Nog één finale

Vorige week lukte het Tweede Divisionist HHC uit Hardenberg om klassebehoud in eigen handen te krijgen. Weliswaar via de nacompetitie, maar dat was al meer dan al die weken daarvoor.

Afgelopen zaterdag kregen de Hardenbergers het voor elkaar om zelfs directe handhaving af te kunnen dwingen. De 3-1 thuisoverwinning op VVSB en de nederlaag van UNA bij Kozakken Boys zorgden ervoor dat in de laatste wedstrijd van het seizoen in Veldhoven bij Eindhoven wordt beslist wie sowieso nog minimaal een jaar Tweede Divisie speelt en wie dat via de nacompetitie mag zien te regelen, samen met Spakenburg. Zaterdag werd ook de tweede degradant bekend. Na Jong FC Twente kan ook Jong Vitesse zich opmaken voor een seizoen Derde Divisie. En met het kampioenschap van Jong AZ zijn dat drie beloftenteams die verdwijnen. Volgens veel supportersgroepen een prima zaak, maar nog niet goed genoeg. Zij willen dat alle beloftenteams in een eigen competitie gaan spelen, maar dat zien de KNVB en de profclubs niet zitten.

Of HHC volgend seizoen weer tegen Jong Twente en Jong Vitesse moet spelen wordt zaterdag duidelijk op een ongetwijfeld oranje Sportpark Zeelst. HHC moet winnen, UNA heeft aan een gelijkspel genoeg. Aanvang 18.00 uur.

Vechtstromen wil zelf energie opwekken

Waterschap Vechtstromen wil over drie jaar 40% van de eigen energiebehoefte duurzaam opwekken. Een eerste verkenning heeft aangegeven dat dit het beste kan door op enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties zonnepanelen aan te brengen. Het meest kansrijk zijn de installaties in Almelo-sumpel, Almelo-vissedijk, Coevorden, Dedemsvaart, Den Ham, Haaksbergen, Oldenzaal, Rijssen en Vroomshoop.

Of de plannen ook echt haalbaar zijn wordt de komende tijd uitgezocht. Daarbij wordt gekeken naar eventuele subsidie, de mogelijkheid om aan te sluiten op het openbare elektriciteitsnetwerk, toestemming van de gemeenten en deelname door andere partijen.

Buurtaal spreken

HARDENBERG – De Nederlands-Duitse rapper Kalibah (eigen naam: Daniel Schroeder) treedt dinsdag 9 mei op in het LOC in Hardenberg. Hij doet dat voor een gehoor van zo’n 180 leerlingen uit de grensstreek, zowel uit Nederland als Duitsland. Zijn optreden maakt deel uit van de lustrumviering van de Dag van de Buurtaal. Hieraan doen circa 20 scholen mee uit onder meer Hardenberg, Nordhorn, Enschede en Gronau. Van de Hardenberger scholen zijn leerlingen aanwezig van het Vechtdal College en het Alfa-college.

De Dag van de Buurtaal heeft als doel om op een ontspannen manier te benadrukken dat een goede kennis van de taal van de buren van belang is voor leren, werken en het dagelijks leven in het grensgebied. Om het belang van de buurtaal voor de toekomst van de scholieren en studenten te onderstrepen, hebben de scholen zelf activiteiten georganiseerd. Zo gaan de vwo-leerlingen van het Vechtdal College zelf een rap maken rond het thema Buurtaal.

Dat de regionale overheden het belang van deze dag inzien blijkt uit de financiële ondersteuning door de Provincie Overijssel en de Niedersächsische Staatskanzlei.

Herdenking 4 mei

In vrijwel alle dorpen in de gemeente Hardenberg is donderdag 4 mei stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogshandelingen nadien in bijvoorbeeld Nederlands-Indië en Korea. In Hardenberg-stad was er zoveel belangstelling voor de dodenherdenking, dat er in het Spindepark bijna niet genoeg ruimte was om iedereen een goede plek te geven.

Nadat twee scholieren de 143 namen hadden voorgelezen van de omgekomen Hardenbergers en degenen die in Hardenberg zijn omgekomen zoals geallieerde piloten, werden twee minuten stilte gehouden, vervolgens werden het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen waarna kransen en bloemen werden gelegd. De plechtigheid werd afgesloten met een toespraak van wethouder René de Vent.

Gemeente houdt geld over

De gemeente Hardenberg heeft vorige jaar een kleine 6 miljoen euro overgehouden, terwijl er gerekend was op een tekort van een kleine 1,5 miljoen. Een groot verschil tussen begroting en werkelijkheid, erkennen B&W. Overigens net als het jaar daarvoor.

