Grote woorden in de raad vallen verkeerd

HARDENBERG – Er zijn gemeenten waar het soms een beetje wild toegaat. In enkele Groningse raadzalen wordt wel eens met kopjes gesmeten. En bij onze zuiderburen in Twenterand wordt geen fysiek maar wel verbaal geweld gebruikt. Vooral door de leden van Gemeentebelangen. De manier waarop daar wordt gesproken en geschreven is voor Hardenbergers onherkenbaar. Het ergste wat hier wordt gezegd is dat men de woorden van een collega-raadslid ‘onbehoorlijk’ vindt. Of eigenlijk dat nog niet eens, men ‘heeft er grote moeite mee’.

PvdA-raadslid Gitta Luiten kreeg op die wijze dinsdag onderuit de zak. Volgens haar was het moeilijk te accepteren dat vorig jaar op de meest kwetsbare groepen 2,5 miljoen winst was gemaakt. De gemeente had namelijk geld dat bestemd was voor ondersteuning van hulpbehoevende inwoners in de reservepot gestopt. “Mensen die zorg nodig hebben, hebben dat niet ontvangen. Dat het dan in stenen en dergelijke wordt gestoken is niet te verteren.”
Dat schoot alle andere partijen flink in het verkeerde keelgat, omdat de raad beleid heeft afgesproken, daar geld beschikbaar voor heeft gesteld en een reserve zou opbouwen omdat over enige tijd tekorten worden verwacht op het gebied van zorg.

Het woord winst is verkeerd want we maken geen winst, zei de CU, stemmingmakerij noemde de VVD het en het CDA had moeite met de grote woorden omdat nergens is aangetoond dat de zorg tekort is geschoten. Luiten wilde per se de bevestiging dat het overgebleven geld van dit jaar en vorig jaar van samen 5 miljoen alleen aan de zorg wordt besteed. Maar ook dat viel niet in goede aarde, omdat ze zichzelf te kort deed, zei de VVD. “Eerst wordt beleid vastgesteld en daar zoeken we geld bij. En als dan meer geld nodig is dan die 5 miljoen dan vinden we dat.” Dat het geld in stenen wordt gestopt was volgens wethouder Jannes Janssen per se niet waar. “We willen geen geld overhouden over de rug van mensen. Kijk maar naar de huishoudelijk hulp. Als blijkt dat daar meer geld bij moet doen we dat. Zorggeld dat over is gaat niet naar stenen maar naar reserve.”

Diezelfde VVD kreeg nog een verbale aanvaring met de ChristenUnie over de visie van de raad op de detailhandelsstructuur. Zeg maar: waar zouden winkels moeten komen, wat zou de beste bestemming van bepaalde panden in het winkelgebied moeten zijn en wat is wenselijk op het gebied van wegen en parkeren. Voor Hardenberg gaf dit weinig reden tot discussie, voor Dedemsvaart wel. Jaren geleden is beleid vastgesteld en dat beleid heeft consequenties.
Erik Back van de VVD had insprekers gehoord en daar de conclusie aan verbonden dat de structuurvisie niet goed was voor bepaalde winkeliers. Er zouden dan ook aanpassingen moeten komen. Voor Wim Boersma van de CU was de maat vol. “Er zijn hier partijen die altijd alles ter discussie stellen en alleen maar ad hoc beleid willen voeren. Raadsleden voor ons hebben beleid vastgesteld en dat heeft gevolgen. Als de VVD vindt dat de uitvoering van het beleid niet goed is moet je het beleid veranderen. Dan moet dit stuk van tafel en moet je opnieuw beginnen.”
Zover wilde Back echter niet gaan, zodat het bij een korte woordenstrijd bleef en de detailhandelsstructuurvisie op 4 juli door de raad kan worden afgetikt.

Rodermond opnieuw lijsttrekker D66

De leden van D66 in Hardenberg hebben de huidige fractievoorzitter Jacco Rodermond opnieuw gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen worden in maart 2018 gehouden. De tegenkandidaat van Rodermond, fractiesecretaris Wim Sekeris, kreeg net iets minder stemmen.

