Lampjes op rotonde blijven wat langer zitten

HARDENBERG – Als je een pilotproject hebt mag er ook iets misgaan. Bij het project ITS (‘de rode en groene lampjes op de rotonde bij het gemeentehuis’) is dat communicatie, zo lijkt het.

De bedoeling van de lampjes is dat fietsers – en dan met name scholieren – geen gebruik maken van de Bruchterweg als daar vrachtwagens, bussen of landbouwvoertuigen richting het centrum rijden, maar dat ze een veiliger route kiezen via bijvoorbeeld de Witte de Withstraat en de Piet Heinstraat.

De werking van het systeem is in nieuwsbrieven meegedeeld, via advertenties in huis-aan-huisbladen kenbaar gemaakt, er zijn filmpjes gemaakt voor Facebook en Instagram, op school is er tijdens mentorlessen aandacht aan besteed en toch is de bedoeling van het project niet tot iedereen doorgedrongen. Permanente aandacht blijkt nodig, zodat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) in Overijssel samen met de gemeente hebben afgesproken dat de proef nog wordt voortgezet tot zo’n beetje zomer 2020.

Een eerste stap is gezet met het plaatsen van andere borden om de fietsers beter te attenderen op het systeem als ze de rotonde naderen. Daarnaast wordt binnenkort contact opgenomen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Hardenberg om af te spreken hoe de nieuwe leerlingen op de hoogte worden gebracht van het systeem en hoe ouderejaars nog indringender bij de pilot betrokken kunnen worden. Maar ROV en gemeente willen zich niet alleen richten op scholieren, ook ouders, toeristen en bezoekers van het centrum moeten weten wat de pilot inhoudt en waarom het de veiligheid voor fietsers kan vergroten. Hoe ze dat willen doen wordt de komende maanden uitgezocht.

Pleidooi voor fietspad IJhorst richting Balkbrug

BALKBRUG – Het dorp Balkbrug heeft een ultieme poging gedaan de gemeenteraad van Hardenberg zo ver te krijgen dat er toch een fietspad wordt aangelegd van de gemeentegrens met Staphorst naar Oud Avereest/Balkbrug. Het is een stuk van 1,8 kilometer dat ontbreekt in de plannen van de gemeente Staphorst om de Heerenweg en Groot Oever vanaf IJhorst veiliger te maken voor fietsers.

Het fietspad is volgens gemeente Hardenberg niet direct een noodzakelijke voorziening. Het is geen weg die volop gebruikt wordt door fietsers, zoals wegen naar scholen, werk, ziekenhuis of station. In de ogen van het college is het vooral een toeristische route, die daarom niet bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Voorzitter Gerrie Kleene van LTO Noord probeerde dinsdagmiddag tijdens de oriënterende raadsvergadering de raadsleden duidelijk te maken dat ze toch echt geld moeten vrijmaken voor het laatste stuk fietspad. Volgens haar is de voornaamste reden veiligheid, voor fietsende scholieren, forenzen en toeristen. De weg is 100 jaar oud en is in al die jaren nooit aangepast, ondanks de sterk toegenomen verkeersdruk en meer en vooral bredere landbouwvoertuigen. Haar pleidooi werd vergezeld van het aanbieden van een petitie met 400 handtekeningen.

De meeste raadsfracties wilden daarna van wethouder Te Rietstap weten wat de mogelijkheden voor Balkbrug waren. Hij liet weten dat aan het eind van het jaar een plan wordt gepresenteerd waarin de mobiliteit in de hele gemeente wordt meegenomen. Wel gaf hij alvast aan dat er meer wensen voor veilige fietsverbindingen zijn, bijvoorbeeld in Schuinesloot en in het zuiden van de gemeente. Alle wensen honoreren zal niet lukken, omdat dat te veel geld kost. Uiteindelijk zal de raad moeten aangeven of er ook geld voor het fietspad langs Groot Oever wordt vrijgemaakt of niet.

Meepraten over parkeren in Hardenberg

HARDENBERG – De gemeente gaat het parkeren in en rond het centrum van Hardenberg evalueren en bijwerken. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen.

De eerste keer is tijdens een Stadscafé op woensdag 12 juni van 20.00 tot 21.30 uur in café-restaurant Den Herdenbergher. De gemeente praat belangstellenden bij over de evaluatie en hoe zij daarbij betrokken kunnen zijn.

De politieke partijen in de gemeenteraad hebben afgesproken dat het tien jaar oude parkeerbeleid geëvalueerd moet worden. Een geschikt moment is nu, omdat de parkeerapparatuur aan vervanging toe is.
De evaluatie begint in de zomer en moet voor het eind van het jaar zijn afgerond. Als het betaald parkeren, de parkeerroutes en het systeem van parkeervergunningen worden veranderd dan kan dat nieuwe systeem in de loop van 2021 in werking treden.

Tijdens het Stadscafé is er om 20.15 en 21.00 uur een korte, centrale presentatie.

Wilhelminaplein officieel in gebruik genomen

HARDENBERG – Het vernieuwde Wilhelminaplein in Hardenberg-centrum is maandag 27 mei officieel in gebruik genomen, hoewel de afwerking van onder meer de verlichting nog moet volgen. De opening gebeurde door de wethouders Gitta Luiten en Martijn Breukelman, die een oude foto onthulden.

De bestrating is vernieuwd, de stadspomp heeft een nieuwe plek gevonden, het beeld van Aaltje Kraak is verplaats, van het plein is een eenrichtingsweg gemaakt en de parkeerplekken zijn aangepast. Naast al dat nieuwe is er ook aandacht voor het verleden. Op het plein zijn afbeeldingen aangebracht van hoe het plein er vroeger heeft uitgezien.

Oude foto’s zijn met behulp van een laserapparaat op roestvrijstalen panelen aangebracht. Door gebruik te maken van een QR-code kan het bijbehorende verhaal op smartphone of tablet worden gelezen, mits men een app download. Voor dat laseren is het Vechtdal College ingeschakeld, omdat deze school laserapparaten bezit die door leerlingen bediend kunnen worden. Examenkandidaat Robin Kampman uit Ommen heeft vorige week donderdag de oude foto’s gelaserd, in opdracht van het grafisch ontwerpbureau Jan Ontwerpt van Jan Ekkelenkamp.

Voorafgaand aan de officiële opening vertelde Wim Eggengoor, 72 jaar geleden geboren in een pand dat uitkeek op wat nu het Wilhelminaplein is, over de geschiedenis van de vroegere huizen en hun bewoners.

[klik op een afbeelding voor een groter exemplaar]

Onderzoek naar afsluiting Hessenweg

HARDENBERG – Afgelopen zomer is de Boshoektunnel naar sportpark De Boshoek in gebruik genomen en is de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting heeft voor een maatschappelijke discussie gezorgd. De gemeente heeft daarom eind 2018 de werkzaamheden aan de Hessenweg opgeschort. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en zijn de tegengestelde wensen duidelijk geworden.

B&W hebben nu besloten dat een onafhankelijk verkeerskundig bureau de opdracht krijgt om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te beschrijven. Het rapport is begin mei klaar waarna het college in juni een besluit neemt over hoe er verder gehandeld moet worden.
Mocht de weg weer aangepast worden, bijvoorbeeld een verbinding tussen Hessenweg en sportpark De Boshoek, dan kan dat pas in het najaar klaar zijn.