Valse start evaluatie parkeerbeleid

HARDENBERG – Een zaal gevuld met meer dan 100 Hardenbergers, die amper groot genoeg is om met 20 mensen fatsoenlijk te discussiëren. Door die grote belangstelling voor de evaluatie van Hardenbergs parkeerbeleid was er te veel lawaai, het was er te warm en te donker.

Het stadscafé in Den Herdenbergher zou woensdag 12 juni om 20.00 uur beginnen, waarna een kwartier later een korte, centrale presentatie gehouden zou worden. Wie zich aan dat tijdschema had gehouden was te laat, want de toelichting werd veel eerder gegeven omdat het zaaltje al vroeg afgeladen vol was.

Nogal wat aanwezigen lieten weten dat ze niet blij waren met de gang van zaken: bewoners niet, omdat ze zich als haringen in een ton door de mensenmassa moesten wurmen om wat te kunnen zien. Maar ook ondernemers niet, toen ze het kaartje zagen waarop ze konden aangeven of ze wilden meedenken over het evaluatieproject. Bewoners kunnen 19 juni ’s avonds meepraten, ondernemers mogen datzelfde een dag later doen, van 9.00 tot 16.00 uur. “We moeten dus de winkel sluiten om mee te kunnen doen”, gaf een winkelier aan. “Maar ook al staat er een verkeerd tijdstip op de kaart dan kunnen we nog niet, omdat het koopavond is”.

Wat veel aanwezigen wel lukte, was om op de reactiekaart te noteren wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Die kaart konden ze bij het verlaten van het zaaltje in een bus deponeren. Of al die meningen van nut zijn bij de evaluatie is de vraag, omdat de meesten niets weten van kosten, van alternatieven of van onderzoekgegevens naar de gevolgen van het afschaffen van betaald parkeren of het invoeren van blauwe zones.

Woensdag 19 juni krijgt de evaluatie een vervolg met een projectplanavond voor bewoners. Uiteindelijk zal de gemeenteraad naar verwachting aan het eind van dit jaar een besluit kunnen nemen over de uitkomst van de evaluatie en welke gevolgen dit moet hebben voor het parkeerbeleid.

Heropening station Bergentheim op lange baan geschoven

BERGENTHEIM – De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg hebben via een quickscan de haalbaarheid onderzocht van de heropening van station Bergentheim. De conclusie van het onderzoek is, dat de heropening van het station weliswaar nieuwe reizigers overlevert, maar dat de dienstregeling die heropening op dit moment niet toelaat én dat de heropening veel geld gaat kosten.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeente Hardenberg, omdat die vindt dat de huidige buslijn niet voldoende is. Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van de provincie en gemeente een prognose gemaakt van het aantal mogelijke (nieuwe) reizigers dat gebruik kan gaan maken van het nieuwe station. Samen met de vervoerder (Arriva) en met ProRail is onderzocht wat de consequenties zijn op de dienstregeling van de treinen en welke inrichtingseisen er zijn voor een nieuw station. Lees meer

Gemeentebelangen wil nachttrein tussen Almelo en Hardenberg

TWENTERAND/HARDENBERG – De politieke partij Gemeentebelangen Twenterand wil laten onderzoeken of een nachttrein (uitgaanstrein) van Almelo via Vriezenveen en Vroomshoop naar Hardenberg tot de mogelijkheden behoort.

De gemeente Enschede, de Regio Twente en de Provincie Overijssel willen dat er ’s nachts met de trein gereden wordt op het traject Enschede naar Almelo. Dit wil men eerst met een proef doen. Gemeentebelangen (GBT) vraagt zich af, naar aanleiding van geluiden uit de bevolking, of het doortrekken van zo’n nachttrein naar Hardenberg bij proef ook mogelijk is en of hiervoor belangstelling is.
Op het traject Almelo-Hardenberg rijden momenteel treinen in het weekend tussen circa 08.48 en 23.57 uur (de laatste trein die ’s avonds vanuit Almelo rijdt) en vanuit Hardenberg is dit respectievelijk 08.09 en 23.16 uur.