Het college verontschuldigt zich met de opmerking dat dit komt doordat enkele grote posten wat inkomsten en uitgaven betreft niet bekend waren bij het opmaken van de begroting.
Zo heeft de gemeente meer geld gekregen van het Rijk (0,9 miljoen), zijn aandelen Enexis verkocht (1,1 miljoen), zijn meer kavels voor industrie en woningen verkocht dan was voorzien en er is minder geld uitgegeven aan bijstand, omdat het aantal uitkeringen weliswaar licht is gestegen maar minder sterk dan was verwacht. Ook is geld van de WMO overgebleven (2,5 miljoen).

Doorschuiven van projecten
Een beetje ‘vals’ voordeel is het bedrag van 2,4 miljoen dat is overgebleven. Dit komt doordat projecten niet zijn gerealiseerd in 2016, maar in 2017 aan de beurt komen. Het bedrag kan dus meteen weer aan de begroting van 2017 worden toegevoegd, zodat de uiteindelijke ‘winst’ zo’n 3,5 miljoen euro is.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, stellen B&W voor, maar daarover beslist uiteindelijk de gemeenteraad. Aangezien er volgend jaar verkiezingen zijn is het niet denkbeeldig dat nog een deel van het bedrag dat is overgehouden wordt uitgegeven.

Meer racisme in Hardenberg

Misschien is het meest verbazingwekkende nog wel dat de raadsleden verbaasd waren over wat ze dinsdag 2 mei tijdens de raadsvergadering hoorden. Zes insprekers vertelden aan het begin van de vergadering over hun leven in Hardenberg: wat ze hadden meegemaakt in een azc, welke moeilijkheden ze waren tegengekomen bij hun inburgering en welke mooie, positieve zaken hen waren opgevallen. Dat inspreken was niet zomaar, maar omdat de gemeenteraad werd gevraagd geld van het rijk te besteden aan zaken die te maken hebben met integratie en participatie. Blijven is meedoen, is het motto van de gemeente, maar dat valt niet altijd mee.

Eén van de insprekers was trouwens geen buitenlander, maar een Hardenberger. Een dorpsgenoot – Romano Boshove – met een vader uit Macedonië, met het uiterlijk van iemand die vluchteling zou kunnen zijn. In het verleden al, maar na de komst van het azc Heemserpoort steeds vaker, hoort hij discriminerende opmerkingen. Over moslims die dood moeten, over ziektes die hem worden toegewenst en als hij bij het station is wordt hem geadviseerd een kaartje naar Aleppo te kopen. Zijn verhaal zorgde voor verbaasde blikken bij de mensen in de raadszaal en was voor enkele partijen aanleiding om stappen aan te kondigen.

Hulp bij zoeken naar werk
Meedoen wordt nieuwe Hardenbergers soms ook wel erg moeilijk gemaakt, was op te maken uit het verhaal van de heer Zia Ashkrez. In de Afghaanse hoofdstad Kabul had hij na een universitaire studie gewerkt als radioloog. In Nederland was zijn diploma niets waard, zodat hij naar Groningen moest om bij te leren, maar eerst naar Zwolle voor een taalcursus. Toen dat laatste was afgerond waren de regels gewijzigd en kon hij niet meer naar Groningen. Vervolgens heeft hij, om toch in de zorg te kunnen werken, de opleiding Helpende Zorg en Welzijn gevolgd, een 2-jarige opleiding voor vmbo’ers , die hij in zes maanden afrondde. En daarna de opleiding Sociaal agogisch werk. Maar tot nu toe heeft geen enkele sollicitatie iets opgeleverd en moet hij verplicht werken bij het ATC, het Arbeids Training Centrum, omdat hij een uitkering van de gemeente krijgt. Zijn wens: een baan, en het liefst op zijn niveau.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Uit de verhalen bleek wel dat de nieuwkomers niet positief door alle Hardenbergers worden ontvangen. Naroepen op straat is nog wel het minste. “Fijn dat u de verhalen van de straat met ons wilt delen”, kregen ze in de raadsvergadering te horen. Wat de verbazing van de raadsleden dan ook verklaart: ze weten blijkbaar te weinig van wat er op straat gebeurt.
Overigens waren er ook veel positieve verhalen te horen. Over de vrijheid om een raad toe te kunnen spreken, over de hartelijke ontvangst door buurtgenoten, de inzet van vrijwilligers en de hulp bij inburgering. Maar allemaal gaven ze aan dat meer werk gemaakt moet worden van taalcursussen. Niet 1 of 2 keer per week les, maar elke dag. Datzelfde geluid liet inspreekster Margret Ester uit Gramsbergen horen, taalcoach van het Taalcentrum. Zij constateert een gebrek aan ruimte voor lessen en gesprekken en voor voldoende materialen om beter en sneller de Nederlandse taal te leren.
Een 31-jarige Syriër, die nu 2,5 jaar in Hardenberg woont, maakte dat duidelijk. Hij sprak goed Nederlands, was dankbaar dat hij een opleiding als installateur bij het RTC kon volgen en hield de raad voor “…dat met jullie hulp en open hart alle nieuwe bewoners een goed leven geven kan worden.”

