Valse start evaluatie parkeerbeleid

HARDENBERG – Een zaal gevuld met meer dan 100 Hardenbergers, die amper groot genoeg is om met 20 mensen fatsoenlijk te discussiëren. Door die grote belangstelling voor de evaluatie van Hardenbergs parkeerbeleid was er te veel lawaai, het was er te warm en te donker.

Het stadscafé in Den Herdenbergher zou woensdag 12 juni om 20.00 uur beginnen, waarna een kwartier later een korte, centrale presentatie gehouden zou worden. Wie zich aan dat tijdschema had gehouden was te laat, want de toelichting werd veel eerder gegeven omdat het zaaltje al vroeg afgeladen vol was.

Nogal wat aanwezigen lieten weten dat ze niet blij waren met de gang van zaken: bewoners niet, omdat ze zich als haringen in een ton door de mensenmassa moesten wurmen om wat te kunnen zien. Maar ook ondernemers niet, toen ze het kaartje zagen waarop ze konden aangeven of ze wilden meedenken over het evaluatieproject. Bewoners kunnen 19 juni ’s avonds meepraten, ondernemers mogen datzelfde een dag later doen, van 9.00 tot 16.00 uur. “We moeten dus de winkel sluiten om mee te kunnen doen”, gaf een winkelier aan. “Maar ook al staat er een verkeerd tijdstip op de kaart dan kunnen we nog niet, omdat het koopavond is”.

Wat veel aanwezigen wel lukte, was om op de reactiekaart te noteren wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Die kaart konden ze bij het verlaten van het zaaltje in een bus deponeren. Of al die meningen van nut zijn bij de evaluatie is de vraag, omdat de meesten niets weten van kosten, van alternatieven of van onderzoekgegevens naar de gevolgen van het afschaffen van betaald parkeren of het invoeren van blauwe zones.

Woensdag 19 juni krijgt de evaluatie een vervolg met een projectplanavond voor bewoners. Uiteindelijk zal de gemeenteraad naar verwachting aan het eind van dit jaar een besluit kunnen nemen over de uitkomst van de evaluatie en welke gevolgen dit moet hebben voor het parkeerbeleid.

VVD: “Ambtenaren moeten durf tonen”

HARDENBERG – De ambtenaren van de gemeente Hardenberg die zich met financiën bezighouden moeten wat meer durf tonen. Op die manier wordt waarschijnlijk het verschil tussen begroting en werkelijk resultaat kleiner, denkt de VVD. De partij stelde dinsdagavond vragen over het verwachte tekort over 2018 en het uiteindelijke grote overschot.

In november kwam het college met de boodschap dat een tekort werd verwacht, terwijl nog geen half jaar later duidelijk is geworden dat er miljoenen naar de reservepot overgemaakt kunnen worden. Hoe kan dat, wilde VVD-fractievoorzitter Bert Gelling weten. Lees meer

Pleidooi voor fietspad IJhorst richting Balkbrug

BALKBRUG – Het dorp Balkbrug heeft een ultieme poging gedaan de gemeenteraad van Hardenberg zo ver te krijgen dat er toch een fietspad wordt aangelegd van de gemeentegrens met Staphorst naar Oud Avereest/Balkbrug. Het is een stuk van 1,8 kilometer dat ontbreekt in de plannen van de gemeente Staphorst om de Heerenweg en Groot Oever vanaf IJhorst veiliger te maken voor fietsers.

Het fietspad is volgens gemeente Hardenberg niet direct een noodzakelijke voorziening. Het is geen weg die volop gebruikt wordt door fietsers, zoals wegen naar scholen, werk, ziekenhuis of station. In de ogen van het college is het vooral een toeristische route, die daarom niet bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Voorzitter Gerrie Kleene van LTO Noord probeerde dinsdagmiddag tijdens de oriënterende raadsvergadering de raadsleden duidelijk te maken dat ze toch echt geld moeten vrijmaken voor het laatste stuk fietspad. Volgens haar is de voornaamste reden veiligheid, voor fietsende scholieren, forenzen en toeristen. De weg is 100 jaar oud en is in al die jaren nooit aangepast, ondanks de sterk toegenomen verkeersdruk en meer en vooral bredere landbouwvoertuigen. Haar pleidooi werd vergezeld van het aanbieden van een petitie met 400 handtekeningen.

De meeste raadsfracties wilden daarna van wethouder Te Rietstap weten wat de mogelijkheden voor Balkbrug waren. Hij liet weten dat aan het eind van het jaar een plan wordt gepresenteerd waarin de mobiliteit in de hele gemeente wordt meegenomen. Wel gaf hij alvast aan dat er meer wensen voor veilige fietsverbindingen zijn, bijvoorbeeld in Schuinesloot en in het zuiden van de gemeente. Alle wensen honoreren zal niet lukken, omdat dat te veel geld kost. Uiteindelijk zal de raad moeten aangeven of er ook geld voor het fietspad langs Groot Oever wordt vrijgemaakt of niet.

Hardenberg krijgt nieuwe gemeentesecretaris

HARDENBERG – Ida Oostmeijer wordt met ingang van 1 september de nieuwe gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Hardenberg. Zij is de opvolgster van Jolanda Waaijer, die vanaf 2006 zes jaar raadsgriffier in Hardenberg was en vervolgens zes jaar gemeentesecretaris. Door perikelen rond de ontvlechting van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft het gemeentebestuur afscheid van haar genomen.

De nieuwe hoogste ambtenaar van de gemeente Hardenberg is 58 jaar, getrouwd en woont in Emmen. Ze is sinds 2015 in dienst bij de gemeente Emmen als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Daarvoor heeft ze gewerkt bij de gemeenten Assen, Meppel, Achtkarspelen en de provincies Drenthe en Groningen.

B&W presenteren voorzichtig investeringsprogramma

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen zich de komende vier jaren richten op vier thema’s: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z’n omgeving en Hardenberg aan de slag. De plannen hiervoor zijn in grote lijnen uitgewerkt in de Kadernota 2020. Het college heeft daarin voorstellen gedaan om extra geld te investeren. Maar wel een beetje terughoudend, omdat de toekomst te ongewis is om grote uitgaven te doen: de Rijksoverheid komt met minder geld over de brug terwijl de kosten voor WMO en Jeugdzorg maar blijven groeien.

Bij Vitaal Hardenberg is de ambitie om elke Hardenberger aan de samenleving mee te laten doen. Mensen met schulden worden geholpen bij het vinden van een oplossing. De aanpak is gericht op maatwerk en zelfredzaamheid.
Vitaliteit heeft ook te maken met sport. Vandaar dat het college wil investeren in sportaccommodaties: een telescopische tribune in sporthal De Beek, een goede accommodatie voor fietscrossclub De Vaart, hulp bij nieuwbouw van de rijhal van voltigevereniging TOP en herinrichting van sportpark De Boshoek. Lees meer