Treinstation moet veiliger worden gemaakt

HARDENBERG – Het treinstation in Hardenberg scoort slecht op reizigersveiligheid. Dat concludeert onderzoeksbureau Arcadis. Dit bureau heeft op verzoek van de gemeente Hardenberg hier onderzoek naar gedaan.

Doordat het op het station Hardenberg steeds drukker wordt nu de lijn Almelo-Mariënberg is doorgetrokken naar Hardenberg en doordat mbo-scholieren een ov-jaarkaart hebben gekregen, heeft het gemeentebestuur zich afgevraagd of op bepaalde piekmomenten de veiligheidssituatie wel voldoet aan de normen die ProRail daarvoor hanteert. Daarom is aan Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie voor reizigers op het zogenoemde ‘eilandperron’ van station Hardenberg.

Arcadis heeft enkele dagen het aantal reizigers geteld, gekeken hoe de reizigersstroom wordt afgewerkt en die gegevens vervolgens vergeleken met de veiligheidsnormen van ProRail.
Ook in 2015 is dit gebeurd en het blijkt dan, dat op de drukste momenten het aantal reizigers met 20% is toegenomen. Het is zelfs zo dat het aantal reizigers in 2018 al hoger is dan wat volgens prognoses in 2030 verwacht kan worden.

Perron niet veilig
De onderzoekers is opgevallen dat de veiligheid te wensen overlaat doordat het perron zo’n twee meter te smal is, doordat er obstakels in de weg staan en doordat de passagiers te dicht bij de rijdende treinen moeten wachten. Voor een oplossing van deze problemen heeft de gemeente al een mooi plan op de plank liggen, maar op dit moment is er niemand die daarvan de kosten wil dragen.

Op korte termijn kan de veiligheid wel wat verbeterd worden door masten bij de perroningang te verwijderen, de zitbanken te vervangen door leunbanken zodat het looppad vrij blijft en de palen voor in- en uitchecken te verplaatsen zodat geen wachtrij op gevaarlijke plekken ontstaat. Op de langere termijn is het beter het perron te verbreden en een tunnel naar het perron aan te leggen. Hierdoor rijden de treinen niet meer vlak langs de wachtende reizigers die het station willen verlaten.

Tunnel onder perron
Hoewel er op dit moment nog geen partijen zijn die samen met de gemeente het grote stationsplan willen uitvoeren, willen B&W wel een gedeelte uit het plan uitwerken, samen met ProRail, NS Stations en de provincie Overijssel. Zo komt er een tunnel onder het perron voor reizigers die hun auto op een nog aan te leggen parkeerterrein aan de ziekenhuiskant kunnen parkeren. Aan de stadskant worden nieuwe fietsenstallingen gemaakt en er komt een nieuwe plek voor de bushaltes. Hoewel de opgang van de tunnel naar het perron uit de plannen is verdwenen, wordt de mogelijkheid opengehouden dit over een aantal jaren toch uit te voeren.