 

“Hulp en open hart kunnen voor goed leven zorgen.”


Niet ten koste van woningzoekenden

Wethouder René de Vent wilde graag meteen aan de slag met de plannen en ook CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman hield een pleidooi om van het voorstel een hamerstuk te maken, maar ondanks hun positieve gevoelens over het voorstel wilden CU-fractievoorzitter Wim Boersma en PvdA-fractievoorzitter Gitta Luiten dit pas over twee weken doen, bijvoorbeeld om hun visie te kunnen geven over de aanpak van racisme en discriminatie in Hardenberg en daar eventueel een amendement of motie aan te verbinden.
En ook om nog eens duidelijk naar voren te brengen dat de komst van vluchtelingen niet ten koste is gegaan van andere woningzoekenden. Wethouder Prinsse: “We hebben afgesproken met de woningbouwcorporaties dat ze sneller plannen maken voor nieuwbouw, dat er geen huurhuizen meer worden verkocht en dat er tijdelijke woningen gebouwd mogen worden. Dat is allemaal gelukt. Binnenkort komen er met steun van de provincie plannen voor tijdelijke woningen, er wordt gebouwd aan het Oosteinde tegenover de Herdenbergher en we gaan in een leegstaande school 5 appartementen maken voor mensen die dringend een woning nodig hebben.”

Dinsdag 16 mei zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het voorstel.

Eerste vaart Vechtezomp

GRAMSBERGEN – Toeristen die slechts kort een bezoek aan Gramsbergen brengen, maar ook dorpsbewoners die de Vecht al hun hele leven kennen, allemaal krijgen ze vanaf zaterdag 6 mei een uitgelezen kans de rivier op haar mooist te zien: het gedeelte van de Haandrik tot aan het Duitse dorp Laar. Die dag is de officiële ingebruikname van de Vechtezomp, wanneer de boot gedoopt wordt en haar naam wordt onthuld.

Het is de tweede Vechtezomp die zaterdag in de vaart wordt genomen. De eerste, een Duitse plabodem, is op 25 april 2015 bij de molen in Laar gedoopt. Beide boten zijn gebouwd op de scheepswerf van Piet Toering aan de Doorbraakweg in Gramsbergen.

In ruim een jaar tijd gemaakt door een ploeg vrijwilligers, waarvan sommigen eerder zelfs nog nooit met hout hadden gewerkt, laat staan een schip hadden gebouwd. De boot is gemaakt op basis van oude bouwtekeningen, waarbij advies is gegeven door mensen van de Bataviawerf in Lelystad. Dankzij een hoop inventiviteit en vooral het enthousiasme van de vrijwilligersploeg is de klus nu geklaard.

De 12 meter lange replica is wel voorzien van wat moderne snufjes, zoals een elektromotor, een lift voor mindervaliden, jetstreaming om beter te kunnen sturen en een hydraulische arm om de zware mast makkelijk te kunnen laten zakken. Weggewerkt achter hout, om het historische karakter van de boot niet aan te tasten.

Uitzicht
De ‘primeur’ had een groep lokale en regionale persvertegenwoordigers, die maandag 1 mei een tocht maakten van de ligplaats in Gramsbergen – nabij schipperscafé/brouwerij De Mommeriete – tot de brug in Laar. Onderweg was veel te zien, anders dan op het Nederlandse deel van de Vecht van bijvoorbeeld Gramsbergen naar Hardenberg, waar je als het ware tussen twee hoge wallen doorvaart. In het gedeelte van waar de Vecht kruist met het kanaal Almelo-De Haandrik tot aan Laar zijn geen dijken die het uitzicht belemmeren.

Na 6 mei zal de Vechtezomp regelmatig te zien zijn op de grensrivier, want er zijn al aardig wat tochten geboekt. De ruim twintig gediplomeerde, vrijwillige schippers heeft men dan ook hard nodig. Maar zonder boeking kan ook gevaren worden. Woensdag en donderdag zijn de dagen voor vrije tochten, waarbij altijd gevaren wordt, hoe veel of hoe weinig gasten ook aan boord zijn. Op de website www.vechtezomp.nl is te lezen welke arrangementen mogelijk zijn.