Wendt blijft vechten voor schoenmakershuisje

HARDENBERG – Het voormalig schoenmakershuisje aan de Haardijk in Hardenberg, op de hoek met de Hessenweg, blijft jaren na afbraak de gemoederen nog steeds bezig houden. Hardenberger Jan Wendt, die in september 2018 tijdens een raadsvergadering hierover insprak, heeft een open brief geschreven aan B&W en de raad waarin hij om actie vraagt.

Nadat Wendt de raadsleden in september probeerde wakker te schudden, zijn schriftelijke vragen gesteld door de raadsleden Roelofs (CDA) en Odink (CU).
In hun beantwoording gaven B&W aan dat inderdaad is afgesproken dat het schoenmakershuisje enkele tientallen meters verplaatst zou worden, naar een plek aan de Hessenweg. Op dit moment is die plek een extra parkeerplaats van de Rabobank, waarvoor toestemming is gegeven tot eind 2020. Volgens B&W kan er tot die tijd niets gebeuren. En als er herbouwd gaat worden is dat voor rekening van de eigenaar van het huisje, bouwbedrijf Zweers uit Ane.

Morele verplichting aannemer
“Zeer teleurstellend en vooral nietszeggend”, was de reactie van Wendt. Hij wil niet dat tot eind 2020 wordt gewacht, omdat die parkeerplaats overbodig is omdat hij al tijden niet meer gebruikt wordt. “Juridisch zal aannemer Zweers misschien niets te verwijten zijn maar moreel des temeer”, vindt Jan Wendt. “Het is aan uw college om de onderhandelingen met Zweers te starten om tot goede afspraken te komen, omdat u tot nu toe in gebreke bent gebleven.”

Veeg uit de pan
Ook de gemeenteraad krijgt een veeg uit de pan. In de eerste plaats omdat te weinig druk op B&W wordt uitgeoefend om de belofte van herbouw waar te maken. Maar ook omdat er te weinig wordt gedaan met de boodschap van insprekers, meent Wendt.

Als de raad participatie van burgers zo belangrijk vindt en het toejuicht dat inwoners inspreken, dan moet er ook een vervolg komen, want een inspreker hoort nooit weer iets van zijn bijdrage, schrijft Wendt in zijn brief. “Je zou de inspraak in het presidium kunnen bespreken en als geen enkel raadslid brood ziet in het verhaal kan dat aan de inspreker kenbaar worden gemaakt. Dan kan hij of zij verder actie ondernemen.”