Raad verdeeld over kadernota

HARDENBERG – Het zou een vraag in een Pub quiz kunnen zijn: welke tekst is van de VVD in Hardenberg en welke van de PvdA?

Tekst 1: We hebben de coalitie even de ruimte gegeven om erin te komen, maar dat is nu wel voorbij. De kadernota is flinterdun, u hebt geen enkel inzicht in de financiële huishouding, u brengt geen verbinding van betekenis. We hadden ons verheugd op een frisse aanpak door nieuwe bestuurders, maar we zien een lege agenda en niet goed voorbereide plannen. Hardenberg verdient een beter college.

Tekst 2: Het eerste echte jaar van dit college zit er op. Met fris elan is de sterk verjongde groep bestuurders aan de slag gegaan. In het begin nog met de handrem er op want veel aandacht en energie ging er naar de boedelscheiding met Ommen, maar zo zachtjes aan komt het college op stoom, onder andere met een jaarrekening en kadernota die vernieuwing uitstralen. Lees meer

Gemeente wil mening jongeren weten

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft hogeschool Saxion gevraagd een manier te vinden om erachter te komen waarom jongeren na hun studie in Hardenberg willen blijven of er terugkeren, of waarom ze zo snel mogelijk willen vertrekken.

Eigenlijk willen B&W de omgevingsvisie van jongeren weten of hun mening over de toekomst van Hardenberg maar zo’n directe vraag levert vrijwel niets op, omdat hij ‘saai’ wordt gevonden. Harrie Kiekebosch, docent en onderzoeker van Saxion, had bedacht om leerlingen van het Vechtdal College in te schakelen voor een vlog. Daarin werd de vraag gesteld “Waarom kom je na je studie wel/niet terug naar Hardenberg?” Vervolgens zijn de leerlingen van de bovenbouw gevraagd hun antwoord op papier te zetten. Het project is deze week afgerond en wordt binnenkort aan de gemeente overhandigd.

Dinsdagmiddag, voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering, hebben de leerlingen Leona van Empelen en Christiaan Brunink in de raadszaal aan B&W en de raadsleden uitleg gegeven over het project en de filmbeelden laten zien.

Hardenberg zoekt extra rupsenbestrijders

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg kan binnenkort misschien samen met de Twentse buren op werkbezoek naar Limburg. Bijna alle Twentse gemeenteraden willen dat hun gemeentebestuur iets doet aan de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt en Limburg schijnt de oplossing voor het probleem te hebben.

De raad van Hardenberg gaf dinsdagavond een soortgelijk signaal af aan B&W. Een motie van CDA, CU en VVD waarin B&W werden opgeroepen om meteen te beginnen met extra maatregelen om de rups te bestrijden werd unaniem aangenomen.
GroenLinks zou graag zien dat de beestjes op een groene manier bestreden zouden worden maar de VVD maakte het niet uit hoe. (“dus desnoods met napalm”, concludeerde wethouder Luiten). De oplossing door honderden nestkastjes op te hangen had geen zoden aan de dijk gezet, dus vond VVD-fractievoorzitter Bert Gelling dat rigoureuze maatregelen niet geschuwd moesten worden. Lees meer

Wethouders werken zich in het zweet op nieuwe trimbaan

HARDENBERG – Nuttig, mooi en gezond. Het Vechtpark bij Hardenberg krijgt steeds meer functies. Het gebied moet water vasthouden, het is een el dorado voor vogels, langs de oevers van de rivier staan van Baalder tot natuurcentrum De Koppel kunstwerken en er kan nu ook gesport worden.

Op diverse plekken is een soort trimbaan aangelegd waar men kan klimmen en klauteren. Een idee dat door inwoners is aangedragen en door de gemeente en sportondernemers is uitgewerkt. De officiële opening gebeurde dinsdagavond bij het Heemsermarspark door de wethouders Martijn Breukelman en Alwin te Rietstap. Die opening was niet het traditionele lintje doorknippen, door een papieren schutting fietsen of een doek wegtrekken maar actief de trimbaan afwerken, samen met andere sporters en onder begeleiding van professionele instructeurs.

Trimbaan
De trimbaan bestaat uit houten elementen en boulderingstenen die op drie plekken in het Vechtpark zijn geplaatst: ter hoogte van de Molengoot, het Heemsermarspark en de wijk Baalder. In het Heemsermarspark ligt een obstacleparcours. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen. Bij Baalder zijn workout elementen geplaatst die geschikt zijn voor een effectieve krachttraining.
Bij de Molengoot zijn langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kan men in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken.

Meer foto’s op: www.hardenberginbeeld.nl

Valse start evaluatie parkeerbeleid

HARDENBERG – Een zaal gevuld met meer dan 100 Hardenbergers, die amper groot genoeg is om met 20 mensen fatsoenlijk te discussiëren. Door die grote belangstelling voor de evaluatie van Hardenbergs parkeerbeleid was er te veel lawaai, het was er te warm en te donker.

Het stadscafé in Den Herdenbergher zou woensdag 12 juni om 20.00 uur beginnen, waarna een kwartier later een korte, centrale presentatie gehouden zou worden. Wie zich aan dat tijdschema had gehouden was te laat, want de toelichting werd veel eerder gegeven omdat het zaaltje al vroeg afgeladen vol was.

Nogal wat aanwezigen lieten weten dat ze niet blij waren met de gang van zaken: bewoners niet, omdat ze zich als haringen in een ton door de mensenmassa moesten wurmen om wat te kunnen zien. Maar ook ondernemers niet, toen ze het kaartje zagen waarop ze konden aangeven of ze wilden meedenken over het evaluatieproject. Bewoners kunnen 19 juni ’s avonds meepraten, ondernemers mogen datzelfde een dag later doen, van 9.00 tot 16.00 uur. “We moeten dus de winkel sluiten om mee te kunnen doen”, gaf een winkelier aan. “Maar ook al staat er een verkeerd tijdstip op de kaart dan kunnen we nog niet, omdat het koopavond is”.

Wat veel aanwezigen wel lukte, was om op de reactiekaart te noteren wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Die kaart konden ze bij het verlaten van het zaaltje in een bus deponeren. Of al die meningen van nut zijn bij de evaluatie is de vraag, omdat de meesten niets weten van kosten, van alternatieven of van onderzoekgegevens naar de gevolgen van het afschaffen van betaald parkeren of het invoeren van blauwe zones.

Woensdag 19 juni krijgt de evaluatie een vervolg met een projectplanavond voor bewoners. Uiteindelijk zal de gemeenteraad naar verwachting aan het eind van dit jaar een besluit kunnen nemen over de uitkomst van de evaluatie en welke gevolgen dit moet hebben voor het parkeerbeleid.