Fusiebrief scholen Radewijk en Den Velde voor gemeenteraad

DEN VELDE – De gemeenteraad van Hardenberg krijgt dinsdag 15 januari een brief te behandelen van de onderwijsstichting Arcade. Deze stichting heeft besloten om per 1 augustus 2019 obs Den Velde te laten fuseren met cbs ’t Kompas in Radewijk.

De nieuwe school, een samenwerkingsschool voor openbaar en christelijk onderwijs, wordt gevestigd in Den Velde. De brief van Arcade is een formele zaak, omdat de gemeente een toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs heeft. Van de ouders die zich hebben uitgesproken over de fusie was 95% voorstander van de fusie.

De beide schoolbesturen, Arcade van obs Den Velde en Chrono van cbs Radewijk, zijn sinds 2017 met elkaar in gesprek om de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie te bespreken. Die fusie blijkt nodig omdat beide scholen apart niet kunnen overleven, maar samen wel. Bovendien krijgt het onderwijs een nieuwe impuls, omdat dankzij extra financiën van Arcade gewerkt wordt aan onder meer een leerplein, het meubilair wordt vernieuwd en de buitenkant krijgt een modernere uitstraling.

Om duidelijk te maken dat het een samenwerkingsschool wordt krijgt de school een identiteitscommissie met wettelijke bevoegdheden. De naam van de school wordt obs Den Velde, maar het kan zijn dat het schoolgebouw later nog een andere naam krijgt.

Overigens is het voorstel van B&W dat zij zullen reageren op de brief van Arcade.

(foto: de vroegere lagere school in Den Velde)

BeroepenDoedagen in Evenementenhal

Zo’n 2500 leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Overijssel en Drenthe gaan woensdag 12 en donderdag 13 december een ochtend of middag kennismaken met drie beroepen van hun keuze.

Dat gebeurt in de Evenementenhal in Hardenberg, waar de leerlingen zelf aan de slag gaan met een beroep. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze zelf leidingen aanleggen, werkstukken lassen, banden verwisselen, dieren voeren en bloemstukken maken. De kennismaking vindt plaats op meer dan 30 doe-eilanden, ingericht door regionale ROC’s en de krijgsmacht.

Donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen ouders, familieleden en andere belangstellenden gratis de Evenementenhal bezoeken om te zien waar hun zoon of dochter tijdens de Doedag mee bezig is geweest.

Extra geld voor nieuwbouw Waterinkschool

HARDENBERG – De gemeente heeft al een flink bedrag uitgetrokken voor nieuwbouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg, maar nu de aanbesteding is afgerond blijkt dat er nog een kleine vier ton bij moet.

Het oorspronkelijke bouwplan, dat uitging van het gebruiken van de bestaande school tijdens de bouw, kan niet uitgevoerd worden omdat de bouwprijzen het afgelopen jaar fors zijn verhoogd. Het is alleen mogelijk binnen het bouwbudget te blijven als de leerlingen tijdens de bouw ergens anders onderdak vinden. Verhuizing naar een bestaand gebouw is niet gelukt, zodat er tijdelijke lokalen worden geplaats. Die tijdelijke verhuizing kost wel extra geld. De gemeente houdt rekening met een bedrag van 380.000 euro.

Jongeren kiezen vaker voor duurzaam

HARDENBERG – Jongeren gaan voor groen. Dat merk je bijvoorbeeld in de politiek, waar partijen als GroenLinks veel jongeren trekken. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft dat vorig jaar onderzocht: ze willen een bijdrage leveren aan de wereld, niet aan de zijlijn staan.

Dat merk je ook dichter bij huis, waar jongeren meedoen met de lokale versie van de Dag van de Duurzaamheid, een activiteit van het Vechtdal College in Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart. Woensdag konden ze hun handtekening zetten om aan te geven dat ze zich willen inzetten voor duurzaamheid. Lees meer

Leerlingen Vechtdal College denken mee over duurzaam schoolgebouw

HARDENBERG – Van 8 t/m 12 oktober is het de Week van de Duurzaamheid. Het Vechtdal College Hardenberg doet daaraan mee. Er worden deze week verschillende activiteiten gehouden op het gebied van duurzaamheid. Zo worden er kunstwerken gemaakt van plastic afval en worden er presentaties gehouden over duurzaamheid voor leerlingen van leerjaar 1 en 2.

De leerlingen wordt gevraagd op maandag 8 en dinsdag 9 oktober het (schone) afval dat ze produceren in de aula in een grote container te verzamelen. Bijvoorbeeld hun leeg flesje of pakje drinken, of de verpakking van een tussendoortje. Het is de bedoeling hiermee de leerlingen te laten zien hoeveel afval zij in twee dagen tijd in school produceren. Lees meer