Aanleg zonneparken nog geen gelopen race

HARDENBERG – De verandering van energiebronnen als gas en olie naar zon en wind zorgt voor veel emotie. In Hardenberg is dat niet anders. En als die gevoelens ook nog eens negatief gevoed worden door eenzijdige, onvoldragen berichten van media-op-afstand, dan raken de gemoederen nog meer verhit.

Dinsdagavond moest wethouder Jan ten Kate moeite doen om in een korte pauze tijdens de raadsvergadering een glas fris en een handvol nootjes te bemachtigen. Er was zoveel belangstelling voor de vergadering dat de hal en publieke tribune amper voldoende plaats boden aan de bezoekers. De ene groep kwam voor een bestemmingsplanaanpassing in Balkbrug, de andere voor het agendapunt over de pilotprojecten zonneparken. En dan met name uit Baalderveld, nog preciezer uit de straat Margriet. De bewoners van deze straat krijgen straks een zonnepark ‘voor de deur’, dat wil zeggen aan de overkant van het Overijssels kanaal op een afstand van 100 tot 500 meter tot hun woningen.

Pilotprojecten
Het zonnepark ’t Zunneveld is één van de zeven pilotprojecten die de gemeente Hardenberg in principe heeft goedgekeurd. In de loop van dit jaar wordt de ervaring van de projecten meegenomen in de energievisie van B&W, waarna de raadsleden weer aan zet zijn. Dat het om pilotprojecten gaat waar de raad zelf mee heeft ingestemd was niet voor iedereen duidelijk. Zo vroegen raadsleden of het tempo niet te hoog was, of wel goed was onderzocht wat de buurt ervan vond, wat de maatschappelijke meerwaarde was, wat er zou gebeuren als de pilotprojecten zouden stoppen, kortom: veel vragen, waardoor het leek alsof het om reusachtige bouwprojecten ging in plaats van om pilotprojecten waar je van moet leren.

De tegenstanders waren niet alleen massaal komen opdagen, ze waren ook als inspreker luid en duidelijk aanwezig en ze hadden zelfs een advocaat meegenomen. Die probeerde de raadsleden bang te maken met een verhaal over fouten die gemaakt zouden zijn op het terrein van ruimtelijke ordening en het vooruitzicht van mogelijke langdurige juridische procedures.
En er werd vooral en nadrukkelijk geroepen dat de gemeenteraad de democratie moet respecteren en moet luisteren naar de inwoners: er waren maar liefst 216 handtekeningen gezet door bezwaarmakers. Dat de raad ook de andere 60.784 inwoners van Hardenberg vertegenwoordigt wordt dan gemakshalve maar vergeten.

Initiatiefnemer
Voor het eerst was nu ook de initiatiefnemer Albert Reinders uit Loozen te horen. Hij vertelde over het waarom van zijn keus om in zee te gaan met LC Energy, over de mogelijkheid om na afloop van het energiecontract de grond weer in te zetten voor voedselproductie en over de interesse van buurtbewoners voor een energiecoöperatie zodat ook zij kunnen profiteren van de zonne-energie.
Het verwijt van enkele raadsleden dat goede landbouwgrond wordt onttrokken aan voedselproductie was daarvoor al naar de prullenbak verwezen: boeren gebruiken grond ook voor bloementeelt of een mini-camping als ze daar geld mee kunnen verdienen.

Reinders gaf aan dat tussen 2012 en 2015 de hoeveelheid landbouwgrond in Nederland met 15.000 hectare is gedaald: 13.000 is natuur geworden, 2.000 is gebruikt voor recreatie. “Deze grond wordt nooit weer landbouwgrond, die van mij wel”, vertelde hij. Hij voorzag een probleem als zijn plan wordt uitgesteld. Netbeheerder TenneT heeft voor ’t Zunneveld afname gegarandeerd. Als er een ander terrein zou worden aangewezen komt de aanvrager weer onderop de stapel waardoor het plan niet meer kan doorgaan. En waardoor de doelstelling van de raad misschien niet gehaald kan worden: 20% duurzame energieproductie in 2023 en 30% in 2030.

Mix nodig
Volgens wethouder Ten Kate kan een mix van maatregelen ervoor zorgen dat de doelstelling toch wordt gehaald, maar dan moeten alle plannen maximaal worden ingezet.
Gebruik van restwarmte van Wavin levert 2% op, 60 hectare zonneparken zorgt voor 3%, een windpark van twintig windmolens tussen Bergentheim en Kloosterhaar kan 12% opleveren en een windpark bij de Witte Paal (N34/N36) ongeveer 5%.

De gemeenteraad neemt over twee weken een besluit over de aanleg van de drie zonneparken. Behalve die bij de wijk Baalderveld is dat ook aan de Polendwarsweg in Hardenberg en aan de Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost in Hoogenweg.