Jacobs in Balkbrug kan doorgaan met grindwassen

BALKBRUG – De Jacobs Groep aan De Pol in Balkbrug kan doorgaan met het wassen van dakgrind. B&W van de gemeente Hardenberg hebben besloten om niet tegen het bedrijf op te treden, ondanks dat de vergunningen nog niet op orde zijn. Volgens de gemeente voldoet het bedrijf wel aan de voorschriften en moet er alleen nog gewacht worden op de officiële toestemming.

Buurtbewoners hadden bezwaren ingediend tegen het bedrijf omdat ze denken dat er kankerverwekkend fijnstof vrijkomt bij de schoonmaak. Dat zou kunnen als er grind met teer verwerkt zou worden, maar dat mag Jacobs niet doen. De gemeente zag geen reden om op te treden, waarna de bewoners naar de rechter stapten. Die stelde ze in het gelijk omdat de gemeente geen duidelijk beeld zou hebben van de werkzaamheden van Jacobs.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Ook wat geluid en stof betreft blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen.

Hierna heeft de gemeente het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).
B&W hebben dan ook besloten dat niet tegen het bedrijf wordt opgetreden en dat de vergunningen zo spoedig mogelijk in orde worden gemaakt.

Nog geen oplossing voor stadsmuur

HARDENBERG – De reparatie van de stadsmuur in Hardenberg kost geld, maar hoeveel is niet te zeggen. In oktober van het vorige jaar is een deel van de muur bij het Wilhelminaplein ingestort. De gemeente heeft toen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gevraagd de oorzaak te onderzoeken en ook te adviseren over het herstel.

Het kost echter meer tijd dan was gedacht om de oorzaak te achterhalen. Pas als dat bekend is kan een restauratieplan worden gemaakt. Om die reden kan ook nog niet worden aangegeven hoeveel de herstelkosten bedragen. De gemeenteraad krijgt dinsdag 6 juni tijdens de bespreking van de Eerste Bestuursrapportage 2017 dan ook alleen maar het voorstel om bij de begrotingswijziging rekening te houden met een kostenpost voor herstel van de stadsmuur.

Vragen CDA over wateroverlast Balkbrug

Het CDA in de gemeente Hardenberg heeft bij monde van raadslid Arjen Roelofs vragen gesteld aan B&W over de herhaalde wateroverlast in Balkbrug.

Drie jaar geleden dachten de gemeente en de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland dat ze een oplossing hadden voor de overlast in De Wieken en De Omloop, maar, zei de gemeente: “Het echte vertrouwen komt uiteraard pas terug als er weer een extreme bui over Balkbrug is getrokken en de maatregelen goed hebben gewerkt”. Afgelopen weekeinde bleek volgens het CDA dat de oplossingen niet hebben gewerkt.

De christendemocraten willen nu van B&W weten of er nog meer maatregelen zijn gepland om de overlast tegen te gaan of dat er nieuwe maatregelen worden bedacht. Verder wil het CDA weten of er al contact is geweest met de waterschappen en wat die voor ideeën hebben om Balkbrug aan droge voeten te helpen.

Sporthal Bergentheim heeft nog halve ton tekort

BERGENTHEIM – De werkgroepen in Bergentheim die hebben onderzocht wat er moet gebeuren om sporthal de Möllincksslag in leven te houden, hebben hun werk gedaan. Er komt een nieuw stichtingsbestuur, een onderhoudsploeg van vrijwilligers, de horeca wordt anders geregeld en er wordt voortaan bespaard op energie. Alleen het achterstallig onderhoud zorgt nog voor grote problemen. Er is 350.000 euro nodig om de hal weer bij de tijd te brengen. Het nieuwe bestuur kon een ton ophoesten en vroeg de rest aan de gemeente, maar B&W willen de lasten verdelen: elk de helft. Dat betekent dat de sporthalbestuurders nog 50.000 euro elders moeten zien te vinden.

Toeristische sector zoekt toekomst

HARDENBERG – Het afgelopen jaar kende Hardenberg 1,2 miljoen overnachtingen door toeristen, maar dat vinden gemeente en de toeristische sector nog niet genoeg. Want meer overnachtingen betekent meer inkomsten en meer werkgelegenheid. Om te beginnen zijn de websites die toekomstige gasten moeten ‘lokken’ en informeren bij elkaar geveegd en is er één nieuw startpunt: visithardenberg.nl. Daarnaast wordt maandag 19 juni een symposium gehouden over De vakantiegast van de toekomst.

