Elke zondag supermarkt open

HARDENBERG – Ondanks een ultieme poging van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, hebben de raadsleden dinsdagavond in grote getale gekozen voor het invoeren van de koopzondag. Uitgebreider nog dan B&W hadden voorgesteld, dankzij twee amendementen die het CDA twee weken geleden al had aangekondigd. Alleen de ChristenUnie stemde tegen alle voorstellen en amendementen. Verder vond D66 het ene amendement te ver gaan en het CDA-lid Joldersma het andere amendement.

De Vereniging voor Zondagsrust, zoals ze in de wandelgangen wordt genoemd, is niet uitsluitend een streng christelijke club. Ook aanhangers van de SP zitten in de kaartenbak. Ze hebben niet allemaal dezelfde argumenten, maar zijn verenigd in hun strijd om de zondag als rustdag te bewaren.
Tegen milieuvervuiling, tegen extra lawaai en tegen burn-out, of vóór duurzaamheid, vóór bevorderen van sociale contacten: de 28.000 leden van de vereniging hebben zo hun eigen reden om van de zesdaagse werkweek geen zevendaagse te maken.
De beide bestuursleden Van der Sluis en Vogelaar die bij de raadsvergadering aanwezig waren (foto) onderschreven die redenen, maar, vertelde jurist Laus Vogelaar tijdens zijn inspraakbeurt, het belangrijkste staat in de Bijbel: “En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.” Dat was volgens hem pas echte duurzaamheid.

Amendementen
De bijdrage van Vogelaar werd door CU-fractievoorzitter Sake Stelpstra welwillend ontvangen.
Volgens hem lukt het mensen niet meer om afstand te nemen van werk, media, vermaak. “Commercie en consument krijgen alle voordelen, we verliezen de rustmomenten. Onze partij strijdt voor een maatschappij die niet alleen oog heeft voor het materiële.”
Eigenlijk vond hij het voorstel van B&W over de koopzondagen te ver gaan. De andere partijen ging het echter nog niet ver genoeg. Het amendement van het CDA om de supermarkten de mogelijkheid te bieden elke zondag de winkel te openen werd dan ook breed gesteund, met de stem van de fractie van de ChristenUnie en het CDA-raadslid Cisca Joldersma tegen.

Het amendement om elke kern zelf te laten bepalen wanneer de maximaal tien koopzondagen worden gehouden werd ook breed gesteund, met opnieuw de stem van de CU-fractie en nu ook die van D66 tegen. “Dat is nodig om te voorkomen dat grote kernen bepalen wanneer kleine kernen hun koopzondag moeten houden”, meende CDA-fractievoorzitter Rick Brink.
Uitzonderingen worden gemaakt voor de eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en de Kerstdagen, wanneer die op een zondag vallen.

Het voorstel dat nu is aangenomen is een toekomstbestendig besluit (GroenLinks), het bevat voldoende waarborgen om de kleine ondernemers te beschermen (PvdA), is een mooie en bijzondere stap voor deze gemeente (D66), alleen valt te hopen dat er in de toekomst nog meer ruimte wordt geboden aan de ondernemers (VVD).

Hoewel volgens wethouder Alwin te Rietstap het college het enthousiasme van de raad over de amendementen niet deelde, werd het besluit wel geaccepteerd, zonder politieke gevolgen voor de samenstelling van het college of de coalitie. Naar verwachting kunnen vanaf half maart de supermarkten voor het eerst weer hun deuren op zondag openen.