonneboiler en zonnepanelen
In het midden van het project wordt een parkje gecreëerd. De eerste bomen staan inmiddels op hun plek, in het najaar worden er meer bomen en planten geplaatst.

Ook dit project wordt onderdeel van de woordkunstroute van Beter Wonen Vechtdal. Net als vele andere complexen in Hardenberg en omgeving wordt ook hier een spreuk geplaatst ter verfraaiing van het complex. Deze zal in september onthult worden.en

ROVA wil zonnepanelen op Bovenveld

HARDENBERG – Nog vóór de zomervakantie krijgt de gemeenteraad een voorstel van B&W over grootschalige energieproductie. Hardenberg moet meer duurzame energie opwekken. Dat kan via restwarmte van bedrijven, via zonnepanelen en via windmolens, want zonder die laatste energiebron lukt het niet om de doelen te halen: 14% in 2020 en zelfs 30% in 2030.

De gemeente gaat de plannen samen met partners uitvoeren. Dat kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook groepen inwoners die ideeën hebben voor hun dorp. Eén partner heeft zich al gemeld, namelijk vuilverwerker ROVA. Dit bedrijf wil op vuilstortplaats Bovenveld tussen Hardenberg en Ommen een zonnepark aanleggen. Daar is 6 tot 17 hectare beschikbaar, voldoende om energie op te wekken voor tussen de 1.000 en 3.000 huishoudens.

De bevoegdheid om dit toe te staan ligt bij de provincie Overijssel, maar Hardenberg moet het bestemmingsplan wijzigen. Voor ROVA betekent het een forse investering, maar landelijke subsidies moeten ervoor zorgen dat de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Subsidie energiebesparing rijksmonumenten

HARDENBERG – De provincie Overijssel heeft donderdag 1 juni een nieuwe ronde geopend voor de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie de restauratie van rijksmonumenten zoals kerken, landhuizen, boerderijen, schuren en panden als het voormalige stadhuis van Hardenberg (zie foto). Sinds vorig jaar is het mogelijk om ook subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen aan rijksmonumenten. De regeling sluit op 1 juli om 19.00 uur. Het totale budget voor de subsidieregeling is 1.7 miljoen euro.

De provincie wil het cultureel erfgoed en het historische karakter ervan niet alleen behouden, maar ook toekomstbestendig maken. Volgens de provincie zijn energiebesparende maatregelen daarbij een belangrijke maatregel.

Aldi mag niet verhuizen naar weidegebied

DEDEMSVAART – Het was een dappere poging van advocaat Doornhof, die was ingehuurd door Aldi Ommen b.v. Hij wilde de gemeenteraad zover krijgen dat die ermee akkoord gaat, dat de Aldi in Dedemsvaart mag verhuizen naar het Mercatorplein langs de N377.
Uitbreiding aan de Markt is geen optie en de oplossing van de gemeente om eventueel te kijken naar een plek in het overloopgebied, dat tegen de kern van het winkelgebied aan ligt, is geen echte optie want daar is geen plek, vond Doornhof. “Dat is niet realistisch, het college steekt de kop in het zand, B&W baseren zich op verouderde gegevens.”

Behalve Doornhof waren er nog twee insprekers die iets wilden zeggen over de detailhandelsstructuurvisie, dat is de vertaling van de ideeën van de gemeente en handelsvereniging DMC over wat wenselijk is om van Dedemsvaart een aantrekkelijk winkeldorp te maken.
Zij waren als pandeigenaren niet op de hoogte gebracht van de vergadering en waren ook in het proces om tot de detailhandelsstructuurvisie te komen niet goed behandeld, vonden ze. Eentje was gekomen omdat haar man te emotioneel was om het woord te voren en ook zijzelf had moeite haar verhaal te doen. Hun pand was verhuurd maar leverde tegenwoordig te weinig op vanwege de onzekerheid. Een poging van de gemeente om het pand te kopen was mislukt omdat de gemeente onder de WOZ-waarde had geboden. En die inkomsten hadden ze nodig als aanvulling op hun pensioen.

