Valse start evaluatie parkeerbeleid

HARDENBERG – Een zaal gevuld met meer dan 100 Hardenbergers, die amper groot genoeg is om met 20 mensen fatsoenlijk te discussiëren. Door die grote belangstelling voor de evaluatie van Hardenbergs parkeerbeleid was er te veel lawaai, het was er te warm en te donker.

Het stadscafé in Den Herdenbergher zou woensdag 12 juni om 20.00 uur beginnen, waarna een kwartier later een korte, centrale presentatie gehouden zou worden. Wie zich aan dat tijdschema had gehouden was te laat, want de toelichting werd veel eerder gegeven omdat het zaaltje al vroeg afgeladen vol was.

Nogal wat aanwezigen lieten weten dat ze niet blij waren met de gang van zaken: bewoners niet, omdat ze zich als haringen in een ton door de mensenmassa moesten wurmen om wat te kunnen zien. Maar ook ondernemers niet, toen ze het kaartje zagen waarop ze konden aangeven of ze wilden meedenken over het evaluatieproject. Bewoners kunnen 19 juni ’s avonds meepraten, ondernemers mogen datzelfde een dag later doen, van 9.00 tot 16.00 uur. “We moeten dus de winkel sluiten om mee te kunnen doen”, gaf een winkelier aan. “Maar ook al staat er een verkeerd tijdstip op de kaart dan kunnen we nog niet, omdat het koopavond is”.

Wat veel aanwezigen wel lukte, was om op de reactiekaart te noteren wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Die kaart konden ze bij het verlaten van het zaaltje in een bus deponeren. Of al die meningen van nut zijn bij de evaluatie is de vraag, omdat de meesten niets weten van kosten, van alternatieven of van onderzoekgegevens naar de gevolgen van het afschaffen van betaald parkeren of het invoeren van blauwe zones.

Woensdag 19 juni krijgt de evaluatie een vervolg met een projectplanavond voor bewoners. Uiteindelijk zal de gemeenteraad naar verwachting aan het eind van dit jaar een besluit kunnen nemen over de uitkomst van de evaluatie en welke gevolgen dit moet hebben voor het parkeerbeleid.

B&W presenteren voorzichtig investeringsprogramma

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen zich de komende vier jaren richten op vier thema’s: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z’n omgeving en Hardenberg aan de slag. De plannen hiervoor zijn in grote lijnen uitgewerkt in de Kadernota 2020. Het college heeft daarin voorstellen gedaan om extra geld te investeren. Maar wel een beetje terughoudend, omdat de toekomst te ongewis is om grote uitgaven te doen: de Rijksoverheid komt met minder geld over de brug terwijl de kosten voor WMO en Jeugdzorg maar blijven groeien.

Bij Vitaal Hardenberg is de ambitie om elke Hardenberger aan de samenleving mee te laten doen. Mensen met schulden worden geholpen bij het vinden van een oplossing. De aanpak is gericht op maatwerk en zelfredzaamheid.
Vitaliteit heeft ook te maken met sport. Vandaar dat het college wil investeren in sportaccommodaties: een telescopische tribune in sporthal De Beek, een goede accommodatie voor fietscrossclub De Vaart, hulp bij nieuwbouw van de rijhal van voltigevereniging TOP en herinrichting van sportpark De Boshoek. Lees meer

Geld voor fraaier centrum

HARDENBERG – Oplaadpunten voor e-bikes in het centrum van Hardenberg, parkeergarage de Gedempte haven verfraaien met muurschilderingen en de rode bloempotten in het stadscentrum vervangen door zwart/gouden exemplaren met in elk jaargetijde bloeiend groen. Deze drie ideeën van middenstanders uit Hardenberg werden beloond met een cheque van 2.500 euro elk, uitgereikt door gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel.

Dat gebeurde donderdagmiddag in De Troubadour, tijdelijk omgedoopt tot stadscafé. De grootste gift had de gedeputeerde voor de gemeente en de stichting Centrummanagement Hardenberg, namelijk een subsidie van 250.000 euro voor concrete projecten en acties om het centrum fraaier en compacter te maken. Om een paar voorbeelden te noemen: de Markt moet gezelliger worden, er moet meer verbinding worden gezocht met de Vecht en het moet duidelijker worden waar de entree van het centrum is.

