Extra geld voor nieuwbouw Waterinkschool

HARDENBERG – De gemeente heeft al een flink bedrag uitgetrokken voor nieuwbouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg, maar nu de aanbesteding is afgerond blijkt dat er nog een kleine vier ton bij moet.

Het oorspronkelijke bouwplan, dat uitging van het gebruiken van de bestaande school tijdens de bouw, kan niet uitgevoerd worden omdat de bouwprijzen het afgelopen jaar fors zijn verhoogd. Het is alleen mogelijk binnen het bouwbudget te blijven als de leerlingen tijdens de bouw ergens anders onderdak vinden. Verhuizing naar een bestaand gebouw is niet gelukt, zodat er tijdelijke lokalen worden geplaats. Die tijdelijke verhuizing kost wel extra geld. De gemeente houdt rekening met een bedrag van 380.000 euro.