Bruchterveld en Ebbenbroek presenteren dorpsvisie

BRUCHTERVELD – Als VVD-raadslid Bert Gelling gelijk heeft ziet de toekomst er voor Bruchterveld en Ebbenbroek rooskleurig uit. Hij zei dinsdag tijdens de raadsvergadering namelijk dat dit college van B&W heel goed is in het uitgeven van geld. En dat is iets wat Bruchterveld kan gebruiken, want ze lopen bijna over van plannen om hun dorp leefbaarder, veiliger en mooier te maken. Niet dat ze voor die plannen de gemeente overvragen, want de inwoners van beide dorpen doen zelf veel, maar zonder de gemeente gaat het toch niet.

De verenigingen voor Plaatselijk Belang van zowel Bruchterveld als Ebbenbroek hadden woensdag een bijeenkomst belegd in dorpshuis Heuijmansbelt om een dorpsvisie voor de komende tien jaar te presenteren. In die dorpsvisie staat het gewenste toekomstbeeld voor beide dorpen. Avondvoorzitter Albert Jan Altena gaf aan dat de totstandkoming van dat document niet op de gebruikelijke manier was gebeurd, namelijk eerste een visie ontwikkelen en dan aan de inwoners vragen wat die ervan vinden, maar omgekeerd: eerst informeren wat de inwoners willen en die wensen uitwerken in een visie. Lees meer

Bastingplein krijgt grote opknapbeurt

BERGENTHEIM – De oren van bestuurslid Arend Jan ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim moeten wel geglommen hebben van al die mooie woorden die hij dinsdag tijdens de raadsvergadering te horen kreeg. Ten Brinke was inspreker bij het agendapunt Herinrichting Bastingplein en de raadsfracties buitelden bijna over elkaar heen om te vertellen welk goed werk de Bergentheimers hadden geleverd: burgerparticipatie in optima forma. Precies zoals de partijen graag wilden en zoals ze in hun verkiezingsprogramma’s hadden beschreven.

Inwoners van Bergentheim hebben al langere tijd geklaagd bij Plaatselijk Belang over het plein, dat lastig is voor winkelend publiek, geen uitstraling heeft en niet voldoet aan voorwaarden voor verkeersveiligheid. Dit is bij een bezoek van wethouder Jannes Janssen naar voren gebracht, die adviseerde een werkgroep te formeren die de knelpunten in beeld moest brengen en met oplossingen moest komen die breed werden gedragen. Dat is gebeurd waarna de gemeenteraad in 2017 een bedrag van 3 ton toezegde voor herinrichting van het plein. Lees meer

Alleen gaswinning onder voorwaarden

HARDENBERG – Het beeld is dinsdagavond tijdens de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg ontstaan alsof burgemeester en wethouders bij ook maar de geringste trilling van de bodem persoonlijk de gaskraan kunnen dichtdraaien. In werkelijkheid is er maar één persoon die kan besluiten of er wel of geen gas gewonnen wordt bij Hardenberg en dat is minister Wiebes van Economische Zaken. B&W kunnen wel adviseren te stoppen met de gaswinning als de veiligheid in het geding is en dat zullen ze ook doen, zo heeft het college de raad laten weten.

De gemeente Hardenberg moet uiterlijk 6 maart aan het ministerie van Economische Zaken een advies geven over de plannen van de NAM om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg. Nu mag dat nog tot 2020, maar de NAM wil die periode verlengen. Dat advies wordt samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen opgesteld. Lees meer

Lichten in wegdek bieden scholieren veiliger fietsroute

HARDENBERG – “We hebben iets nieuws”, zei wethouder Jannes Janssen maandagmiddag in het gemeentehuis van Hardenberg bij de ingebruikname van een bijzonder verkeerssysteem. Het is te hopen dat de afloop beter is dan het project van oud-KNVB-voorzitter Jos Staatsen, die 22 jaar geleden zei: “We gaan iets nieuws doen”. Zijn tv-zender Sport 7 stierf een roemloze dood.

Die roemloze dood kan ook het pilotproject in Hardenberg treffen, want het is een proef. De eerste pilot op dit gebied in Nederland, vertelde voorzitter Bert Boerman van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. Het ROV had gemeenten gevraagd mee te doen met proefprojecten om te kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en Hardenberg had zich hiervoor aangemeld. Lees meer

Voetbalclub Bergentheim kan buren niet helpen

BERGENTHEIM – Voetbalvereniging Bergentheim heeft het niet voor elkaar gekregen dat bewoners van recreatiepark Moscou daar permanent mogen wonen. De club had dat graag gezien omdat dan de bewoners een oogje in het zeil konden houden op het naastgelegen sportpark.

Een wijziging van het bestemmingsplan of een persoonlijke gedoogbeschikking zou het beste zijn, vond de voetbalvereniging. In de gemeente Hardenberg mag echter niet permanent worden gewoond op een recreatiepark en B&W zijn niet van plan voor park Moscou een uitzondering te maken.

“Misschien dat de huidige landelijke discussie daar op den duur verandering in kan brengen”, laten B&W weten, “maar vooralsnog verandert het beleid niet.”