De zaak Jacobs Balkbrug: VVD en D66 willen niet wachten tot raadsvergadering

De toestand bij Jacobs in Balkbrug houdt de gemoederen van politiek-Hardenberg nog steeds flink bezig. Het bedrijf wast grind en daar zijn de omwonenden niet blij mee, omdat ze vermoeden dat er schadelijke stoffen tussen zitten die de gezondheid bedreigen.
De gemeente wil het bestemmingsplan wijzigen, maar de rechtbank gaf een paar maand geleden aan dat er meer onderzoek moet komen. Dat onderzoek is geweest en volgens de gemeente staats niets aanpassing in de weg. Binnenkort wordt het plan dan ook opnieuw besproken in de gemeenteraad.

De VVD, goed begrijpend dat over minder dan een jaar verkiezingen worden gehouden, wil niet wachten tot de raadsvergadering van dinsdag 20 juni, maar heeft via raadslid Erik Back schriftelijke vragen gesteld aan B&W.
De partij wil van het college weten of ze van zichzelf vindt dat ze goed heeft gehandeld ten opzichte van Jacobs en de omwonenden.
En of B&W het bedrijf toch willen legaliseren, ondanks dat niet bekend is of een raadsmeerderheid dat wil?

Met name die laatste vraag zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij volgers van de politiek, want het is tenslotte de raad die hierover beslist. De volgorde is dan ook dat eerst een raadsbesluit wordt genomen en dat daarna pas de uitwerking volgt. Niet andersom.

Na deze vragen kon de andere nieuweling D66 niet achterblijven. Geen vragen, maar een persbericht waarin staat dat misschien aan alle wettelijke eisen wordt voldaan maar dat dit niet voldoende is. Volgens de partij hoort het bedrijf niet op die plek. Verhuizen naar een betere plek is mogelijk maar kost veel geld. Hoeveel geld en waar dat gehaald kan worden geeft D66 niet aan, maar B&W moeten hiervoor maar maatregelen nemen, meent fractievoorzitter Jacco Rodermond.

Jeugdtoernooi HHC krijgt nieuwe naamgever

Voor de 5e maar tevens laatste keer heeft zaterdag 10 juni het HHC- Itter Jeugd Voetbaltoernooi plaatsgevonden op sportpark de Boshoek in Hardenberg. Hieraan is door ruim 20 teams deelgenomen. Naast diverse jeugdteams van de organiserende vereniging waren er ploegen van onder meer FC Emmen, VVOG, ATC en Sparta Enschede.

Die laatste drie bleken nadat meer dan 50 wedstrijden in 4 poules waren afgewerkt ook de uiteindelijke winnaars in hun leeftijdsklasse.
Dat sponsor Henk Wiersma van Itter b.v. na 5 jaar op zoek gaat naar een andere vorm van binding met HHC betekent niet dat de organisatoren Herman van Tholen en Rick Brink nu niets meer te doen hebben.
Er is in de Rabobank al een nieuwe sponsor gevonden, zodat zaterdag het stokje tijdens de prijsuitreiking meteen overgedragen kon worden.

Jacobs in Balkbrug kan doorgaan met grindwassen

BALKBRUG – De Jacobs Groep aan De Pol in Balkbrug kan doorgaan met het wassen van dakgrind. B&W van de gemeente Hardenberg hebben besloten om niet tegen het bedrijf op te treden, ondanks dat de vergunningen nog niet op orde zijn. Volgens de gemeente voldoet het bedrijf wel aan de voorschriften en moet er alleen nog gewacht worden op de officiële toestemming.

Buurtbewoners hadden bezwaren ingediend tegen het bedrijf omdat ze denken dat er kankerverwekkend fijnstof vrijkomt bij de schoonmaak. Dat zou kunnen als er grind met teer verwerkt zou worden, maar dat mag Jacobs niet doen. De gemeente zag geen reden om op te treden, waarna de bewoners naar de rechter stapten. Die stelde ze in het gelijk omdat de gemeente geen duidelijk beeld zou hebben van de werkzaamheden van Jacobs.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Ook wat geluid en stof betreft blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen.

Hierna heeft de gemeente het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).
B&W hebben dan ook besloten dat niet tegen het bedrijf wordt opgetreden en dat de vergunningen zo spoedig mogelijk in orde worden gemaakt.

Nog geen oplossing voor stadsmuur

HARDENBERG – De reparatie van de stadsmuur in Hardenberg kost geld, maar hoeveel is niet te zeggen. In oktober van het vorige jaar is een deel van de muur bij het Wilhelminaplein ingestort. De gemeente heeft toen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gevraagd de oorzaak te onderzoeken en ook te adviseren over het herstel.

Het kost echter meer tijd dan was gedacht om de oorzaak te achterhalen. Pas als dat bekend is kan een restauratieplan worden gemaakt. Om die reden kan ook nog niet worden aangegeven hoeveel de herstelkosten bedragen. De gemeenteraad krijgt dinsdag 6 juni tijdens de bespreking van de Eerste Bestuursrapportage 2017 dan ook alleen maar het voorstel om bij de begrotingswijziging rekening te houden met een kostenpost voor herstel van de stadsmuur.

