B&W presenteren voorzichtig investeringsprogramma

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen zich de komende vier jaren richten op vier thema’s: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z’n omgeving en Hardenberg aan de slag. De plannen hiervoor zijn in grote lijnen uitgewerkt in de Kadernota 2020. Het college heeft daarin voorstellen gedaan om extra geld te investeren. Maar wel een beetje terughoudend, omdat de toekomst te ongewis is om grote uitgaven te doen: de Rijksoverheid komt met minder geld over de brug terwijl de kosten voor WMO en Jeugdzorg maar blijven groeien.

Bij Vitaal Hardenberg is de ambitie om elke Hardenberger aan de samenleving mee te laten doen. Mensen met schulden worden geholpen bij het vinden van een oplossing. De aanpak is gericht op maatwerk en zelfredzaamheid.
Vitaliteit heeft ook te maken met sport. Vandaar dat het college wil investeren in sportaccommodaties: een telescopische tribune in sporthal De Beek, een goede accommodatie voor fietscrossclub De Vaart, hulp bij nieuwbouw van de rijhal van voltigevereniging TOP en herinrichting van sportpark De Boshoek.

Duurzaam Hardenberg werkt onder meer aan de gevolgen van klimaatverandering: regenoverlast tegengaan maar ook droogte het hoofd bieden. Het college wil verder een chemievrij beheer van de sportvelden. En er wordt geld uitgetrokken om asbestdaken te saneren. Er wordt een fonds gevormd waaruit mensen kunnen lenen. Samen met de bijdragen van rijk, provincie en de banken zal in totaal 1,6 miljoen euro aan asbestleningen kunnen worden verstrekt.

Om aan de slag te kunnen gaan is geld nodig en daarvoor is een gezonde economie van belang. B&W denken dat de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe hiervoor een belangrijke pijler is.

Het college wil verder investeren in een aantal gebieden in het centrum van Hardenberg die in het Masterplan van 2005 weinig aandacht hebben gekregen. Het gaat dan om verschillende gebieden in de Vechtzone, de Admiraal Helfrichstraat / het Israël Emanuelplein en de aansluiting van de Gramsbergerweg op de Parkweg, ter hoogte van de nieuwe professor Waterinkschool.

Buiten Hardenberg wordt onder meer gewerkt aan de herinrichting van de nieuwe Dorpsstraat en de Molenweg in Balkbrug, in Bruchterveld wordt geld geïnvesteerd in de Broekdijk en omgeving en in De Krim wordt geprobeerd de leefbaarheid een impuls te geven met de bouw van een multifunctionele accommodatie.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op dinsdag 11 juni en neemt hierover een besluit op dinsdag 25 juni.