Hoeveel ‘net iets minder is’ kon de partijsecretaris niet meedelen. “De leden hebben de lijsttrekker gekozen via e-voting. De benoeming vloeit voort uit het landelijk huishoudelijk reglement en niet door een bestuursbesluit”, aldus secretaris Willem Boeke.

Economie van Hardenberg heeft oppepper nodig

Als grensgemeente doet Hardenberg het niet slecht wat de economie betreft. Maar in vergelijking met de rest van Nederland mag er wel een tandje bij. Versnelling van de economische groei vraagt echter om een extra investering.

Uit analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bij een landelijke groei van 1% er voor Hardenberg niets verandert. Pas bij een groei van 2% profiteert Hardenberg mee. De werkgelegenheid in Hardenberg is sinds de economische crisis stabiel gebleven. Maar nu de economie herstelt, groeit de werkgelegenheid te weinig en de werkloosheid daalt onvoldoende mee. Ook een stijging van het aantal bedrijven heeft er niet voor gezorgd dat er meer banen bij zijn gekomen of dat de werkloosheid is gedaald.

Zonder ingrijpen van de lokale overheid in samenwerking met het bedrijfsleven verandert er niets. Nu heeft de raad al 100.000 euro voor 2017 beschikbaar gesteld om economische projecten uit te voeren, maar daar moet nog twee ton aan worden toegevoegd, stellen B&W voor. Ook voor het samen optrekken met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe is extra geld nodig.
Dinsdag 30 mei buigt de gemeenteraad zich voor de eerste keer over de collegeplannen, 20 juni zal hierover naar verwachting een besluit worden genomen.

Noabers aan de slag

Het aanbod is nog groter dan de vraag, maar het heeft tijd nodig voordat de inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hun schroom hebben overwonnen en hun noabers om hulp durven vragen.

Zaterdag 27 mei is het project Noaberschap Bruchterveld/Ebbenbroek officieel van start gegaan. Vanuit de werkgroep Wonen en Zorg zijn buurtbewoners benaderd om te helpen met klussen. Die oproep heeft ruim 100 aanmeldingen opgeleverd, maar slechts een klein deel kon zaterdag aan de slag met het knippen van een heg, een oprit onkruidvrij maken, gras maaien en schoffelen bij een woning aan de Broekdijk, want tot nu toe hebben zich nog maar twee bewoners gemeld met een hulpvraag.

Als inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hulp nodig hebben bij klussen en karweitjes dan kunnen ze bellen naar 06-27130333 van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

Kluitje in het riet voor D66

HARDENBERG – Ruim een jaar geleden, op 22 maart 2016, hebben D66 en de ChristenUnie in Hardenberg een motie ingediend om B&W te laten onderzoeken of er langs de N34 geluidsschermen geplaatst kunnen worden die energie opwekken.
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei, toen de jaarrekening van 2016 werd besproken, vroeg D66 hoe het met dat onderzoek zat, “want we hebben daar nog niks over gehoord”, zei fractievoorzitter Jacco Rodermond.
Het enige wat hij te horen kreeg van wethouder Jannes Janssen was: “Dat levert te weinig op.”

Daar bleef het bij, terwijl een week daarvoor bekend is geworden dat Bam Infra tussen Pijnacker en Nootdorp een geluidsscherm van 480 meter lang gaat aanleggen, die op jaarbasis 30 megawattuur gaat opwekken, genoeg voor 10 huishoudens. Eind 2017 moet de geluidswal met daarin zonnecellen in glas gereed zijn.

Het is niet bekend of D66 in Hardenberg nog tekst en uitleg van wethouder Jannes Janssen wil hebben, waarom het project in Hardenberg niet uitgevoerd kan worden.

