Waterschap gaat Bruchterbeek herinrichten

BRUCHT – Waterschap Vechtstromen gaat in de Bruchterbeek tussen de Vecht en de Markeweg in Brucht (Hardenberg) over een lengte van 700 meter een stuw verwijderen en een vispassage aanleggen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat er een goede leefomgeving voor vissen en planten. Met deze maatregelen is de beek vispasseerbaar, wat betekent dat vissen vanuit de Vecht de beek kunnen gebruiken om te paaien. Ook wordt een deel van de beek breder gemaakt om pieken in neerslag af te kunnen voeren. Het waterschap begint na de bouwvak met de werkzaamheden.

Kantines sportclubs mogelijk later dicht

HARDENBERG – De sportverenigingen met een kantine in de gemeente Hardenberg zijn een beetje ongerust geworden, vertelde de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering van 18 april.

Drie jaar geleden heeft de gemeente na overleg met de plaatselijke horeca en de sportclubs een nieuwe ‘horecawet’ aangenomen. Daarin stond onder meer dat de kantines een uur na de laatste wedstrijd zouden moeten sluiten. Het doel hiervan was het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen en de concurrentie met de horecabedrijven tegen te gaan. In de praktijk kwam hier niet zo veel van terecht, omdat er te weinig mensen waren om te controleren. En wanneer er wel gecontroleerd werd was het vooral om te kijken of aan jongeren werd geschonken, als de kantine te laat sloot werd alleen maar gewaarschuwd.

Geen alcohol voor jongeren
Sinds januari van dit jaar is dat anders, vertelde portefeuillehouder burgemeester Peter Snijders. Er is meer geld beschikbaar voor handhavers en zij gaan nu vaker op pad, hoewel aangekondigd. Daarbij is het niet de bedoeling bij een overtreding meteen de stekker eruit te halen, maar de bedoeling is dat een proces van bewustwording op gang wordt gebracht, dat jongeren en alcohol niet samengaan.

De CU had te horen gekregen dat het ‘vroege sluitingsuur’ een probleem was voor uitspelende teams. Die kunnen een wedstrijd niet meer nabespreken en dat is niet goed voor de sociale cohesie. Kijk nog eens naar het beleid en de opmerkingen, misschien zijn er verbeteringen mogelijk, was het advies van de CU.
B&W gaan binnenkort met de partners om de tafel zitten om te kijken wat de pijnpunten zijn en om de afspraken te evalueren. Voor juli zal dat gesprek plaatsvinden, beloofde Snijders, en daarna hoort de raad wat de resultaten zijn.

Nieuwe afspraken over bollenteelt

HARDENBERG – Het convenant tussen de stichting Bollenteelt Hardenberg, LTO Noord en de gemeente Hardenberg over het gebruik van middelen om het gewas te beschermen is vernieuwd. De afspraken uit 2014 worden met drie jaar verlengd, maar zijn wel op enkele punten aangescherpt.

De tienbollentelers die de gemeente telt zullen naar verwachting binnenkort hun handtekening onder de afspraken zetten, verwacht wethouder Douwe Prinsse. “Maar net als de vorige keer kan het zijn dat eentje niet wil meedoen. Die heeft zich echter wel aan de afspraken gehouden en we verwachten eigenlijk dat ook nu alle telers meedoen.”

Minder chemische middelen
Het vorige convenant is uitvoerig geëvalueerd. Twee keer zelfs, in 2015 en 2017. Daaruit is naar voren gekomen dat nog beter dan voorheen gewerkt moet worden met de nieuwste spuittechnieken, dat goed rekening gehouden moet worden met windrichting en windsterkte en dat minder chemische middelen gebruikt moeten worden.

Het nieuwe convenant is 18 april ondertekend en geldt voor een periode van drie jaar, met een jaarlijkse evaluatie.

Dorpshuis mag subsidie houden

BERGENTHEIM – De stichting Bergentheim Veur Mekaar mag de 75.000 euro houden die ze van de gemeente Hardenberg heeft gekregen voor de (ver)bouw van het plaatselijk dorpshuis. In september 2016 is het oude Carinova-pand als dorpshuis in gebruik genomen na een ingrijpende verbouwing. De gemeente is tevreden over de verantwoording van de stichting over het gebruik van de subsidie. Er is voldoende draagvlak en de continuïteit van het project is gewaarborgd. Er is zelfs een kleine buffer van zo’n 3.000 euro om eventuele tegenvallers op te vangen.

Raadsmeerderheid eens met verhuur Kastanjehof

HARDENBERG – Of het onderdak bieden aan startende ondernemers eigenlijk wel een kerntaak van de gemeente is, wilde de ChristenUnie dinsdag tijdens de raadsvergadering weten. Die nieuwe ondernemers zitten in de voormalige Kastanjehof, de basisschool aan de Lage Doelen in Hardenberg. Toen de school leeg kwam te staan wilden B&W het gebouw verkopen aan een partij die goede plannen voor het pand had – goed idee, vond het merendeel van de raad – en nu hebben ze besloten het gebouw toch maar niet te verkopen. De CU vond dit eigenlijk een verkapte subsidie aan startende ondernemers. Bovendien zijn er commerciële ruimtes genoeg die starters kunnen huren dus het kon geen kwestie van schaarste zijn.

Het CDA vond dat het college goed had gehandeld: er zitten nu 7 starters, hun aantal is groeiende, ze voelen zich daar thuis. Ook de PvdA, OpKoers en D66 stonden achter de maatregel van B&W. Er zijn meer gemeenten die panden als ‘broedplaats’ verhuren voor weinig centen, dit is een mooi initiatief, een kraamkamer voor starters, maar als ze eenmaal op eigen benen kunnen staan moeten ze weer verdwijnen, was de teneur.