Enkele raadsleden waren door de emotionele verhalen zó geraakt dat ze eerst alle insprekers vertelden dat ze zo goed hun verhaal hadden gedaan en daarna B&W verweten dat er blijkbaar niet netjes was omgegaan met eigenaren van panden. Uiteindelijk bleef van zowel het verhaal van de insprekers als de verwijten van de raadsleden niet veel over.

Verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse kon duidelijk maken – zonder al te diep op de zaken in te gaan vanwege de privacy van de pandeigenaren – dat er door makelaars van de gemeente en de pandeigenaar was onderhandeld en dat de makelaar van de pandeigenaar groen licht had gegeven. Dat uiteindelijk de eigenaar van die winkel dat bedrag veel te laag vond en meer geld wilde zien was zijn goed recht, vertelde Prinse, maar daar wilde de gemeente niet in meegaan. De pandeigenaar zou dus bij zijn eigen makelaar verhaal moeten halen.
Dat de andere pandeigenaar, woonachtig in Ommen, geen bericht had gekregen over inloopbijeenkomsten en vergaderingen was volgens de wethouder goed mogelijk, want middenstandsvereniging DMC had haar leden uitgenodigd en als ze zelf geen lid is krijgt ze geen uitnodiging. Gemeentelijke bijeenkomsten worden altijd aangekondigd in de Dedemsvaartse Courant.
Prinsse wilde nog wel laten uitzoeken waarom men geen uitnodiging voor de raadsvergadering had gekregen, want dat is wel gebruikelijk als mensen een zienswijze hebben ingediend.

Ook de advocaat van de Aldi kon niet met vrolijke verhalen bij zijn baas terugkeren. Het college voert uit wat de raad heeft besloten, namelijk geen detailhandel toestaan op het Mercatorterrein. Prinsse maakte de raad nog wel even duidelijk wat er allemaal aan vooraf was gegaan, dat Aldi eerst wel wilde verkassen naar de noordzijde van de Markt, dat de gemeente al kabels had verlegd maar dat Aldi toen opeens niet meer wilde maar naar het Mercatorterrein wilde verhuizen. “Dat past niet in de visie van de gemeente en de provincie. Ik heb gisteren nog een herbevestiging gekregen van provincie: geen supermarkt naar weidegebied”, vertelde de wethouder. Mocht Aldi op de huidige plek willen uitbreiden dan valt er met de gemeente te praten over het aanpassen van woningbouw en parkeren, beloofde Prinsse.

Dinsdag 4 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de detailhandelsstructuurvisie.

Grote woorden in de raad vallen verkeerd

HARDENBERG – Er zijn gemeenten waar het soms een beetje wild toegaat. In enkele Groningse raadzalen wordt wel eens met kopjes gesmeten. En bij onze zuiderburen in Twenterand wordt geen fysiek maar wel verbaal geweld gebruikt. Vooral door de leden van Gemeentebelangen. De manier waarop daar wordt gesproken en geschreven is voor Hardenbergers onherkenbaar. Het ergste wat hier wordt gezegd is dat men de woorden van een collega-raadslid ‘onbehoorlijk’ vindt. Of eigenlijk dat nog niet eens, men ‘heeft er grote moeite mee’.

PvdA-raadslid Gitta Luiten kreeg op die wijze dinsdag onderuit de zak. Volgens haar was het moeilijk te accepteren dat vorig jaar op de meest kwetsbare groepen 2,5 miljoen winst was gemaakt. De gemeente had namelijk geld dat bestemd was voor ondersteuning van hulpbehoevende inwoners in de reservepot gestopt. “Mensen die zorg nodig hebben, hebben dat niet ontvangen. Dat het dan in stenen en dergelijke wordt gestoken is niet te verteren.”
Dat schoot alle andere partijen flink in het verkeerde keelgat, omdat de raad beleid heeft afgesproken, daar geld beschikbaar voor heeft gesteld en een reserve zou opbouwen omdat over enige tijd tekorten worden verwacht op het gebied van zorg.

