Gemeente wil mening jongeren weten

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft hogeschool Saxion gevraagd een manier te vinden om erachter te komen waarom jongeren na hun studie in Hardenberg willen blijven of er terugkeren, of waarom ze zo snel mogelijk willen vertrekken.

Eigenlijk willen B&W de omgevingsvisie van jongeren weten of hun mening over de toekomst van Hardenberg maar zo’n directe vraag levert vrijwel niets op, omdat hij ‘saai’ wordt gevonden. Harrie Kiekebosch, docent en onderzoeker van Saxion, had bedacht om leerlingen van het Vechtdal College in te schakelen voor een vlog. Daarin werd de vraag gesteld “Waarom kom je na je studie wel/niet terug naar Hardenberg?” Vervolgens zijn de leerlingen van de bovenbouw gevraagd hun antwoord op papier te zetten. Het project is deze week afgerond en wordt binnenkort aan de gemeente overhandigd.

Dinsdagmiddag, voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering, hebben de leerlingen Leona van Empelen en Christiaan Brunink in de raadszaal aan B&W en de raadsleden uitleg gegeven over het project en de filmbeelden laten zien.

Eerste exemplaar boek Ommerschans voor Herman Finkers

OMMERSCHANS – Het eerste exemplaar van het boek Onzichtbare Mensen is woensdagmiddag in de Ommerschans overhandigd aan de Twentse cabaretier, zanger en droogkloot Herman Finkers.

Het is een boek met verhalen van mensen die in de kolonie de Ommerschans hebben gewoond wegens armoede. En over mensen die nu in armoede leven: financiële armoede, relatieve armoede of sociale armoede. Geschreven vanuit de mensen zelf.
Aan het boek hebben veel schrijvers meegewerkt: leden van het Schrijverscollectief Hardenberg en tientallen gastschrijvers, waaronder leerlingen van het Vechtdal College en De Nieuwe Veste.

Herman Finkers is gevraagd het eerste exemplaar in ontvangst te nemen omdat voorouders van hem in de straf- en bedelaarskolonie Ommerschans hebben gewoond: ingekomen als gezin met drie kinderen en weer vertrokken met nog maar één kind. De andere twee zijn daar overleden en in een massagraf op het bedelaarskerkhof begraven.

Meer foto’s op: www.hardenberginbeeld.nl

Haventje Hardenberg wordt uitgebreid voor watersporters

HARDENBERG – Eerst het huidige haventje in Hardenberg-centrum geschikt maken voor de komst van meer boten en dan kijken of het mogelijk is het huidige parkeerdek De Gedempte Haven heel of half af te breken om er een echte haven van te maken. Dat zijn de plannen van B&W nu dankzij sluizen in de Vecht er meer bootjes in Hardenberg kunnen komen.

Het haventje moet geschikt worden gemaakt voor zo’n 20 ligplaatsen en 2 plekken voor grotere schepen zoals rondvaartboten of de Vechtzomp, die vanaf 2020 kunnen aanmeren in Hardenberg. Dat betekent uitbreiding met drijvende steigers en het probleem van verzanding tegengaan. Voor het nieuwe haventje is een heus havenreglement gemaakt, waarin onder meer staan dat per nacht 1,25 per strekkende meter betaald moet worden (minimaal 5 meter) en daarnaast 97 cent toeristenbelasting per persoon. Er wordt nog een app gemaakt om dit makkelijk te kunnen afrekenen.

De gemeente heeft met diverse belangengroepen de verschillende mogelijkheden bekeken: onder meer bij de Willem-Alexanderbrug, bij het huidige haventje en tussen de Vechtbruggen. Er is voor het haventje gekozen omdat dan de mogelijkheid wordt opengehouden een grotere haven te maken. Een nieuwe Vechtbrug zit nog niet in de plannen van B&W verwerkt, daarvoor is volgens het college de noodzaak op dit moment minder groot.

De kosten voor het geschikt maken van het huidige haventje worden geschat op 634.000 euro.

Hardenberg zoekt extra rupsenbestrijders

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg kan binnenkort misschien samen met de Twentse buren op werkbezoek naar Limburg. Bijna alle Twentse gemeenteraden willen dat hun gemeentebestuur iets doet aan de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt en Limburg schijnt de oplossing voor het probleem te hebben.

De raad van Hardenberg gaf dinsdagavond een soortgelijk signaal af aan B&W. Een motie van CDA, CU en VVD waarin B&W werden opgeroepen om meteen te beginnen met extra maatregelen om de rups te bestrijden werd unaniem aangenomen.
GroenLinks zou graag zien dat de beestjes op een groene manier bestreden zouden worden maar de VVD maakte het niet uit hoe. (“dus desnoods met napalm”, concludeerde wethouder Luiten). De oplossing door honderden nestkastjes op te hangen had geen zoden aan de dijk gezet, dus vond VVD-fractievoorzitter Bert Gelling dat rigoureuze maatregelen niet geschuwd moesten worden. Lees meer

Wethouders werken zich in het zweet op nieuwe trimbaan

HARDENBERG – Nuttig, mooi en gezond. Het Vechtpark bij Hardenberg krijgt steeds meer functies. Het gebied moet water vasthouden, het is een el dorado voor vogels, langs de oevers van de rivier staan van Baalder tot natuurcentrum De Koppel kunstwerken en er kan nu ook gesport worden.

Op diverse plekken is een soort trimbaan aangelegd waar men kan klimmen en klauteren. Een idee dat door inwoners is aangedragen en door de gemeente en sportondernemers is uitgewerkt. De officiële opening gebeurde dinsdagavond bij het Heemsermarspark door de wethouders Martijn Breukelman en Alwin te Rietstap. Die opening was niet het traditionele lintje doorknippen, door een papieren schutting fietsen of een doek wegtrekken maar actief de trimbaan afwerken, samen met andere sporters en onder begeleiding van professionele instructeurs.

Trimbaan
De trimbaan bestaat uit houten elementen en boulderingstenen die op drie plekken in het Vechtpark zijn geplaatst: ter hoogte van de Molengoot, het Heemsermarspark en de wijk Baalder. In het Heemsermarspark ligt een obstacleparcours. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen. Bij Baalder zijn workout elementen geplaatst die geschikt zijn voor een effectieve krachttraining.
Bij de Molengoot zijn langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kan men in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken.

Meer foto’s op: www.hardenberginbeeld.nl