Bergentheim zoekt alternatieven voor windmolens

BERGENTHEIM – Volgens het bureau Pondera Consult kunnen maximaal 20 windmolens geplaatst worden in de driehoek Sibculo, Kloosterhaar, Bergentheim. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor windmolens, omdat de gemeente Hardenberg wil overschakelen op duurzame energie. Er zijn 7 plekken geschikt, volgens dit bureau, en Sibculo Noordwest is er eentje van. Bewoners van dit gebied zijn hierop tegen en zij waren maandagavond dan ook massaal komen opdagen bij een infoavond in Zaal Veenlust, die was belegd door de groep Realistisch Duurzaam Bergentheim.

Overigens waren niet alleen tegenstanders van het plan hiervoor uitgenodigd, ook voorstanders als Pure Energy, onderzoekers van Pondera en bedrijven die alternatieven kunnen aandragen als Ernst Advies Groep hadden een uitnodiging ontvangen, maar zij hadden afgezegd. Het gevolg was dat vooral werd geprobeerd aan te tonen dat de opbrengst van de windmolens zeer gering is en de nadelen voor bewoners en omgeving erg groot. Dat werd onder meer beweerd door Fred Jansen van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Volgens hem kunnen maximaal 8 windmolens in het gebied geplaatst worden, aan weerszijden van de Rauwbloksweg, en geen 20. En dan nog zal de overlast groot zijn en de opbrengst gering. “Nederland zal nooit energieneutraal kunnen zijn, tenzij we alle landbouwgrond volgooien met zonnepanelen, langs de kust een strook van 30 kilometer gebruiken voor windmolens en zo’n 4% van ons land gebruiken voor zonneparken. We lopen achter spoken aan”, meenden Jansen. “Een paar mensen verdienen eraan, er verdwijnt veel belastinggeld in de vorm van subsidies in de zakken van de bouwers en veel mensen ondervinden de nadelige gevolgen.”

Alternatieven
Maar er zijn ook alternatieven, vertelden enkele sprekers. Ruud van Schaik van het bureau CCS liet zien welke voordelen er zitten aan mestvergisting en Johan Dierink van de Green Infragroep uit Tubbergen had zelfs een alternatief meegenomen: een kleine windturbine die 3500 kW op jaarbasis levert, voldoende voor een gezin. Onder meer de sterrenwacht in Lattrop maakt gebruikt van deze kleine windturbines. Het is volgens hem zelfs mogelijk een veld vol turbines te plaatsen bij Bergentheim zodat het hele dorp van elektriciteit kan worden voorzien: stabiel, geluidsarm, trillingvrij, geen gevaar voor vogels, geen nachtelijke kermisverlichting en tegen aanvaardbare kosten.

Eind dit jaar bieden B&W hun Energievisie aan voor bespreking. Dan zal ook duidelijk worden of de raadsleden die in Bergentheim aanwezig waren anders zijn gaan denken over de energietransitie of de snelheid waarmee die verandering moet plaatsvinden.