Alleen gaswinning onder voorwaarden

HARDENBERG – Het beeld is dinsdagavond tijdens de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg ontstaan alsof burgemeester en wethouders bij ook maar de geringste trilling van de bodem persoonlijk de gaskraan kunnen dichtdraaien. In werkelijkheid is er maar één persoon die kan besluiten of er wel of geen gas gewonnen wordt bij Hardenberg en dat is minister Wiebes van Economische Zaken. B&W kunnen wel adviseren te stoppen met de gaswinning als de veiligheid in het geding is en dat zullen ze ook doen, zo heeft het college de raad laten weten.

De gemeente Hardenberg moet uiterlijk 6 maart aan het ministerie van Economische Zaken een advies geven over de plannen van de NAM om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg. Nu mag dat nog tot 2020, maar de NAM wil die periode verlengen. Dat advies wordt samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen opgesteld.

Wat dinsdag gebeurde is op zich bijzonder, omdat normaal gesproken B&W eerst een voorstel doen aan de raad waarna die erop kan schieten, maar nu was de volgorde omgekeerd: eerst mocht de raad aangeven wat ze wil waarna B&W dat verwerken in het advies aan de minister.

Uit de discussie kwamen twee belangrijke zaken naar voren: de raadsleden begrijpen dat de NAM naar Hardenberg kijkt nu de gaskraan in Groningen verder wordt dichtgedraaid, maar ze willen alleen positief adviseren als aan allerlei vooraarden wordt voldaan en als de periode van gaswinning zo kort mogelijk wordt gehouden.
Die voorwaarden zijn onder meer een nulmeting houden op belangrijke gebouwen, wegen en dijken om te kijken of er schade is ontstaan door de gaswinning, apparatuur aanbrengen om de bepalen of de bodem is gedaald en wanneer er schade is ontstaan die zaak snel en financieel naar tevredenheid afhandelen. Verantwoordelijk wethouder René de Vent vatte dat samen met de woorden “Nee, tenzij…”

Hand-aan-de-kraan
Voor B&W komt de veiligheid op de eerste plaats. “Wij gaan uit van het hand-aan-de-kraanprincipe. Als er iets gebeurt gaat de kraan dicht”, vertelde De Vent. Daarmee bedoelde hij dat dit uitgangspunt in het advies komt te staan, want uiteindelijk is het de hand van de minister die de kraan open of dicht draait.

Over de duur van de eventuele gaswinning waren de fracties het niet helemaal eens. Zo dicht mogelijk bij nul, zei de PvdA, GroenLinks voelde het meest voor geen enkele verlenging als niet alle risico’s duidelijk in beeld zijn, 3 jaar was het voorstel van het CDA, de ChristenUnie had 5 jaar in gedachten en de VVD hield het op zo kort mogelijk, mits dat mogelijk is voor de partijen die geld moeten investeren in de gaswinning. Uiteindelijk kwam men uit op een eventuele verlenging tot 2023: nog 2 jaar volgens de oude vergunning en daarna 3 jaar met een nieuwe vergunning.