VVD wil verkoop
De VVD had een afwijkende opstelling. Toen de Kastanjehof te koop zou worden aangeboden vond deze partij dat de school beter voor starters en zzp’ers gebruikt kon worden, maar nu B&W het idee van de VVD overnemen is het opeens niet goed genoeg meer. Juist niet verhuren maar verkopen, vonden de VVD’ers. Het is een mooi pand, daar kun je wat mee, maar de gemeente moet dat niet doen want die kan dat niet zo goed als een particulier. Het aanjagen van starters zit bovendien niet in een gebouw, maar bijvoorbeeld in het vormen van een fonds voor die starters.
Die laatste opmerking schoot de PvdA in het verkeerde keelgat: de VVD wil ondernemers subsidiëren met de opbrengst van de verkoop van de school en dat is vooral niet de bedoeling, vond de PvdA.

Verhuren het beste
Wethouder Prinsse antwoordde de partijen dat het verhuren van een gemeentelijk pand geen kerntaak is, maar het gebeurt wel vaker. Zo heeft de gemeente nog drie buurthuizen die verhuurd worden, om de gemeenschap te helpen die niet genoeg geld heeft om ze te kopen. Er waren wel twee gegadigden voor de Kastanjehof, maar die wilden niet veel betalen. Alle pogingen om ‘de markt’ te interesseren voor het pand zijn verder op niets uitgelopen. In het college is toen de discussie heropend en kwam men tot de conclusie dat opknappen en verhuren op dit moment het beste is.

Dat opknappen kost trouwens nog wel een paar centen: drie ton om precies te zijn. Verder loop je als gemeente ongeveer nog zo’n bedrag mis door de school niet te verkopen. “Maar als we aan de Koppellaan kavels voor woningen maken en we gebruiken de boekwaarde die het pand nog heeft, dan kan het zonder extra middelen betaald worden”, meende Prinsse.
Omdat de brief van B&W aan de raad over de verkoop geen voorstel bevatte, hoefde verder nergens een besluit over genomen te worden. Als er wel over gestemd had moeten worden zouden B&W voldoende steun krijgen om hun plan uit te voeren, omdat CDA, PvdA, D66 en OpKoers een ruime meerderheid vormen.

Goede-Doelen-Dag financieel groot succes

HARDENBERG – Het Vechtdal College in Hardenberg heeft woensdag 19 april een sportieve Goede-Doelen-Dag gehouden op de sportboulevard in Hardenberg. Leerlingen gingen gesponsord door ouders, familie en bekenden een half uur hardlopen, zwemmen fietsen of wandelen. Het doel van de actie was zoveel mogelijk geld inzamelen voor de organisatie Groot verzet tegen kanker. Dat is volgens de organisatoren goed gelukt, want de opbrengst was maar liefst 16.600 euro.

Vervolg
Zaterdag 22 april wordt de actie voortgezet op de voetbalvelden van HHC. Ieder jaar krijgt een goed doel de mogelijkheid om acties te houden op sportpark de Boshoek, de thuishaven van voetbalclub HHC. Dit jaar konden alle leden een idee inzenden. Het bestuur heeft gekozen voor het Vechtdal College in Actie.
Aanstaande zaterdag zullen de leerlingen en docenten die eind augustus de Mont Ventoux gaan beklimmen de hele dag geld inzamelen voor het goede doel. Dit gebeurt zowel bij de wedstrijd van HHC tegen HFC Haarlem als in de ochtend en middag daarvoor. De vereniging zal een deel van de recette van de wedstrijd afstaan.

Afspraken over bedrijventerreinen

REGIO – Onderzoek wijst uit dat er de komende tien jaar een vraag naar bedrijventerreinen in West-Overijssel is van ongeveer 424 hectare. De elf gemeenten in West-Overijssel, waaronder Hardenberg, hebben een aanbod aan bedrijventerreinen ter grootte van circa 397 hectare.

Op regionaal niveau is vraag en aanbod van bedrijventerreinen vrijwel in balans. Op lokaal niveau is echter bij enkele gemeenten voor de komende tien jaar meer aanbod dan vraag naar bedrijventerreinen. Dit geldt voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte en Zwolle. Het doel is om de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen op uiterlijk 1 juli 2020 in balans te hebben.
De huidige goede bedrijventerreinen wil men op niveau houden en overbodige terreinen zullen verdwijnen.

Expositie en kunstroute bij bezoekerscentrum De Wheem

Amateurschilder Jan Jager uit Balkbrug exposeert van zondag 30 april t/m eind augustus een selectie van zijn schilderijen in acryl bij Bezoekerscentrum De Wheem in het Reestdal. De werken verbeelden herkenbare en karakteristieke plekken in en rondom Oud Avereest.

Als aanvulling op de expositie heeft Landschap Overijssel samen met de schilder een kunstroute ontwikkeld: Kunstroute Oud Avereest. Deze route van circa 6 km verbindt een aantal mooie plekken in en rondom Oud Avereest die te zien zijn op de schilderijen. De expositie in bezoekerscentrum De Wheem loopt van 30 april t/m eind augustus. Ter plekke kunnen liefhebbers de kunstroute op papier verkrijgen, of men kan op elk gewenst moment de route downloaden uit de gratis routeapp van Landschap Overijssel, genaamd ‘Wandelen in Overijssel’.