Vragen CDA over wateroverlast Balkbrug

Het CDA in de gemeente Hardenberg heeft bij monde van raadslid Arjen Roelofs vragen gesteld aan B&W over de herhaalde wateroverlast in Balkbrug.

Drie jaar geleden dachten de gemeente en de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland dat ze een oplossing hadden voor de overlast in De Wieken en De Omloop, maar, zei de gemeente: “Het echte vertrouwen komt uiteraard pas terug als er weer een extreme bui over Balkbrug is getrokken en de maatregelen goed hebben gewerkt”. Afgelopen weekeinde bleek volgens het CDA dat de oplossingen niet hebben gewerkt.

De christendemocraten willen nu van B&W weten of er nog meer maatregelen zijn gepland om de overlast tegen te gaan of dat er nieuwe maatregelen worden bedacht. Verder wil het CDA weten of er al contact is geweest met de waterschappen en wat die voor ideeën hebben om Balkbrug aan droge voeten te helpen.

Sporthal Bergentheim heeft nog halve ton tekort

BERGENTHEIM – De werkgroepen in Bergentheim die hebben onderzocht wat er moet gebeuren om sporthal de Möllincksslag in leven te houden, hebben hun werk gedaan. Er komt een nieuw stichtingsbestuur, een onderhoudsploeg van vrijwilligers, de horeca wordt anders geregeld en er wordt voortaan bespaard op energie. Alleen het achterstallig onderhoud zorgt nog voor grote problemen. Er is 350.000 euro nodig om de hal weer bij de tijd te brengen. Het nieuwe bestuur kon een ton ophoesten en vroeg de rest aan de gemeente, maar B&W willen de lasten verdelen: elk de helft. Dat betekent dat de sporthalbestuurders nog 50.000 euro elders moeten zien te vinden.

Toeristische sector zoekt toekomst

HARDENBERG – Het afgelopen jaar kende Hardenberg 1,2 miljoen overnachtingen door toeristen, maar dat vinden gemeente en de toeristische sector nog niet genoeg. Want meer overnachtingen betekent meer inkomsten en meer werkgelegenheid. Om te beginnen zijn de websites die toekomstige gasten moeten ‘lokken’ en informeren bij elkaar geveegd en is er één nieuw startpunt: visithardenberg.nl. Daarnaast wordt maandag 19 juni een symposium gehouden over De vakantiegast van de toekomst.

Op de nieuwe site zie je meteen dat de regio maar liefst 7 Europese topcampings telt, alleen is dat een kwetsbare sector. Mensen gaan weer wat makkelijker naar het buitenland of zoeken het gemak van bungalows. Die laatste groep onderkomens is in de regio niet sterk vertegenwoordigd, zodat daar extra aandacht voor nodig is.
Daarnaast wordt verbreding van het seizoen gezocht, zodat er meer gasten komen wier bezoek over een langere periode worden uitgespreid. En men wil meer Duitse gasten ontvangen. Jaarlijks steken miljoenen Nederlanders de grens over naar Duitsland, maar de omgekeerde beweging mag wel wat toenemen, vinden de toeristische ondernemers in de regio. Ze gaan daarbij vernieuwingen niet uit de weg. Een bezoek aan de Warsteiner brouwerij als je vakantie viert in het Sauerland is heel gewoon en dergelijke crossovers zoekt men ook in het Vechtdal, bijvoorbeeld door een Wavintoer te organiseren.

Vooruitlopend op een groeiend bezoek van oosterburen denkt men alvast na over het eten: Duitsers willen een Duitse Bratwurst en geen Nederlandse namaak. Bij Attractiepark Slagharen heeft men dat begrepen, met ongeveer 30% Duitse gasten, want daar kan het origineel besteld worden.

Symposium
Het symposium op 19 juni is voor ondernemers die willen nadenken over vragen als: wie is de vakantiegast van de toekomst, wat heeft die gast nodig, wat moet op mijn bedrijf gebeuren om die toekomstige gast te kunnen ontvangen. Het Platvorm Gastvrij Hardenberg onder voorzitterschap van burgemeester Peter Snijders organiseert de bijeenkomst.

Woonproject Kloosterhaar afgerond

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft donderdag 1 juni de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van de Schoolstraat in Kloosterhaar. Hiermee is het project afgerond, dat bestaat uit 10 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen.

Eén van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning is mevrouw Barone van de Kruys. ‘’Ik ben heel blij met mijn nieuwe woning. Mijn dochter komt in een van de nieuwe eengezinswoningen hiernaast, mooier kan dus niet!’’.

De woningen zijn opgedeeld in vier blokken van 5 woningen. Er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen door middel van een zonneboiler en zonnepanelen
In het midden van het project wordt een parkje gecreëerd. De eerste bomen staan inmiddels op hun plek, in het najaar worden er meer bomen en planten geplaatst.

Ook dit project wordt onderdeel van de woordkunstroute van Beter Wonen Vechtdal. Net als vele andere complexen in Hardenberg en omgeving wordt ook hier een spreuk geplaatst ter verfraaiing van het complex. Deze zal in september onthult worden.en