Op de nieuwe site zie je meteen dat de regio maar liefst 7 Europese topcampings telt, alleen is dat een kwetsbare sector. Mensen gaan weer wat makkelijker naar het buitenland of zoeken het gemak van bungalows. Die laatste groep onderkomens is in de regio niet sterk vertegenwoordigd, zodat daar extra aandacht voor nodig is.
Daarnaast wordt verbreding van het seizoen gezocht, zodat er meer gasten komen wier bezoek over een langere periode worden uitgespreid. En men wil meer Duitse gasten ontvangen. Jaarlijks steken miljoenen Nederlanders de grens over naar Duitsland, maar de omgekeerde beweging mag wel wat toenemen, vinden de toeristische ondernemers in de regio. Ze gaan daarbij vernieuwingen niet uit de weg. Een bezoek aan de Warsteiner brouwerij als je vakantie viert in het Sauerland is heel gewoon en dergelijke crossovers zoekt men ook in het Vechtdal, bijvoorbeeld door een Wavintoer te organiseren.

Vooruitlopend op een groeiend bezoek van oosterburen denkt men alvast na over het eten: Duitsers willen een Duitse Bratwurst en geen Nederlandse namaak. Bij Attractiepark Slagharen heeft men dat begrepen, met ongeveer 30% Duitse gasten, want daar kan het origineel besteld worden.

Symposium
Het symposium op 19 juni is voor ondernemers die willen nadenken over vragen als: wie is de vakantiegast van de toekomst, wat heeft die gast nodig, wat moet op mijn bedrijf gebeuren om die toekomstige gast te kunnen ontvangen. Het Platvorm Gastvrij Hardenberg onder voorzitterschap van burgemeester Peter Snijders organiseert de bijeenkomst.

Woonproject Kloosterhaar afgerond

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft donderdag 1 juni de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van de Schoolstraat in Kloosterhaar. Hiermee is het project afgerond, dat bestaat uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen.

Eén van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning is mevrouw Barone van de Kruys. ‘’Ik ben heel blij met mijn nieuwe woning. Mijn dochter komt in een van de nieuwe eengezinswoningen hiernaast, mooier kan dus niet!’’.

De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen door middel van een zonneboiler en zonnepanelen
In het midden van het project wordt een parkje gecreëerd. De eerste bomen staan inmiddels op hun plek, in het najaar worden er meer bomen en planten geplaatst.

Ook dit project wordt onderdeel van de woordkunstroute van Beter Wonen Vechtdal. Net als vele andere complexen in Hardenberg en omgeving wordt ook hier een spreuk geplaatst ter verfraaiing van het complex. Deze zal in september onthult worden.en

ROVA wil zonnepanelen op Bovenveld

HARDENBERG – Nog vóór de zomervakantie krijgt de gemeenteraad een voorstel van B&W over grootschalige energieproductie. Hardenberg moet meer duurzame energie opwekken. Dat kan via restwarmte van bedrijven, via zonnepanelen en via windmolens, want zonder die laatste energiebron lukt het niet om de doelen te halen: 14% in 2020 en zelfs 30% in 2030.

De gemeente gaat de plannen samen met partners uitvoeren. Dat kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook groepen inwoners die ideeën hebben voor hun dorp. Eén partner heeft zich al gemeld, namelijk vuilverwerker ROVA. Dit bedrijf wil op vuilstortplaats Bovenveld tussen Hardenberg en Ommen een zonnepark aanleggen. Daar is 6 tot 17 hectare beschikbaar, voldoende om energie op te wekken voor tussen de 1.000 en 3.000 huishoudens.

De bevoegdheid om dit toe te staan ligt bij de provincie Overijssel, maar Hardenberg moet het bestemmingsplan wijzigen. Voor ROVA betekent het een forse investering, maar landelijke subsidies moeten ervoor zorgen dat de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Subsidie energiebesparing rijksmonumenten

HARDENBERG – De provincie Overijssel heeft donderdag 1 juni een nieuwe ronde geopend voor de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie de restauratie van rijksmonumenten zoals kerken, landhuizen, boerderijen, schuren en panden als het voormalige stadhuis van Hardenberg (zie foto). Sinds vorig jaar is het mogelijk om ook subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen aan rijksmonumenten. De regeling sluit op 1 juli om 19.00 uur. Het totale budget voor de subsidieregeling is 1.7 miljoen euro.

De provincie wil het cultureel erfgoed en het historische karakter ervan niet alleen behouden, maar ook toekomstbestendig maken. Volgens de provincie zijn energiebesparende maatregelen daarbij een belangrijke maatregel.