Duistere wegen

Gelukkig maar, het zou ook eens een keer goed zijn gegaan met het vervoer in Oost-Nederland. We zouden nog gaan denken dat het normaal is!

Met enige regelmaat vallen treinen uit op het traject Zwolle-Emmen en nog vaker op het lijntje Almelo-Hardenberg. Als dan een vliegtuig wordt ingezet om te beleven hoeveel geluid je straks hoort als vliegveld Lelystad wordt vrijgegeven zoals afgelopen woensdag, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de vlucht wordt uitgesteld vanwege een technische storing. Wij wonen blijkbaar in een soort Bermudadriehoek, alleen verdwijnen hier geen schepen of vliegtuigen maar gaat alles kapot of krijgt een ongeluk. Dat laatste gelukkig zelden op het spoor of in de lucht, maar regelmatig op de N36 en N34.

Zelfs bij langzaam verkeer gaat het hier wel eens mis, maar dat is niet altijd een technische storing. In het nieuwste gedeelte van het Vechtpark, van zo’n beetje de stuw naar de Asjeskampbrug, is de afgelopen maanden een pad aangelegd. Wandelpad? Fietspad? Dat staat nergens aangegeven. En ook staat er niet bij dat het doodlopend is. Nou vloeken Hardenbergers niet zo gauw, dus de fietsers en wandelaars die onverrichter zake terugkeren hoor je niet buitensmonds opstandig zijn, maar hun gezichten staan wel op onweer.
Er zal wel een hogere macht verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van borden. Op zijn plaats en tijd, en daar kan niet aan getornd worden. Bij sportpark De Boshoek (dat is de officiële naam, maar de bordenmakers hebben er in hun argeloosheid of onbeholpenheid sportcomplex van gemaakt) bij dat sportpark dus staat eind mei nog steeds een bord met de tekst dat de oversteek van de N34 op 4 mei is afgesloten. Nou komen daar dagelijks tientallen wegwerkers langs die heus wel weten dat 4 mei al enkele weken achter ons ligt, maar als niemand zegt dat die borden moeten verdwijnen, wie zijn zij dan om dat uit eigener beweging te doen? En gelijk hebben ze.

Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam, was de titel van een boek van Bob den Uyl. Hij schreef uit ervaring, want hij heeft veel gereisd en die ervaring in veelvoud aan het papier toevertrouwd. Misschien heeft hij de wegen in Oost-Nederland ook wel bereden, want fietsen deed hij graag. Maar als hij dat per trein, auto of vliegtuig had gedaan had dat weinig uitgemaakt. Alleen iets minder duister.