Het woord winst is verkeerd want we maken geen winst, zei de CU, stemmingmakerij noemde de VVD het en het CDA had moeite met de grote woorden omdat nergens is aangetoond dat de zorg tekort is geschoten. Luiten wilde per se de bevestiging dat het overgebleven geld van dit jaar en vorig jaar van samen 5 miljoen alleen aan de zorg wordt besteed. Maar ook dat viel niet in goede aarde, omdat ze zichzelf te kort deed, zei de VVD. “Eerst wordt beleid vastgesteld en daar zoeken we geld bij. En als dan meer geld nodig is dan die 5 miljoen dan vinden we dat.” Dat het geld in stenen wordt gestopt was volgens wethouder Jannes Janssen per se niet waar. “We willen geen geld overhouden over de rug van mensen. Kijk maar naar de huishoudelijk hulp. Als blijkt dat daar meer geld bij moet doen we dat. Zorggeld dat over is gaat niet naar stenen maar naar reserve.”

Diezelfde VVD kreeg nog een verbale aanvaring met de ChristenUnie over de visie van de raad op de detailhandelsstructuur. Zeg maar: waar zouden winkels moeten komen, wat zou de beste bestemming van bepaalde panden in het winkelgebied moeten zijn en wat is wenselijk op het gebied van wegen en parkeren. Voor Hardenberg gaf dit weinig reden tot discussie, voor Dedemsvaart wel. Jaren geleden is beleid vastgesteld en dat beleid heeft consequenties.
Erik Back van de VVD had insprekers gehoord en daar de conclusie aan verbonden dat de structuurvisie niet goed was voor bepaalde winkeliers. Er zouden dan ook aanpassingen moeten komen. Voor Wim Boersma van de CU was de maat vol. “Er zijn hier partijen die altijd alles ter discussie stellen en alleen maar ad hoc beleid willen voeren. Raadsleden voor ons hebben beleid vastgesteld en dat heeft gevolgen. Als de VVD vindt dat de uitvoering van het beleid niet goed is moet je het beleid veranderen. Dan moet dit stuk van tafel en moet je opnieuw beginnen.”
Zover wilde Back echter niet gaan, zodat het bij een korte woordenstrijd bleef en de detailhandelsstructuurvisie op 4 juli door de raad kan worden afgetikt.

Rodermond opnieuw lijsttrekker D66

De leden van D66 in Hardenberg hebben de huidige fractievoorzitter Jacco Rodermond opnieuw gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen worden in maart 2018 gehouden. De tegenkandidaat van Rodermond, fractiesecretaris Wim Sekeris, kreeg net iets minder stemmen.

Hoeveel ‘net iets minder is’ kon de partijsecretaris niet meedelen. “De leden hebben de lijsttrekker gekozen via e-voting. De benoeming vloeit voort uit het landelijk huishoudelijk reglement en niet door een bestuursbesluit”, aldus secretaris Willem Boeke.

Economie van Hardenberg heeft oppepper nodig

Als grensgemeente doet Hardenberg het niet slecht wat de economie betreft. Maar in vergelijking met de rest van Nederland mag er wel een tandje bij. Versnelling van de economische groei vraagt echter om een extra investering.

Uit analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bij een landelijke groei van 1% er voor Hardenberg niets verandert. Pas bij een groei van 2% profiteert Hardenberg mee. De werkgelegenheid in Hardenberg is sinds de economische crisis stabiel gebleven. Maar nu de economie herstelt, groeit de werkgelegenheid te weinig en de werkloosheid daalt onvoldoende mee. Ook een stijging van het aantal bedrijven heeft er niet voor gezorgd dat er meer banen bij zijn gekomen of dat de werkloosheid is gedaald.

Zonder ingrijpen van de lokale overheid in samenwerking met het bedrijfsleven verandert er niets. Nu heeft de raad al 100.000 euro voor 2017 beschikbaar gesteld om economische projecten uit te voeren, maar daar moet nog twee ton aan worden toegevoegd, stellen B&W voor. Ook voor het samen optrekken met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe is extra geld nodig.
Dinsdag 30 mei buigt de gemeenteraad zich voor de eerste keer over de collegeplannen, 20 juni zal hierover naar verwachting een besluit worden genomen.