Het geld is afkomstig van het provinciaal programma Stadsbeweging, waarbij in de steden ‘van onderop’ ideeën worden aangedragen en uitgewerkt om stadscentra bruisender en leefbaarder te maken.
“Maar de provincie is er niet alleen voor de centen. Natuurlijk, geld helpt maar we hebben ook kennis, kunde en ervaring. Daar mag ook een beroep op worden gedaan”, vertelde Van Haaf.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Winkel Europaweg kan geen kebabzaak worden

HARDENBERG – “Er zit gewoon een horecabestemming op het pand. Bestemming 1 en 2, om precies te zijn. We hebben het ook netjes via de makelaar allemaal geregeld”, vertelde Herman Meerholz onlangs tegen De Stentor. Hij is eigenaar van het pand Europaweg 15 in Hardenberg en is van plan een deel te verhuren aan plaatsgenoot Ahmed Ebrahim, die zijn kebabzaak in Dedemsvaart wil verruilen voor eenzelfde zaak in Hardenberg.

Ebrahim krijgt echter geen toestemming om aan de Europaweg een horecazaak te beginnen, terwijl alle betrokkenen dachten dat er niets aan de hand was. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan B&W, maar uit de beantwoording blijkt dat er helemaal geen horecabestemming op het pand zit.

GroenLinks, de ondernemers en de betrokkenen denken dat de weigering van B&W komt doordat er plannen zijn met het gebied Europaweg/Bruchterweg/Spinde.
Volgens B&W is er geen sprake van nieuw beleid. Het enige dat telt is het bestemmingsplan en de detailhandelsvisie, allebei vastgesteld door de gemeenteraad. Er zit geen horecabestemming op het pand en B&W zijn ook niet van plan die bestemming te geven. De visie van raad, college en ondernemers is, om het winkelgebied compacter te maken. Als het kan de winkels in De Spinde laten verhuizen en van de winkels aan de Europaweg een shop & go gebied te maken: even snel een bos bloemen of iets dergelijks kopen en weer verder rijden. Om die reden zijn de parkeermeters daar vervangen door een blauwe zone.

De opmerking over ‘gebrekkige communicatie’ delen B&W niet. Het bestemmingsplan en de detailhandelsvisie zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. Ook de vraag van GroenLinks of de gemeente een alternatief wil zoeken wordt niet positief beantwoord. “Een ondernemer moet zelf een locatie zoeken, maar wij willen wel meedenken”, schrijven B&W. Overigens is al een gesprek gepland met de eigenaar en de ondernemer.

Elke zondag supermarkt open

HARDENBERG – Ondanks een ultieme poging van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, hebben de raadsleden dinsdagavond in grote getale gekozen voor het invoeren van de koopzondag. Uitgebreider nog dan B&W hadden voorgesteld, dankzij twee amendementen die het CDA twee weken geleden al had aangekondigd. Alleen de ChristenUnie stemde tegen alle voorstellen en amendementen. Verder vond D66 het ene amendement te ver gaan en het CDA-lid Joldersma het andere amendement.

De Vereniging voor Zondagsrust, zoals ze in de wandelgangen wordt genoemd, is niet uitsluitend een streng christelijke club. Ook aanhangers van de SP zitten in de kaartenbak. Ze hebben niet allemaal dezelfde argumenten, maar zijn verenigd in hun strijd om de zondag als rustdag te bewaren.
Tegen milieuvervuiling, tegen extra lawaai en tegen burn-out, of vóór duurzaamheid, vóór bevorderen van sociale contacten: de 28.000 leden van de vereniging hebben zo hun eigen reden om van de zesdaagse werkweek geen zevendaagse te maken.
De beide bestuursleden Van der Sluis en Vogelaar die bij de raadsvergadering aanwezig waren (foto) onderschreven die redenen, maar, vertelde jurist Laus Vogelaar tijdens zijn inspraakbeurt, het belangrijkste staat in de Bijbel: “En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.” Dat was volgens hem pas echte duurzaamheid. Lees meer