Raadsmeerderheid eens met verhuur Kastanjehof

HARDENBERG – Of het onderdak bieden aan startende ondernemers eigenlijk wel een kerntaak van de gemeente is, wilde de ChristenUnie dinsdag tijdens de raadsvergadering weten. Die nieuwe ondernemers zitten in de voormalige Kastanjehof, de basisschool aan de Lage Doelen in Hardenberg. Toen de school leeg kwam te staan wilden B&W het gebouw verkopen aan een partij die goede plannen voor het pand had – goed idee, vond het merendeel van de raad – en nu hebben ze besloten het gebouw toch maar niet te verkopen. De CU vond dit eigenlijk een verkapte subsidie aan startende ondernemers. Bovendien zijn er commerciële ruimtes genoeg die starters kunnen huren dus het kon geen kwestie van schaarste zijn.

Het CDA vond dat het college goed had gehandeld: er zitten nu 7 starters, hun aantal is groeiende, ze voelen zich daar thuis. Ook de PvdA, OpKoers en D66 stonden achter de maatregel van B&W. Er zijn meer gemeenten die panden als ‘broedplaats’ verhuren voor weinig centen, dit is een mooi initiatief, een kraamkamer voor starters, maar als ze eenmaal op eigen benen kunnen staan moeten ze weer verdwijnen, was de teneur.

VVD wil verkoop
De VVD had een afwijkende opstelling. Toen de Kastanjehof te koop zou worden aangeboden vond deze partij dat de school beter voor starters en zzp’ers gebruikt kon worden, maar nu B&W het idee van de VVD overnemen is het opeens niet goed genoeg meer. Juist niet verhuren maar verkopen, vonden de VVD’ers. Het is een mooi pand, daar kun je wat mee, maar de gemeente moet dat niet doen want die kan dat niet zo goed als een particulier. Het aanjagen van starters zit bovendien niet in een gebouw, maar bijvoorbeeld in het vormen van een fonds voor die starters.
Die laatste opmerking schoot de PvdA in het verkeerde keelgat: de VVD wil ondernemers subsidiëren met de opbrengst van de verkoop van de school en dat is vooral niet de bedoeling, vond de PvdA.

Verhuren het beste
Wethouder Prinsse antwoordde de partijen dat het verhuren van een gemeentelijk pand geen kerntaak is, maar het gebeurt wel vaker. Zo heeft de gemeente nog drie buurthuizen die verhuurd worden, om de gemeenschap te helpen die niet genoeg geld heeft om ze te kopen. Er waren wel twee gegadigden voor de Kastanjehof, maar die wilden niet veel betalen. Alle pogingen om ‘de markt’ te interesseren voor het pand zijn verder op niets uitgelopen. In het college is toen de discussie heropend en kwam men tot de conclusie dat opknappen en verhuren op dit moment het beste is.

Dat opknappen kost trouwens nog wel een paar centen: drie ton om precies te zijn. Verder loop je als gemeente ongeveer nog zo’n bedrag mis door de school niet te verkopen. “Maar als we aan de Koppellaan kavels voor woningen maken en we gebruiken de boekwaarde die het pand nog heeft, dan kan het zonder extra middelen betaald worden”, meende Prinsse.
Omdat de brief van B&W aan de raad over de verkoop geen voorstel bevatte, hoefde verder nergens een besluit over genomen te worden. Als er wel over gestemd had moeten worden zouden B&W voldoende steun krijgen om hun plan uit te voeren, omdat CDA, PvdA, D66 en OpKoers een ruime meerderheid vormen.