Parkbewoners willen ander gemeentelijk beleid

HARDENBERG – Eigenaars die hun recreatiewoning permanent bewonen krijgen 4 jaar extra tijd om een ander hoofdverblijf te vinden. Dat voorstel van B&W is dinsdag tijdens de raadsvergadering behandeld, maar de bespreking liep vergadertechnisch enigszins uit de hand.

Bezitters van recreatiewoningen in Bergentheim (Park Moscou) en Rheezerveen (Stoetenslagh) hebben de bespreking van het voorstel aangegrepen, om opnieuw te pleiten voor verandering van beleid. Maar hun verzoek aan de raadsleden was compleet tegenovergesteld. Park Moscou wil dat permanente bewoning wordt toegestaan en dat niet gehandhaafd wordt, vertelde bewoonster Ingrid van der Zon (foto links), terwijl park Stoetenslagh betere handhaving wil omdat er veel overlast is door arbeidsmigranten, veelal seizoenarbeiders uit Oost-Europa, en mensen met psychische problemen. De paar permanente bewoners zouden dan weer niet lastiggevallen moeten worden.

Doordat er maar liefst vijf insprekers waren over dit onderwerp, lieten verschillende raadsleden zich verleiden bespiegelingen te houden over de toekomst van het beleid. Terwijl dat nu niet aan de orde was. Men vroeg om een permanente oplossing en het leveren van maatwerk. Precies de zaken die al in het voorstel van B&W werden genoemd.

Pilot provincie
Wethouder Martijn Breukelman, vervanger van portefeuillehouder burgemeester Peter Snijders, gaf aan dat de provincie Overijssel wil kijken of haar beleid aangepast moet worden, omdat één regel voor alle parken in de praktijk niet goed werkt. Daartoe wordt een pilot gehouden waar de Vechtdalgemeenten aan willen meewerken. “Maar als bepaalde parken in Hardenberg niet aan de pilot kunnen meedoen, bijvoorbeeld Park Moscou, dan gaan B&W zelf in gesprek met de bewoners”, zegde wethouder Breukelman toe.

Binnen 4 jaar nieuw voorstel
De uitkomst van de pilot kan zijn dat park Moscou een dubbele bestemming krijgt, waar plek is voor recreatiewoningen en waar permanent gewoond mag worden, maar dat voor Stoetenslagh andere regels gelden om verloedering, verpaupering en overlast tegen te gaan, zoals inspreker Pieter Bode (foto rechts) dat noemde.

Binnen 4 jaar moet de pilot zijn afgerond en moet een voorstel op de raadsagenda komen, want wethouder Martijn Breukelman gaf aan dat het probleem deze raadsperiode definitief geregeld moet zijn.