Tijdelijke aanlegplaatsen voor pleziervaart

HARDENBERG – Volgend jaar komen er ligplaatsen voor bootjes in de Vecht bij Hardenberg, tussen het haventje en restaurant De Troubadour.

Dat gebeurt in de vorm van drijvende aanlegsteigers. Eerst tijdelijk voor het vaarseizoen 2019, maar ondertussen wordt met belanghebbenden en omwonenden gewerkt aan een definitieve versie. B&W laten enkele mogelijkheden voor ligplaatsen uitwerken. Die worden eerst met de betrokken inwoners besproken en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd.

De definitieve aanlegplaatsen moeten voor het begin van het vaarseizoen 2020 zijn gerealiseerd, zo is de bedoeling. Het idee van de watersportvereniging om de Voorstraatbrug te vervangen door een ophaalbrug wordt voorlopig even onder in de la gelegd.