De partij heeft zelf wat voorwerk gedaan door de afgelopen twee weken een enquête te laten houden onder de bevolking. Deze enquête leverde 555 unieke respondenten op. Op de vraag of er belang is bij een ‘uitgaanstrein’ zijn de respondenten volgens GBT erg duidelijk:
– 95,1 % Ja
– 4,5 % Nee
– 0,4 % Misschien
Hiervan zegt 85,7 % gebruik te gaan maken van de ‘uitgaanstrein’.

De bevolking krimpt omdat steeds meer jongeren verhuizen naar stedelijke gebieden. Een nachttrein is misschien interessant om jongeren in de regio te houden, denkt GBT.
De partij wil dan ook van het college van B&W van Twenterand weten of die met de gemeenten Enschede, Almelo en Hardenberg, de Regio Twente en de Provincie Overijssel in gesprek wil gaan om de proef met de nachttrein door te trekken op het traject Almelo-Hardenberg.

Leden Alma willen eerder vernieuwing spoorlijn Mariënberg-Almelo

MARIËNBERG – De wachtkamer op station Hardenberg zou langer geopend moeten zijn, op station Mariënberg is dringend behoefte aan een toilet en natuurlijk is er de wens voor heropening van station Bergentheim en het doortrekken van de lijn Zwolle-Emmen naar Groningen. Maar nummer 1 op de wensenlijst van reizigersvereniging Alma is en blijft de elektrificatie van het spoor tussen Mariënberg en Almelo, bleek maandag in Vroomshoop, tijdens de jaarvergadering van de vereniging. En net dát punt blijft onvrede oproepen.

Vorig jaar heerste in eerste instantie blijdschap over de motie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel. In juni werd het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen vóór 1 januari 2019 met een plan van aanpak en een investeringsvoorstel te komen om de lijn te elektrificeren voordat het contract met Arriva in 2026 afgelopen zou zijn. Een motie die met 45 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen. Maar de eigen CU-gedeputeerde Bert Boerman vond dat het anders moest: over 7 jaar loopt de concessie af en moeten de treinen vervangen worden, een goed moment om van diesel over te stappen op elektriciteit.
CU-fractievoorzitter Jan Westert liet vervolgens weten dat het van hem wel wat sneller mocht, omdat het een ‘mopperlijn’ is met veel uitval, maar hij was toch tevreden dat de lijn wordt geëlektrificeerd.

Onvrede
Teleurstellend, vonden de aanwezige leden van Alma maandag tijdens de jaarvergadering. In de aanloop naar gemeentelijke en provinciale verkiezingen is veel met politici overlegd, in verkiezingsprogramma’s staan zinnen als “Dieseltreinen die nog rijden, moeten worden vervangen door elektrische treinen” maar uiteindelijk moet nog jaren genoegen worden genomen met een vieze, onbetrouwbare lijn. Voor het bestuur van Alma reden om zich te blijven inzetten voor datgene waarvoor in 1997 de vereniging is opgericht, namelijk een kwaliteitsverbinding tussen Almelo en Mariënberg. Hoewel volgens treinkenner Evert Heusinkveld (die de avond afsloot met een lezing over de geschiedenis van het spoor in de regio) de vereniging eigenlijk MA-AL had moeten heten, omdat de lijn begint in Mariënberg en eindigt in Almelo.

Station Hardenberg gemoderniseerd

HARDENBERG – “Hopelijk is dit geen openingshandeling maar een starthandeling.” Wethouder Alwin te Rietstap gaf donderdagmiddag duidelijk de ambities aan van de gemeente Hardenberg. Samen met Esther Hegeman van ProRail en Joost van der Bijl van NS mocht hij het lint doorknippen naar de vernieuwde wachtkamer van het stationsgebouw.

Te Rietstap vertelde dat Hardenberg een streekfunctie heeft waarin verbindingen belangrijk zijn. Voor de verbinding naar het nieuwe ziekenhuis moet er nog wel wat gebeuren aan de stationsomgeving, maar de ambities reiken verder: als de spoorlijn naar Groningen wordt doorgetrokken ligt Hardenberg op het draaipunt van noord en oost, waardoor de streekfunctie nog beter tot zijn recht komt. Lees meer