Huishoudboekje gemeente Hardenberg valt niet tegen

HARDENBERG – “Het coalitieprogramma is uitgevoerd, we hebben 12 miljoen euro bezuinigd en er staat nog wat geld op de bank voor de nieuwe raad, hoewel minder dan we vorig jaar hadden verwacht.” De Hardenberger wethouder van financiën Jannes Janssen (foto) is niet iemand die zichzelf op de borst slaat, want hij weet ook wel dat het gunstige huishoudboekje van de gemeente voor een deel wordt bepaald door zaken waar je geen invloed op hebt. Maar hij klonk woensdagmiddag bij de presentatie van de Kadernota 2018 aardig tevreden. Deels omdat B&W in zijn ogen goed met het geld van de burgers zijn omgegaan en deels omdat de gemeenteraad de bezuinigingen heeft geaccepteerd en niet heeft potverteerd en geld aan ‘allemaal leuke dingen’ heeft uitgegeven.

Er is het afgelopen jaar een beetje gewerkt aan de lastenverlichting die de raad wilde: de OZB voor niet-woningen is verlaagd en er is korting gegeven op de afvalstoffenheffing en de rioollasten. Ook komend jaar kan de heffing voor afval met een tientje naar beneden en de rioolrechten kunnen zelfs structureel met tien euro worden verlaagd.
Het huishoudboekje laat het toe dat in de begroting voor volgend jaar, de laatste van deze raadsperiode, nog wat geïnvesteerd kan worden terwijl de schuldenlast is verminderd. Tenminste, als de gemeenteraad in de junivergadering met de voorstellen akkoord gaat.

Het college wil geld uitgeven aan het versterken van de economie, want dat is nodig voor de werkgelegenheid en de groei van de gemeente. Dat gebeurt samen met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe. Verder wordt er geld gereserveerd voor het moderniseren van de winkelcentra in met name Hardenberg en Dedemsvaart: kleiner, moderner en toegerust voor de toekomst. Verder wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens minder kwijt zijn aan een eigen bijdrage.

Tijdens een van de voorgaande raadsvergadering heeft de raad zich sterk gemaakt voor duurzaamheid, zodat B&W geld willen uitgeven aan kansrijke duurzame energieprojecten. Bovendien geeft de gemeente het goede voorbeeld door vier jaar lang een half miljoen euro per jaar uit te geven aan zuiniger verlichting in openbare gebouwen en aan straatverlichting. “Veel geld, maar deze investering verdient zichzelf voor een deel weer terug omdat we minder geld kwijt zijn aan vervanging, reparaties en elektriciteitskosten”, vertelt Janssen.

Voor de nieuwe gemeenteraad, die in 2018 wordt gekozen, blijft zo’n 3 miljoen euro over om te investeren. Op die manier kan er ook echt politiek worden bedreven door de politieke partijen en is het niet alleen maar ‘op de winkel passen’. Bovendien kunnen er nog incidentele meevallers komen zoals meer industriegrond verkopen dan was gedacht of meer woningen bouwen dan waarop was gerekend. Maar daarnaast is de financiële toekomst ook onzeker omdat niet bekend is wat het Rijk doet en het is onbekend of de economische groei doorzet.

De raad bespreekt de Kadernota eerst op 6 juni, waarna dinsdag 20 juni een besluit wordt genomen.

Asbest van schooldak

De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart moet uiterlijk over 5 jaar een nieuw dak hebben. Voorlopig kan het pand nog een paar jaar gebruikt worden als onderkomen voor vijf woonurgenten of statushouders, maar het dak voldoet nog niet aan de asbestwetgeving en energiewetgeving.

Vóór 2024 dienen asbesthoudende daken gesaneerd te zijn en voor 2023 moeten verhuurde panden voldoen aan energielabel C. Voor Het Talent betekent dit dat uiterlijk eind 2022 het asbesthoudende dak vervangen moet zijn door een nieuw, asbestvrij dak met hogere isolatiewaarde.

B&W van Hardenberg hebben daarom besloten in eerste instantie de school 5 jaar vrij te geven voor gebruik als woning, mits de provincie Overijssel meebetaalt aan het plan. Na deze periode wordt opnieuw een afweging gemaakt op basis van de investering en de vraag naar dergelijke woningen. Het kan zijn dat de woonvergunning nog eens 5 jaar verlengd wordt.