Raad verdeeld over kadernota

HARDENBERG – Het zou een vraag in een Pub quiz kunnen zijn: welke tekst is van de VVD in Hardenberg en welke van de PvdA?

Tekst 1: We hebben de coalitie even de ruimte gegeven om erin te komen, maar dat is nu wel voorbij. De kadernota is flinterdun, u hebt geen enkel inzicht in de financiële huishouding, u brengt geen verbinding van betekenis. We hadden ons verheugd op een frisse aanpak door nieuwe bestuurders, maar we zien een lege agenda en niet goed voorbereide plannen. Hardenberg verdient een beter college.

Tekst 2: Het eerste echte jaar van dit college zit er op. Met fris elan is de sterk verjongde groep bestuurders aan de slag gegaan. In het begin nog met de handrem er op want veel aandacht en energie ging er naar de boedelscheiding met Ommen, maar zo zachtjes aan komt het college op stoom, onder andere met een jaarrekening en kadernota die vernieuwing uitstralen. Lees meer

Lampjes op rotonde blijven wat langer zitten

HARDENBERG – Als je een pilotproject hebt mag er ook iets misgaan. Bij het project ITS (‘de rode en groene lampjes op de rotonde bij het gemeentehuis’) is dat communicatie, zo lijkt het.

De bedoeling van de lampjes is dat fietsers – en dan met name scholieren – geen gebruik maken van de Bruchterweg als daar vrachtwagens, bussen of landbouwvoertuigen richting het centrum rijden, maar dat ze een veiliger route kiezen via bijvoorbeeld de Witte de Withstraat en de Piet Heinstraat.

De werking van het systeem is in nieuwsbrieven meegedeeld, via advertenties in huis-aan-huisbladen kenbaar gemaakt, er zijn filmpjes gemaakt voor Facebook en Instagram, op school is er tijdens mentorlessen aandacht aan besteed en toch is de bedoeling van het project niet tot iedereen doorgedrongen. Permanente aandacht blijkt nodig, zodat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) in Overijssel samen met de gemeente hebben afgesproken dat de proef nog wordt voortgezet tot zo’n beetje zomer 2020.

Een eerste stap is gezet met het plaatsen van andere borden om de fietsers beter te attenderen op het systeem als ze de rotonde naderen. Daarnaast wordt binnenkort contact opgenomen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Hardenberg om af te spreken hoe de nieuwe leerlingen op de hoogte worden gebracht van het systeem en hoe ouderejaars nog indringender bij de pilot betrokken kunnen worden. Maar ROV en gemeente willen zich niet alleen richten op scholieren, ook ouders, toeristen en bezoekers van het centrum moeten weten wat de pilot inhoudt en waarom het de veiligheid voor fietsers kan vergroten. Hoe ze dat willen doen wordt de komende maanden uitgezocht.

Gemeente wil mening jongeren weten

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft hogeschool Saxion gevraagd een manier te vinden om erachter te komen waarom jongeren na hun studie in Hardenberg willen blijven of er terugkeren, of waarom ze zo snel mogelijk willen vertrekken.

Eigenlijk willen B&W de omgevingsvisie van jongeren weten of hun mening over de toekomst van Hardenberg maar zo’n directe vraag levert vrijwel niets op, omdat hij ‘saai’ wordt gevonden. Harrie Kiekebosch, docent en onderzoeker van Saxion, had bedacht om leerlingen van het Vechtdal College in te schakelen voor een vlog. Daarin werd de vraag gesteld “Waarom kom je na je studie wel/niet terug naar Hardenberg?” Vervolgens zijn de leerlingen van de bovenbouw gevraagd hun antwoord op papier te zetten. Het project is deze week afgerond en wordt binnenkort aan de gemeente overhandigd.

Dinsdagmiddag, voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering, hebben de leerlingen Leona van Empelen en Christiaan Brunink in de raadszaal aan B&W en de raadsleden uitleg gegeven over het project en de filmbeelden laten zien.

Eerste exemplaar boek Ommerschans voor Herman Finkers

OMMERSCHANS – Het eerste exemplaar van het boek Onzichtbare Mensen is woensdagmiddag in de Ommerschans overhandigd aan de Twentse cabaretier, zanger en droogkloot Herman Finkers.

Het is een boek met verhalen van mensen die in de kolonie de Ommerschans hebben gewoond wegens armoede. En over mensen die nu in armoede leven: financiële armoede, relatieve armoede of sociale armoede. Geschreven vanuit de mensen zelf.
Aan het boek hebben veel schrijvers meegewerkt: leden van het Schrijverscollectief Hardenberg en tientallen gastschrijvers, waaronder leerlingen van het Vechtdal College en De Nieuwe Veste.

Herman Finkers is gevraagd het eerste exemplaar in ontvangst te nemen omdat voorouders van hem in de straf- en bedelaarskolonie Ommerschans hebben gewoond: ingekomen als gezin met drie kinderen en weer vertrokken met nog maar één kind. De andere twee zijn daar overleden en in een massagraf op het bedelaarskerkhof begraven.

Meer foto’s op: www.hardenberginbeeld.nl