CU wil onderzoek naar spoorverbinding Twente-Groningen

HARDENBERG – De ChristenUnie, GroenLinks en het CDA in Overijssel willen via een motie Gedeputeerde Staten aan het werk zetten om onderzoek te doen naar het doortrekken van de spoorlijn Twente-Emmen naar Groningen, de zogenoemde Nedersaksenlijn. Samen met de provincies Drenthe en Groningen moet gewerkt worden aan één visie op deze spoorverbinding.

Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als de economische kracht voor Noordoost-Overijssel vinden CU, GL en CDA het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken.
Het ingenieursbureau Wittenveen & Bos heeft al onderzoek gedaan naar deze lijn. Dat onderzoek heeft een positief resultaat opgeleverd, maar de Overijsselse politieke partijen willen dat de provinciebesturen door middel van een quick scan nog eens kijken of die positieve geluiden terecht zijn.

Uiterlijk 1 mei 2019 moet duidelijk zijn wat die quick scan heeft opgeleverd.